IT/OT SOC - Security  Operations Center

IT/OT SOC - Security Operations Center

Kybernetické útoky zvládneme za vás

Kybernetické útoky zvládneme za vás

Veľkosť a komplexnosť sietí a systémov využívaných v organizáciách rastie, no s nimi rastie aj množstvo kybernetických rizík a nebezpečenstiev, ktoré ohrozujú ich samotné fungovanie. Organizácie preto implementujú rozličné nástroje, ktoré majú pomôcť monitorovať prostredie, aktivitu používateľov a detegovať anomálie v prostredí, no častokrát je výsledné množstvo dát príliš veľké alebo im chýbajú špecializovaní pracovníci, ktorí by ich vedeli interpretovať.

Čo je IT/OT SOC - Security Operations Center

Možnosťou, ako sa týchto problémov môže organizácia zbaviť, je využiť služby manažovaného bezpečnostného centra SOC (z angl. Security Operations Center). Odborníci SOC vykonávajú aktívny dohľad nad prostredím organizácie v reálnom čase, zbierajú, korelujú a analyzujú dáta z monitorovaných zdrojov, porovnávajú ich so známymi hrozbami a identifikujú potenciálnu bezpečnostnú udalosť, ktorá by mohla vyústiť až do kybernetického bezpečnostného incidentu. Pri výskyte bezpečnostného incidentu je organizácia upovedomená v čo najkratšom čase spoločne s možnosťami, ako incident mitigovať a odstrániť aj prípadné pridružené nežiadúce účinky na prostredie tak, aby bol ich dopad na fungovanie organizácie minimálny.

Prečo je SOC pre vás dôležitý?

Služby manažovaného SOCu poskytujú množstvo výhod, medzi najvýraznejšie patrí jednoznačne šetrenie zdrojov, či už materiálnych, finančných, alebo personálnych. Prostriedky, ktoré by organizácia musela vynaložiť pre zriadenie vlastného in-house SOCu môžeme rátať v desiatkach tisícov, pričom v týchto nákladoch ešte nie sú započítané výdavky na odborný personál, ktorého je vo všeobecnosti nedostatok. Analytici SOC sú kontinuálne vzdelávaní odborníci, ktorí musia svoje vedomosti neustále zdokonaľovať a zvyšovať tak svoju kvalifikáciu.

Dohľad nad prostredím je vykonávaný nepretržite 24/7 a všetky informácie o anomáliách, bezpečnostných udalostiach a bezpečnostných incidentoch sú systematicky zaznamenávané a ukladané v dohodnutom a odsúhlasenom nástroji. Tento zároveň slúži aj ako komunikačný kanál medzi odborníkmi zo SOCu a zamestnancami organizácie, takže špecializované tímy organizácie a manažment majú všetky potrebné informácie, spracované dáta a reporty k dispozícii okamžite v prípade potreby.

Ďalšími výhodami SOCu je šetrenie času zamestnancov organizácie, pretože sú im hlásené len true positive prípady bezpečnostných udalostí alebo incidentov, nestranný prístup k hláseniu bezpečnostných udalostí alebo incidentov a využívanie globálnych databáz threat intelligence.

Manažovaný SOC je vhodný pre všetky spoločnosti, ktoré chcú k zaisteniu svojej kybernetickej bezpečnosti pristupovať zodpovedne a proaktívne, no prioritne pre stredne veľké a veľké spoločnosti, bez ohľadu na objem ich sieťovej prevádzky alebo architektúru prostredia.

prečo si vybrať TÜV SÜD?

Ako odborníci v oblasti bezpečnosti IT, kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov TÜV SÜD môže poskytovať služby IT a kybernetickej bezpečnosti podľa najvyšších štandardov. Naše špecializované interdisciplinárne tímy vám pomôžu identifikovať a vysporiadať sa s informačným a kybernetickým rizikom, vylepšiť zabezpečenie vašich IT systémov a aplikácií, minimalizovať riziko zneužitia firemných informácií a splniť požiadavky na ochranu údajov.


Benefity služby SOC

  • Vaši zákazníci sa cítia bezpečne: Či už ste výrobnou firmou, ktorá dodáva produkty in-time alebo alebo finančnou, či zdravotníckou inštitúciou, ktorá pracuje s množstvom dát o svojich klientoch, získavate výhodu. SOC služby vám pomáhajú 24/7 ubezpečiť vašich klientov, že v prípade kybernetického útoku nebude výroba prerušená, či zneužité osobné dáta klientov.
  • Nepretržitá prevádzka: 24/7
  • Súlad s legislatívou: SOC služba vám pomáha plniť zákonné požiadavky zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.
  • Služba Incident Response (IR): Akonáhle dôjde k incidentu, je nutné znížiť potenciálny dopad, a tiež zabezpečiť najrýchlejší návrat do normálnej prevádzky. IR tímy TÜV SÜD sú vyškolené na rýchle obnovenie prevádzkovej integrity siete OT, s ohľadom na Functional Safety, s najvyššou prioritou.
  • Bezpečná digitalizácia Industry 4.0: Digitalizácia Industry 4.0 je nevyhnutná pre rast spoločnosti a predstavuje neustále rastúce výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Technológie ako Orchestration Security, Automation and Response (SOAR) sú neoddeliteľné od riešenia TÜV SÜD Industrial SOC, čo umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie reakcie pre digitálnu prevádzku.

 

VIAC ZDROJOV

SOC - Security Operations Center
Produktový leták

SOC - Security Operations Center

Ochráňte firmu pred kybernetickými útokmi a zistite akú sú benefity SOC.

Stiahnuť

kybernetická bezpečnosť
Produktový leták

Audit kybernetickej bezpečnosti

Buďte pripravení na kybernetické hrozby a splňte požiadavky zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Stiahnuť

Software Escrow
Produktový leták

Software Escrow

Depozit vždy aktuálneho softvéru s TÜV SÜD Software Escrow.

Stiahnuť

Program podpory priemyslu 4.0
Produktový leták

Program podpory priemyslu 4.0

Zistite viac o indexe pripravenosti na priemysel 4.0 (Smart Industry Readiness Index - SIRI) a aké výhody prináša tento program pre vaše podnikanie.

Stiahnuť

VŠETKY SLUŽBY Z KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Získajte viac

Vybrať lokalitu