Výroba energie

Bezpečné a trvalo udržateľné činnosti

Bezpečné a trvalo udržateľné činnosti

TÜV SÜD ponúka komplexné služby pre priemyselné odvetvia energetiky. V oblasti infraštruktúry a výroby energie pomáhajú špecialisti TÜV SÜD vlastníkom elektrární optimalizovať produkciu energie pomocou monitoringu a kontroly elektrární.


prehľad našich služieb


Konzultácie
 • Energetické plánovanie pre výrobné závody
 • Zabezpečenie a kontrola kvality (QA / QC)
 • Infraštruktúra projektu, ekonomika a financie
 • Služby v rozvoji energie
 • Služby v oblasti parných systémov
 • Projektový manažment
 • Engineering
 • Hodnotenie vplyvu na životné prostredie
 • Otázky kvality
 • Prenosové a distribučné systémy
 • Hydrologické monitorovanie a výdaj energie
Skúšky a inšpekcia
 • Kontrola konvenčných elektrární a elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje - vodné, tepelné, jadrové, veterné elektrárne a elektrárne na biomasu.

prínosy pre vás

 • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
 • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčné znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
 • Získate prístup k horizontálnemu inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.


Získajte viac

Vybrať lokalitu