Certifikacia systemov manazerstva bezpecnosti informacii podla ISO 27001

ISO 27001

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií

Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií

ČO JE ISO 27001?

  • ISO/IEC 27001 je samostatnou špecifikáciou pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS), ale zároveň je plne zlučiteľná s už zavedenými systémami manažérstva kvality podľa ISO 9001 alebo environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
  • ISO/IEC 27002 obsahuje odporúčané opatrenia pre vybudovanie ISMS zamerané na organizačné, technologické, personálne a systémové oblasti
  • Skupina ďalších noriem ISO rady 27000 podporuje organizácie pri vybudovaní, udržiavaní a zlepšovaní systému ISMS

PRE KOHO JE URČENÁ CERTIFIKÁCIA PODĽA ISO 27001

Norma je vhodná najmä v prípade, kde je rozhodujúca ochrana informácií, napríklad v oblasti financií, zdravotníctva, verejného sektora a IT sektora. ISO/IEC 27001 je veľmi účinné aj pre organizácie, ktoré spravujú informácie za iné spoločnosti, ako IT outsourcing: možno ho použiť ako ubezpečenie pre zákazníkov, že ich informácie sú chránené. 

PREČO SI VYBRAŤ TÜV SÜD?

Skúsení audítori TÜV SÜD majú akreditáciu a odborné znalosti na vykonávanie auditov podľa normy ISO 27001 vo všetkých odvetviach. Prostredníctvom našej celosvetovej siete odborníkov vám môžeme poskytnúť certifikačné služby bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Navyše, sme nezávislým certifikačným orgánom, ktorý vám zaručuje, že certifikačná značka TÜV SÜD je celosvetovo akceptovaná.


PRÍNOSY CERTIFIKÁCIE PODĽA ISO 27001:

  • Zavedenie a nárast využívania nových technológií zvýši vplyv na bezpečnosť a poskytovanie služieb pre všetky organizácie bez ohľadu na typ alebo veľkosť.
  • Prostredníctvom systematického prístupu zabezpečuje kontinuitu podnikania a minimalizuje straty z podnikateľskej činnosti, môže byť rozhodujúca pre definovanie hodnôt.
  • Zlepšuje porozumenie obchodných aspektov, dáva Vám istotu, že investície do bezpečnosti informácií boli nasmerované efektívne.
  • Nezávisle potvrdzuje, že vaše organizačné riziká sú náležite označené prostredníctvom posudzovania obchodných rizík.
  • Pravidelné hodnotenie procesov Vám pomôže zvýšiť efektívnosť podnikania, zlepšuje poistenie zodpovednosti a neustále sleduje Váš výkon.
  • Najviac zo všetkého Vám prináša dôveryhodnosť, motivuje vedenie a tiež môžete podporiť pocit bezpečia smerom k Vašim zákazníkom.

Získajte viac

man standing in front of IT server
Infografika

Zmena na ISO/IEC 27001:2022

Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia ISO/IEC 27001

Zistiť viac

ISO/IEC 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií
Produktový leták

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Zistiť viac

Software Escrow
Produktový leták

Software Escrow

Depozit vždy aktuálneho softvéru s TÜV SÜD Software Escrow.

Zistiť viac

Audit kybernetickej bezpečnosti
Produktový leták

Audit kybernetickej bezpečnosti

Buďte pripravení na kybernetické hrozby a splňte požiadavky zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac

GAP analýza
Produktový leták

GAP analýza kybernetickej bezpečnosti

GAP analýza, implementácia, audit podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a vzdelávanie.

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu