Športoviská a športové zariadenia

Športoviská a športové zariadenia

Bezpečné prostredie pre hry

Bezpečné prostredie pre hry

Profesionálne športové a rekreačné zariadenia sú pre verejné i súkromné použitie ľahko dostupné. Rovnako ako všetky ostatné budovy, by mali byť aj športoviská vybudované v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a pravidelne kontrolované.

Aby nedochádzalo k nehodám spôsobeným nesprávnou údržbou športovísk alebo zariadení, pre majiteľov a prevádzkovateľov športových a rekreačných zariadení je veľmi dôležité zaviesť program periodických kontrol zabezpečenia splnenia všetkých regulačných požiadaviek.

Prečo si vybrať TÜV SÜD


Odborníci z TÜV SÜD poskytujú dizajnérom a architektom športových a rekreačných zariadení projektová podpora vo fáze konceptu a návrhu na zabezpečenie, a zaručujú sa, že stavebné plány splnia všetky bezpečnostné a environmentálne požiadavky na udržateľnosť. TÜV SÜD tiež pomáha pri výbere potrebného vybavenia, tak aby spĺňalo národné a medzinárodné požiadavky na bezpečnosť výrobkov. Navyše vďaka portfóliu služieb TÜV SÜD v oblasti infraštruktúry a nehnuteľností je zákazníkom ponúknutý skutočne komplexný servis.

 

Ponuka našich služieb 


 • Projektová podpora vo fáze plánovania vašich športových, herných a rekreačných zariadení.
 • Pomoc pri výbere potrebného vybavenia.
Testovanie a inšpekcia
 • Testovanie herného vybavenia a športových pomôcok z hľadiska splnenia noriem.
 • Záverečné skúšky a inšpekcie športových, herných a rekreačných zariadení pred uvedením do prevádzky.
 • Ročná pravidelná kontrola tímom odborníkov z TÜV SÜD.
 • Dokumentácia inšpekcií, údržby a opráv v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
vzdelávanie
 • Zaškolenie a pravidelné preškolenia pre prevádzkovateľov zariadení.

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB pre dočasné stavby

TÜV SÜD má tiež špecializovanú ponuku služieb pre dočasné stavby, ako sú napríklad vonkajšie pódia, tribúny, stany a veľkopriestorové stany, dočasné výstavné siene, visuté hrazdy a výstavné expozície. Naše služby pokrývajú všetky aspekty od plánovania až po prevádzku. Naši odborníci vykonávajú komplexnú kontrolu dokumentov a testovanie vo fáze projektovania. Ponúkajú tiež štúdie realizovateľnosti a poradenské služby vo fáze testovania pre zabezpečenie optimalizácie návrhu.


Konzultácie
 • Štúdie uskutočniteľnosti pre zabezpečenie optimalizácie návrhu
Testovanie a inšpekcia
 • Komplexné testovanie vo fáze návrhu.
 • Revízia dokumentov z hľadiska dodržiavania platných predpisov.
 • Akceptačné testovanie nových stavieb na mieste

PRÍNOSY PRE VÁS

 • Komplexná ponuka riešení v oblasti testovania, inšpekcií, certifikácií a podpory pod jednou strechou pre bezpečnú prevádzku vašich športových a rekreačných zariadení.
 • Včasná identifikácia potenciálnych problémov už v počiatku a pravidelné kontroly pomáhajú predchádzať nákladným opravám alebo nenapraviteľným škodám.

 

Získajte viac

Vybrať lokalitu