Detské ihrisko

Detské ihriská a športovo-rekreačné zariadenia

Mať bezpečné ihrisko je hračka

Mať bezpečné ihrisko je hračka

Svet detí nás zaujíma. Zdravie detí tiež. Preto sa spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ako popredný poskytovateľ odborných riešení v oblasti bezpečnosti zaoberá aj aktivitami smerujúcimi k riešeniu problematiky bezpečnosti detských ihrísk.  

Cieľom takýchto aktivít je predovšetkým zabrániť úrazom s invalidnými, alebo smrteľnými následkami na detských ihriskách a športovo-rekreačných zariadeniach nielen pre deti.

Naši inšpektori s dlhoročnou odbornou praxou v tejto oblasti môžu posúdiť, či vaše detské ihrisko alebo športovo-rekreačné zariadenie potrebuje odstrániť neprimerané nebezpečenstvo.

TÜV SÜD Slovakia v oblasti bezpečnosti detských ihrísk ponúka:

ako autorizovaná osoba:

a) Posúdenie zhody vzorky typu, ktoré zahŕňa najmä preverenie úplnosti a správnosti dokumentácie pre vzorku typu, vizuálnu obhliadku vzorky typu, kontrolu vzorky typu z hľadiska bezpečnosti používateľov a vydanie Certifikátu typu v prípade, že zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti, alebo Správy o hodnotení s uvedenými nezhodami, ak zariadenie nespĺňa požiadavky bezpečnosti

 

b) Overenie zhody výrobku s technickými požiadavkami, ktoré zahŕňa najmä preverenie úplnosti a správnosti dokumentácie, overenie, či je výrobok vyrobený v súlade s dokumentáciou, kontrolu výrobku z hľadiska bezpečnosti používateľov a vydanie Inšpekčného certifikátu v prípade, že zariadenie spĺňa  požiadavky bezpečnosti, alebo Inšpekčnej správy s uvedenými nezhodami, ak zariadenie nespĺňa požiadavky bezpečnosti

 

 

ako odborne spôsobilá osoba:

c) Kontrolu detského ihriska pred uvedením do prevádzky, ktorá je zameraná najmä na bezpečnosť konštrukčného vyhotovenia, bezpečnosť umiestnenia a inštalácie zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz a na celkovú bezpečnosť detského ihriska pred uvedením do prevádzky

d) Hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska, ktorá je zameraná najmä na nedostatky vyvolané používaním zariadení detského ihriska alebo iného príslušenstva detského ihriska, nesprávnu alebo nedostatočnú údržbu, poveternostné vplyvy alebo vandalizmus

e) Prevádzkovú kontrolu detského ihriska, ktorá je zameraná najmä na overenie funkčnosti, stability a súdržnosti  konštrukcie zariadení, na čistotu, kvalitu povrchu tlmiaceho náraz, odokryté základy, ostré hrany, chýbajúce časti, nadmerné opotrebenie

f) Bežnú vizuálnu kontrolu, ktorá je zameraná hlavne na zistenie zrejmých zdrojov nebezpečenstva, ktoré môže vzniknúť pri obvyklom používaní zariadení, vandalizmom, alebo poveternostnými podmienkami, na čistotu, chýbajúce časti

 

Skúsme spoločne deťom vytvoriť bezpečné zázemie na hry, ktoré ich rozvíjajú, a bezpečné zázemie na rekreačné aktivity nielen pre deti.

   - Vy vyrobíte, alebo prevádzkujete, my posúdime podľa platných právnych predpisov.


PREČO SI VYBRAŤ TÜV SÜD

Spolupracujeme so zúčastnenými stranami naprieč celým dodávateľským reťazcom a poznáme bezpečnostné požiadavky. TÜV SÜD môže navyše ponúknuť holistické portfólio skúšobných, inšpekčných a certifikačných služieb pre zariadenia detských ihrísk.

 

prehľad našich služieb

 

inšpekcia
Certifikácia výrobkov
  • Služby nezávislej certifikácie výrobkov TÜV SÜD
  • EN 1176, časť 1 až 7, 10 a 11
 

PRÍNOSY PRE VÁS

  • Komplexná ponuka inšpekčných a certifikačných služieb.
  • Včasná identifikácia potenciálnych problémov v samom počiatku.

Získajte viac

Vybrať lokalitu