Fakturačné údaje

Adresa

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava


Kontakt

Tel.: 0850 221 200
Email: [email protected]
www.tuvsud.com/sk-sk


Fakturačné údaje

IČO:35 852 216
DIČ: 2020263674
IČ DPH: SK2020263674

Mestský súd Bratislava III
odd. Sro, vložka č.: 28235/B
dátum zápisu 19.2.2003


Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky so sídlom
Šancová 1/A
813 33 Bratislava

IBAN: SK1511110000001092509000
SWIFT: UNCRSKBX

Získajte viac

Vybrať lokalitu