Zábavné parky

Zábavné parky, stavby a atrakcie

Zabávajte sa bezpečne

Zabávajte sa bezpečne

Úlohou zábavného priemyslu je baviť ľudí, čo v sebe skrýva mnoho aspektov. Milovníci adrenalínu môžu vyhľadávať zábavu vo forme čo najrýchlejších a najvyšších horských dráh. Pre rodičov je zase zábavou sledovať úsmevy svojich detí s istotou, že atrakcie sú pre deti vhodné. Pri akejkoľvek zábave je ale predovšetkým nutné zaistiť bezpečnosť. TÜV SÜD ponúka zábavným parkom škálu špecializovaných a unikátnych služieb, ktoré umožnia zachovať konkurencieschopnosť - nie však na úkor bezpečnosti.

Od počiatočnej koncepčnej a konštrukčnej fázy umožňujeme našim zákazníkom realizovať ich kreatívne nápady s využitím kinematiky a podporujeme ich pri analýze rizikových faktorov. Počas výroby a pred konečnou montážou kontrolujeme, testujeme a monitorujeme kvalitu vyrábaných dielov, zostáv a celých systémov atrakcií s cieľom zlepšiť kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť. Pred sprevádzkovaním horských dráh naši odborníci vykonávajú akceptačné testy s použitím sofistikovaných skúšobných postupov na meranie rýchlosti, zrýchlenia a deformácie dráhy. Pre zachovanie bezpečnosti prevádzkovaných horských dráh naši experti vykonávajú pravidelné skúšky a inšpekcie.

Prečo si vybrať TÜV SÜD

TÜV SÜD zhromažďuje skúsenosti v oblasti zabezpečenia kvality a bezpečnosti zábavných parkov a dráh už viac ako 80 rokov. Naše odborné znalosti sa opierajú o najlepšie postupy priemyslu a prípadové štúdie klientov v rámci nášho pôsobenia v Európe, Spojených štátoch a v Ázii. Ak chcete partnera, ktorý sa postará o všetky bezpečnostné aspekty, zatiaľ čo vy sa zameriate na zábavu, spojte sa s TÜV SÜD ešte dnes.

 

Ponuka našich služieb


Hodnotenie
 • Podpora počas fázy prvotného nápadu a koncepcie.
 • Kinematika a počítačové simulácie pri navrhovaní systémov nových atrakcií.
 • Podrobná interná revízia výpočtov a konštrukčných výkresov.
 • Analýza rizík a hodnotenie ergonómie.
 • Posudzovanie postupov údržby a prevádzky.
 • Inštruktáže a školenia pre personál obsluhy a údržby.
 • Oceňovacie služby.
 • Hodnotenie škôd a incidentov.
 • Svedectvá pre miestne orgány a úradné orgány.
Testovanie a inšpekcia
 • Testovanie a inšpekcia počas fázy návrhu a plánovania.
 • Pravidelné skúšanie a inšpekcie.
 • Testovanie a inšpekcia atrakcií.
 • Schvaľovanie pre prevádzku zábavných atrakcií a stavieb podľa noriem DIN, EN a ASTM.
 • Skúšanie materiálov a komponentov.
 • Zváracie skúšky a inšpekcie, schvaľovanie postupov zvárania.
 • Kvalifikačné skúšky pre zváračov podľa noriem DIN, EN.
 • Kontrola kvality počas výroby, podrobné hodnotenie výrobných zariadení.
 • Kontrola a schvaľovanie všetkých konštrukčných, mechanických, elektrických celkov.
 • Predvolené schvaľovacie a akceptačné skúšky (konštrukčné, mechanické, pneumatické / hydraulické, elektrické a riadiace systémy, meranie zrýchlenia, bezpečnostné zariadenia).
CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV
 • Certifikácia atrakcií a certifikácia zábavných parkov
VZDELÁVANIE
 • Školenie pre personál obsluhy a údržby.
 • Zaškolenie a následné školenie pre majiteľov a personál údržby.

PRÍNOSY PRE VÁS

 • Poskytovateľ komplexnej ponuky služieb pod jednou strechou, ktorý bude vaším sprievodcom pri riešení všetkých vašich bezpečnostných a kvalitatívnych potrieb od návrhu až po uvedenie do prevádzky, počas celého životného cyklu atrakcie.
 • Prostredníctvom našich odborníkov, ktorí predsedajú v medzinárodných výboroch, ktoré formulujú osvedčené postupy v súvislosti s medzinárodnými bezpečnostnými normami pre zábavné atrakcie, získate prognostické informácie o najnovších regulačných požiadavkách.
 • Vysoko kvalifikovaní technici, ktorí sa špecializujú na zaistenie bezpečnosti a kvality pre zábavné parky a atrakcie už od roku 1929.

Získajte viac

Vybrať lokalitu