Manažér kybernetickej bezpečnosti

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Manažér kybernetickej bezpečnosti

Tento kurz vám pomôže pripraviť sa na úspešné zvládnutie odbornej skúšky certifikovaného Manažéra KB. Túto odbornú skúšku budete môcť absolvovať v našej organizácii. 


Zameranie kurzu

Kurz obsahuje praktické vysvetlenie požiadaviek riadenia kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 Z.z.., riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu a úlohy, ako zabezpečiť všetky postupy súvisiace s oznamovaním, odhaľovaním, analýzou a reakciou na kybernetický bezpečnostný incident. Taktiež sú pre poskytovateľa digitálnej služby koordinačnou a komunikačnou osobou s NBÚ.


Komu je kurz určený

 • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
 • Vymenovaní DPO - Data protection officerov
 • Interní audítori ISO/IEC 27001

CIEĽ KURZU

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce zo zákona č.69/2018 Z.z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť manažér kybernetickej bezpečnosti. Kurz obsahuje praktické príklady pri odhaľovaní incidentov, prijímaní opatrení a súvisiacich povinností vyplývajúcich zo zákona.

Kurz obsahuje praktické informácie z pohľadu:

 • Audítora informačnej bezpečnosti
 • Špecialistu kybernetickú bezpečnosť

Kurz Manažéra kybernetickej bezpečnosti (CSM) spĺňa prísne medzinárodné požiadavky TÜV SÜD Group a je v súlade s NIST Framework a požiadavkami noriem radu ISO/IEC 27000.

Tvorcovia zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, pri jeho tvorbe vychádzali z ISO/IEC 27001 (riadenie informačnej bezpečnosti) a riadenia rizík v čom predstavujú audítori TÜV SÜD Slovakia európsku odbornú špičku.


Certifikát ManažÉra kybernetickej bezpečnosti (CSM)

Certifikát pre Manažéra kybernetickej bezpečnosti je vydaný v súlade s medzinárodnými požiadavkami TÜV SÜD Group. Kurz nie je náhradou auditu kybernetickej bezpečnosti.

 •               
 • PROGRAM KURZU

  1. a 2. DEŇ 

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Zákon č. 69/2018 a jeho vyhlášky, Klasifikácia, Opatrenia
  • Framework NIST CSF
  • Kybernetická bezpečnosť z pohľadu etického hackera
  • Závislé procesy a kontinuálne vzdelávanie

  3. DEŇ 

  • Malware, Phishing, Denial of Service, Spam
  • Technológie kybernetickej bezpečnosti
  • Data Loss Prevention, Penetračné testy
   

   

 • ŠKOLITELIA
  Ing. Igor Straka - IT Securitry Architect & Conformity Assessment Body TÜV SÜD - Lead Auditor ISO 27001, eIDAS
  Ľubomír Kopáček (CEH, CHFI) - Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, technický garant a lektor pre oblasť KB a GDPR
 • CENNÍK

  Prezenčná forma Skúšky:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH 
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 561,00 € 673,20 €
  štandardná cena 660,00 € 792,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

   

  Webinár:

  Cena kurzu / osoba bez DPH s DPH
  Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - zľava 15% 561,00 € 673,20 €
  štandardná cena 660,00 € 792,00 €

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]

skuska-MKB

Certifikačná skúška:

Manažér Kybernetickej bezpečnosti

Zistiť viac

 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.


Všetky služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu