Detské ihriská a vybavenie

Mať bezpečné ihrisko je hračka

Mať bezpečné ihrisko je hračka

V TÜV SÜD berieme hranie vážne. Bezpečnosť inštalácií a vybavenia na detských ihriskách, ako sú horolezecké steny, šmykľavky, hojdačky a kolotoče, či už pre verejné alebo domáce použitie, sa riadia prísnymi národnými aj medzinárodnými normami a smernicami.

PREČO SI VYBRAŤ TÜV SÜD

TÜV SÜD ponúka podporu architektom a dizajnérom ihrísk už vo fáze projektu a návrhu. Definujeme bezpečnostný rámec, v rámci ktorého môžu architekti detských ihrísk uplatniť svoju kreativitu a to prostredníctvom vzdelávania pre zvyšovanie povedomia o bezpečnostných požiadavkách.

TÜV SÜD pomáha výrobcom vybavenia pre detské ihriská zorientovať sa v komplexných požiadavkách na bezpečnosť výrobkov ich cieľových exportných trhov a vďaka holistickej ponuke testovacích služieb pod jednou strechou skracuje ich čas uvedenia na trh. Všetky súčasti zariadenia ihrísk musia byť testované z hľadiska chemickej a mechanickej bezpečnosti. Skôr ako je možné konečné vybavenie exportovať, musí byť testované a certifikované podľa slovenských a európskych noriem. Výrobcovia vybavenia pre detské ihriská môžu tiež využívať certifikačnú značku TÜV SÜD, čo je nezávislé potvrdenie zhody výrobku s normami, ktoré vyjadruje vysokú kvalitu posúdenia a bezpečnosti výrobkov.

TÜVSÜD tiež podporuje prevádzkovateľov a plánovačov detských ihrísk pri posudzovaní platnosti výrobkových certifikátov a splnenie noriem. Pomocou počiatočnej kontroly na mieste a tiež pravidelných inšpekcií ihriska zaistíme, aby bezpečnosť vybavenia nebola ohrozená zvetrávaním alebo pravidelným používaním.

Spolupracujeme so zúčastnenými stranami naprieč celým dodávateľským reťazcom a poznáme bezpečnostné požiadavky aj potreby spotrebiteľov na rôznych trhoch. TÜV SÜD môže navyše ponúknuť holistické portfólio skúšobných, inšpekčných, certifikačných a vzdelávacích služieb pre zariadenia detských ihrísk.

TÜV SÜD Vám poskytne odborné znalosti a know-how, vďaka ktorým budú Vaše projekty dopravnej infraštruktúry spĺňať všetky požiadavky. Letiská, mosty a stavebné konštrukcie, lanové dráhy, cesty a diaľnice a železničná infraštruktúra - pre všetky tieto stavby poskytujeme projektové riešenie podľa princípu end-to-end, teda od revízie návrhu a schválenie na začiatku projektu cez testovanie konštrukčného materiálu až po dohľad na mieste prostredníctvom periodických kontrol.

Spoluprácou s nezávislým odborníkom na bezpečnosť a kvalitu získate istotu, že Vaše projekty dopravnej infraštruktúry sú navrhnuté a konštruované podľa existujúcich národných a medzinárodných noriem, a že stavebné materiály zodpovedajú všetkým špecifickým požiadavkám. Naše služby zabezpečia, že sa projekt bude realizovať podľa plánu, a že nedôjde k časovým oneskoreniam alebo problémom s kvalitou, ktoré by spôsobili zvýšenie nákladov a poškodili Vašu povesť.

 

prehľad našich služieb


Konzultácie
 • Projektové konzultácie
Testovanie a inšpekcia
 • Vstupná kontrola pre uvedenie detského ihriska do prevádzky
 • Testovanie zhody podľa noriem EN
 • Chemické, fyzikálne a mechanické skúšky
 • Akceptačné testovanie
 • Pravidelné skúšanie a inšpekcie
 • Počiatočné kontroly na mieste
 • Nezávislé testovanie herného zariadenia a výrobkov podľa príslušných európskych a US nariadení o bezpečnosti detských ihrísk, napr.BS EN 1176, ASTM F1487-07 a CAN/CSA-Z614-07
Certifikácia výrobkov
 • Služby nezávislej certifikácie výrobkov TÜV SÜD pre európske verejné herné vybavenie a povrchové materiály
 • Potvrdzovanie certifikácie zúčastnených strán dokazujúce splnenie nasledujúcich noriem:

  • EN 1176, časť 1 až 7, 10 a 11
  • EN 117
vzdelávanie
 • Školenia pre prevádzkovateľov, projektantov a architektov detských ihrísk

PRÍNOSY PRE VÁS

 • Komplexná ponuka skúšobných a certifikačných služieb pre všetky potreby vášho podniku.
 • Včasná identifikácia potenciálnych problémov v samom počiatku, čím sa predchádza oneskoreniu projektových zámerov.
 • Zabezpečenie súladu s komplexnými bezpečnostnými požiadavkami a kritériami.

Získajte viac

Vybrať lokalitu