Audit a certifikácia systémov manažérstva

Audit a certifikácia systémov manažérstva - prehľad činností

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Audit a certifikácia systémov manažérstva

Efektívny systém riadenia veľa vypovedá o vašej organizácii a ukazuje, ako je pre Vás dôležitá optimalizácia činností, kvalita a bezpečnosť. Preukazuje, že máte kompletný prehľad o Vašich procesoch, činnostiach a zdrojoch a zdôrazňuje význam, ktorý pre Vás má trvalo udržateľný rozvoj, motivácia zamestnancov a spokojnosť zákazníkov. Spojením týchto faktorov vznikne silný signál pre Vašich zákazníkov a ďalšie zainteresované strany.

Prečo si vybrať TÜV SÜD

TÜV SÜD je medzinárodne akreditovanou spoločnosťou pre certifikáciu rôznych manažérskych systémov. Naše know-how nám umožňuje preverovať a certifikovať širokú škálu celosvetovo uznávaných systémov manažérstva v rôznych oblastiach (kvalita, životné prostredie, energia, bezpečnosť, riziká, zdravie, vzdelávanie, kontinuita podnikania a spoločenská zodpovednosť) a v rôznych priemyselných odboroch (automobilový priemysel, výroba dráhových vozidiel, doprava, strojárstvo, informačné technológie, bankovníctvo a financie, zdravotníctvo a farmaceutický priemysel). Okrem certifikácie Vám ponúkame aj nástroje a špičkovú prax pre vyhodnotenie a zlepšenie Vašich činností.

 

V oblasti certifikácie systémov manažérstva ponúkame tieto služby:

 

Prečo je TÜV SÜD Slovakia pre Vás najlepším partnerom?

  • Je členom skupiny TÜV SÜD
  • Poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby nezávislého certifikačného a inšpekčného orgánu
  • Umožňuje slovenským firmám za slovenské ceny získať dokumenty signované značkou TÜV, značkou najväčšej európskej  certifikačnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou
  • Certifikačné miesto TÜV SÜD Slovakia má oprávnenú pozíciu na slovenskom trhu, ktorú zabezpečujú vysoké kvalifikácie a viac ako 10 ročné praktické skúsenosti odborných pracovníkov registrovaných pod značkou TÜV CERT
  • Disponuje referenciou viac ako 550 vystavených certifikátov v manažérskych systémoch

Získajte viac

Vybrať lokalitu