Certifikácia CoC založená na systéme PEFC

Drevospracujúci, papierenský a tlačiarenský priemysel

Certifikácia CoC založená na systéme PEFC

Certifikácia CoC založená na systéme PEFC

Čo je CoC?

Čo znamená skratka CoC? Jedná sa o anglický názov Chain of custody. Certifikačný systém vznikol za účelom ochrany lesov po celom svete a zamedzenia ich devastácii, ku ktorej bohužiaľ stále dochádza. Držiteľ certifikátu s logom PEFC dokladuje konečnému spotrebiteľovi produktov vyrobených z dreva alebo lesných produktov, že materiál na ich výrobu bol zhotovený v lesoch pestovaných trvalo udržateľným spôsobom a bol zhotovený legálne.

Drevo z certifikovaných lesov prechádza cez reťazec ťažobných, spracovateľských, výrobných a obchodných subjektov, než sa dostane ku konečnému zákazníkovi. Je preto nutné sledovať tok suroviny, aby bol pôvod dreva preukázateľný.

Certifikát spotrebiteľského reťazca je posudok od nezávislého, kvalifikovaného a akreditovaného orgánu. Aby bol pôvod dreva vo výrobku dokladovateľný, musia mať certifikát všetci spracovatelia, výrobcovia a obchodníci, ktorí s ním prídu do styku. 

Čo znamená PEFC?

Rada PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) je nezávislá, nezisková, medzinárodná organizácia registrovaná v Ženeve, ktorá predstavuje rámec pre vytváranie a vzájomné uznávanie nezávislých národných certifikačných systémov.

Podľa akých legislatívnych požiadaviek je potrebné zaviesť systém pre úspešnú certifikáciu CoC podľa systému PEFC?

Platný medzinárodný dokument upravujúci certifikáciu spotrebiteľského reťazca má označenie PEFC ST 2002:2013 a nahrádza predchádzajúcu verziu Technického dokumentu.

Informácie o systéme, štandardy, zoznamy certifikovaných subjektov nájdete na webových stránkach PEFC Slovensko: www.pefc.sk a www.pefc.org.

Pre koho je certifikácia spotrebiteľského reťazca lesných produktov CoC založená na systéme PEFC určená

Certifikácia CoC je určená spracovateľom, obchodníkom, distribútorom dreva a výrobkov z tohto materiálu, prípadne ďalších lesných produktov. Vďaka tomu, že sa jedná o dôkaz o pôvode, nadväzuje na majiteľa a pestovateľov lesov, ktorí sú certifikovaní v rámci certifikácie lesov. Proces certifikácie sa potom týka všetkých, ktorí s materiálom z týchto certifikovaných lesov prichádzajú do kontaktu a chcú svojim odberateľom pôvod suroviny preukázať.

Získajte viac

Vybrať lokalitu