Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

DPO - Data Protection Officer podľa GDPR

Odborné vzdelávanie

DPO - Data Protection Officer podľa GDPR

Čo budete potrebovať, aby ste sa stali certifikovaným Data Protection Officer - DPO?

Ochrana osobných údajov už nie je len otázkou zhody s európskym nariadením GDPR. V dnešnom podnikateľskom prostredí sa kladie čoraz väčší dôraz na súkromie klientov. Ochrana osobných údajov je veľmi krehká a klienti čoraz viac požadujú garancie a záruky, že ich údaje sú v bezpečí. Aby spoločnosti naplnili tento ciel, potrebujú odborníkov na ochranu osobných údajov.

Podľa odhadu EÚ bude potrebné viac ako 75 000 odborníkov pre ochranu údajov, ktorí sú nevyhnutní na splnenie požiadaviek na zhodu GDPR.


Pre koho je kurz určený?

Zodpovedná osoba podľa nariadenia GDPR môže byť zamestnanec v rámci podniku alebo zodpovedná osoba, určená pre skupinu podnikov/subjektov.

Kto je vhodný pre absolvovanie kurzu?

 • Riaditelia a manažéri
 • Štatutári a prokuristi
 • Personalisti
 • Právnici
 • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
 • Vymenovaní DPO
 • Profesionáli, venujúci sa PRIVACY
 • Štátni úradníci, zamestnanci verejnej sféry

Prečo si vybrať práve tento kurz?

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce z nariadenia a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť zodpovedná osoba. Kurz obsahuje praktické príklady zosúladenia spoločnosti s nariadením a kontinuálnou ochranou osobných údajov v obchodných spoločnostiach.

Kurz obsahuje praktické informácie z pohľadu:

 • Špecialistu na implementáciu GDPR
 • Etického hackera

Kurz Zodpovednej osoby Data Protection Officer (DPO) spĺňa prísne medzinárodné požiadavky TÜV SÜD Group.

Tvorcovia nariadenia, pri jeho tvorbe vychádzali z ISO/IEC 27001 (riadenie informačnej bezpečnosti), riadenia rizík a elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb podľa eIDAS, v čom predstavujú audítori TÜV SÜD Slovakia európsku odbornú špičku.


Certifikát pre Zodpovednú osobu Data Protection Officer (DPO)

Certifikát pre Zodpovednú osobu DPO je vydaný v zhode s General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EU 2016/679), resp. Zodpovedná osoba podľa GDPR, podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

 • PROGRAM KURZU
  Deň 1: Ochrana osobných údajov a GDPR v praxi

  Legislatíva ochrany osobných údajov
  Zmeny v pojmoch, predmet úpravy
  Práva dotknutých osôb
  Povinnosti prevádzkovateľa
  Kódexy správania, certifikácie
  Čo ovplyvnilo GDPR?
  Dokumentácia
  Monitorovanie súladu
  Služby podporujúce GDPR

  Deň 2: Predchádzanie a správa incidentov

  Monitorovanie bezpečného spracovania
  Riadenie incidentov
  Zhromažďovanie dôkazov
  Proces informovania a mitigácie incidentov

  Certifikačná skúška

 • ŠKOLITELIA
  Ľubomír Kopáček GAMO a.s; Vedúci divízie bezpečnosti, expert na kybernetickú bezpečnosť, Certified Ethical Hacker (CEH)
  Ing. Katarína Heiserová
  Audítorka, odborná poradkyňa

 • PLATOBNÉ PODMIENKY
  Štandardná cena kurzu: 490,00 € bez DPH (588,00 € s DPH) / osoba.
  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia.

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry, kontaktujte nás e-mailom na [email protected]

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa