cyber security

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Tento kurz vám pomôže pripraviť sa na úspešné zvládnutie odbornej skúšky certifikovaného Manažéra KB. Túto odbornú skúšku budete môcť absolvovať v našej organizácii. 


Zameranie kurzu

Kurz obsahuje praktické vysvetlenie požiadaviek riadenia kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 Z.z.., riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu a úlohy, ako zabezpečiť všetky postupy súvisiace s oznamovaním, odhaľovaním, analýzou a reakciou na kybernetický bezpečnostný incident. Taktiež sú pre poskytovateľa digitálnej služby koordinačnou a komunikačnou osobou s NBÚ.


Komu je kurz určený

 • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
 • Vymenovaní DPO - Data protection officerov
 • Interní audítori ISO/IEC 27001

CIEĽ KURZU

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce zo zákona č.69/2018 Z.z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť manažér kybernetickej bezpečnosti. Kurz obsahuje praktické príklady pri odhaľovaní incidentov, prijímaní opatrení a súvisiacich povinností vyplývajúcich zo zákona.

Kurz obsahuje praktické informácie z pohľadu:

 • Audítora informačnej bezpečnosti
 • Špecialistu kybernetickú bezpečnosť

Kurz Manažéra kybernetickej bezpečnosti (CSM) spĺňa prísne medzinárodné požiadavky TÜV SÜD Group a je v súlade s NIST Framework a požiadavkami noriem radu ISO/IEC 27000.

Tvorcovia zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, pri jeho tvorbe vychádzali z ISO/IEC 27001 (riadenie informačnej bezpečnosti) a riadenia rizík v čom predstavujú audítori TÜV SÜD Slovakia európsku odbornú špičku.


Certifikát ManažÉra kybernetickej bezpečnosti (CSM)

Certifikát pre Manažéra kybernetickej bezpečnosti je vydaný v súlade s medzinárodnými požiadavkami TÜV SÜD Group. Kurz nie je náhradou auditu kybernetickej bezpečnosti.

 •               
 • PROGRAM KURZU

  1. a 2. DEŇ 

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Zákon č. 69/2018 a jeho vyhlášky, Klasifikácia, Opatrenia
  • Framework NIST CSF
  • Kybernetická bezpečnosť z pohľadu etického hackera
  • Závislé procesy a kontinuálne vzdelávanie

  3. DEŇ 

  • Malware, Phishing, Denial of Service, Spam
  • Technológie kybernetickej bezpečnosti
  • Data Loss Prevention, Penetračné testy
   

   

 • ŠKOLITELIA
  Ing. Igor Straka - IT Securitry Architect & Conformity Assessment Body TÜV SÜD - Lead Auditor ISO 27001, eIDAS
  Ľubomír Kopáček (CEH, CHFI) - Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, technický garant a lektor pre oblasť KB a GDPR
 • CENNÍK

  Prezenčná / online forma:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 10% 630,00 € 756,00 €
  štandardná cena 700,00 € 840,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed (prezenčná forma), záverečný test a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu pri prezenčnej forme kurzu si účastníci zabezpečujú individuálne.

   

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

skuska-MKB

Certifikačná skúška:

Manažér Kybernetickej bezpečnosti

Zistiť viac

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


Všetky služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu