Dodávky elektrickej energie

Dodávky elektrickej energie

Energia pre bezpečnú a spoľahlivú sieť

Energia pre bezpečnú a spoľahlivú sieť

Partnerstvom s TÜV SÜD zabezpečíte dostupnosť a bezpečnosť siete pre dodávky elektrickej energie. Práve bezpečnosť dodávok elektrickej energie je kľúčová - spolupráca s TÜV SÜD znamená istotu, že energetické siete zodpovedajú požiadavkám národných a medzinárodných noriem a nariadení. Naši odborníci dokážu včas identifikovať slabiny Vášho systému dodávok elektrickej energie, čím sa predíde nákladnému prepracovávaniu, vadám a časovým omeškaniam.


Spolupráca s TÜV SÜD znamená istotu, že energetické siete zodpovedajú požiadavkám národných a medzinárodných noriem a nariadení.


prehľad našich služieb


Konzultácie
 • Posúdenie ochrany elektrární pri ohrození nehodou / požiarom / výbuchom
 • Analýza kvality napätia a riziká porúch v distribučných sieťach
 • Monitoring plánovania a konštrukcie
 • Zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti všetkých elektrických inštalácií, efektivity výdavkov
 • Meranie a zhodnotenie vysoko- a nízkofrekvenčných elektromagnetických polí
 • Príprava testovacích programov a programov údržby
 • Vývoj programov údržby a kontrolných programov
 • Zhodnotenie a vývoj plánov dodávok energie a ich bezpečnosť
Skúšky a inšpekcia
 • Skúšky a meranie núdzového režimu dodávok energií
 • Skúšky systémov vysoko- a nízkonapäťových systémov, systémov ochrany proti blesku a prepätiu, výroby energie a systému dodávok
 • Zhodnotenie technickej bezpečnosti elektrických zariadení strojov
 • Termografické kontroly elektrických inštalácií
 • Preberacie testovanie elektrických systémov a inštalácií

certifikácia

 • Odborné správy/certifikáty

prínosy pre vás

 • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
 • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčné znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
 • Získate prístup k horizontálnemu inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.

Získajte viac

Vybrať lokalitu