Stavebná infraštruktúra

Stavebná infraštruktúra

Vytvorte bezpečné a produktívne prostredie

Vytvorte bezpečné a produktívne prostredie

Stavebná infraštruktúra zohráva dôležitú úlohu pri urbanizácii. Spoľahlivo fungujúce budovy plnia nielen konvenčné potreby poskytovania prístrešia, ale ponúkajú obyvateľom prostredie vhodné pre život, prácu a voľný čas.

Kľúčovými požiadavkami stavebnej infraštruktúry sú dostupnosť služieb a bezpečia. Odborníci TÜV SÜD poskytujú komplexné služby počas celej životnosti výrobkov alebo systémov stavebnej infraštruktúry. Naše služby zahŕňajú schválenie podľa zodpovedajúcich nariadení, typové skúšky systémov a komponentov, systémy pre zabezpečenie kvality, alebo opravy, obnovy a modernizácie.

 

prehľad našich služieb


prínosy pre vás

  • Získate prístup k viacodborovému inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera
  • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
  • Vybudujete značku s dobrou povesťou, ktorá napĺňa stratégiu dostupnosti služieb a bezpečnosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu