imprint

Imprint

Nositeľom autorských práv k týmto stránkam je spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

© TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 48 291 286
Fax: +421 2 48 291 266
E-mal: [email protected]

Všetky práva vyhradené.


obchodný register

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č.: 28235/B, dátum zápisu 19.2.2003; IČO: 35 852 216; IČ DPH: SK2020263674


ochrana spotrebiteľa

Európska komisia ponúka ODR platformu pre riešenie B2C sporov. Môžete ju nájsť na linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Zodpovednosť za obsah slovenskej verzie webovej stránky

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

PR & Marketing Manager / Business Unit Manager – Academy 

Ing. Miroslav Turza

Poznámka: Táto webová stránka bola vytvorená s najvyššou opatrnosťou. Napriek tomu nemôžeme zaručiť presnosť všetkých služieb a informácií v nej obsiahnutých. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku používania tejto stránky, aj keď táto zodpovednosť vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky.

Všetky texty, obrázky a grafiky a ich umiestnenie na našich webových stránkach sú chránené autorským právom a ostatným právom duševného vlastníctva.

Rozmnožovanie, distribúcia, úpravy alebo verejné zobrazovanie obsahu týchto stránok pre komerčné účely je zakázané.


TÜV SÜD nemá žiadny vplyv na obsah stránok tretích strán, ktoré sú prístupné na webových stránkach TÜV SÜD (www.tuvslovakia.sk alebo akékoľvek iné domény vo vlastníctve TÜV SÜD), cez hypertextové odkazy a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok. Výslovne sa dištancuje od akéhokoľvek nečestného alebo nejednoznačného obsahu stránok tretích strán.

© TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 2022

Získajte viac

Vybrať lokalitu