Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Akreditácie a oprávnenia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonáva svoju činnosť ako akreditovaný subjekt v rozsahu uvedenom v osvedčeniach a ich prílohách pod akreditáciou národného akreditačného orgánu (SNAS). Takisto poskytuje služby i pod národnými akreditáciami členov skupiny TÜV SÜD.

Osvedčenia o akreditácii

ISO 9001 - Certifikácia systémov manažérstva kvality
ISO 14001 - Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva
ISO/IEC 17020 - Inšpekčný orgán typu A
ISO/IEC 17024 - Certifikácia osôb
ISO/IEC 17065 a PEFC ST 2003 - Certifikácia výrobkov a spotrebiteľského reťazca lesných produktov
ISO 22000 - Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti potravín
ISO 27001 - Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti informácií
ISO 37001 - Certifikácia systémov manažérstva proti korupcii
ISO 45001 - Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ISO 50001 - Certifikácia systémov energetického manažérstva

SFCS 1001:2004, SFCS 1002:2004, SFCS 1006:2004 - Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Environmentálne overovanie (EMAS) 

Oprávnenia

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických 
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových 
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Rozhodnutia o autorizácii/notifikácii

Rozhodnutie o autorizácii podľa zákona č. 264/1999 Z.z.

Rozhodnutie o autorizácii podľa zákona č. 254/2011 Z.z.

Oprávnenie Hlavného banského úradu

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení podliehajúcich dozoru orgánov štátnej banskej správy.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa