Inžinierske siete

Inžinierske siete

Spoľahlivosť a dostupnosť

Spoľahlivosť a dostupnosť

Dopravná infraštruktúra je kľúčovým faktorom podpory urbanizácie a ekonomického vývoja. Každý projekt si vyžaduje starostlivé plánovanie a multidisciplinárne technické know-how, aby sa zabezpečilo, že hotový výrobok obstojí v čase, podmienkach počasia a pri náročnom používaní. Plán opakovaných kontrol predĺži životnosť infraštruktúry tým, že včas navrhne nápravné opatrenie, tzn. ešte skôr, než sa škoda dostane do štádia, kedy ju už nemožno napraviť.

Prečo si vybrať TÜV SÜD

TÜV SÜD Vám poskytne odborné znalosti a know-how, vďaka ktorým budú Vaše projekty dopravnej infraštruktúry spĺňať všetky požiadavky. Letiská, mosty a stavebné konštrukcie, lanové dráhy, cesty a diaľnice a železničná infraštruktúra - pre všetky tieto stavby poskytujeme projektové riešenie podľa princípu end-to-end, teda od revízie návrhu a schválenie na začiatku projektu cez testovanie konštrukčného materiálu až po dohľad na mieste prostredníctvom periodických kontrol.

Spoluprácou s nezávislým odborníkom na bezpečnosť a kvalitu získate istotu, že Vaše projekty dopravnej infraštruktúry sú navrhnuté a konštruované podľa existujúcich národných a medzinárodných noriem, a že stavebné materiály zodpovedajú všetkým špecifickým požiadavkám. Naše služby zabezpečia, že sa projekt bude realizovať podľa plánu, a že nedôjde k časovým oneskoreniam alebo problémom s kvalitou, ktoré by spôsobili zvýšenie nákladov a poškodili Vašu povesť.

Oblasti, v ktorých využijete naše služby

  • Letisková infraštruktúra
  • Mosty a stavebné konštrukcie
  • Lanové dráhy
  • Diaľnice a cesty
  • Dopravné prostriedky a infraštruktúra
Ponuka našich služieb

PRÍNOSY PRE VÁS

  • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
  • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčnú znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
  • Získate prístup k viacodborovému inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.

Získajte viac

Vybrať lokalitu