Centrum riadenia kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve

SOC - Centrum riadenia kybernetickej bezpečnosti pre zdravotnícke zariadenia

TUV SUD SOC pre IT a OT je bezpečnostné operačné centrum obsluhované odborníkmi, ktoré monitoruje, zbiera a vyhodnocuje prevádzku v prostredí zákazníka.

TUV SUD SOC pre IT a OT je bezpečnostné operačné centrum obsluhované odborníkmi, ktoré monitoruje, zbiera a vyhodnocuje prevádzku v prostredí zákazníka.

Veľkosť a komplexnosť sietí a systémov využívaných v organizáciách rastie, no s nimi rastie aj množstvo kybernetických rizík a nebezpečenstiev, ktoré ohrozujú ich samotné fungovanie. Organizácie preto implementujú rozličné nástroje, ktoré majú pomôcť monitorovať prostredie, aktivitu používateľov a detegovať anomálie v prostredí, no častokrát je výsledné množstvo dát príliš veľké alebo im chýbajú špecializovaní pracovníci, ktorí by ich vedeli interpretovať.

čo je centrum riadenia kybernetickej bezpečnosti pre zdravotnícke zariadenia?

Sektor zdravotníctva dlhodobo čelí výraznej hrozbe zo strany hackerov alebo iných nebezpečných situácií, ktoré predstavujú významné bezpečnostné riziko. To potvrdzujú aj mnohé prípady a štatistiky nielen zo zahraničia, ale aj z domáceho prostredia.

HG Healthcare Cybersecurity Report 2021

Cyber Attacks Healthcare Europe

Cybersecurity Incidents in the health sector in 2020

Sofistikovanejšie formy útokov, nedostatočne postavená a poddimenzovaná infraštruktúra, personál neznalý kybernetickej hygieny, implementácia nových, vyspelejších zariadení do existujúcej siete, nedostatok času, prostriedkov a častokrát aj nezáujem meniť zabehnutý systém predstavujú oblasti, ktoré priamo alebo nepriamo vedú k ohrozeniu aktív spoločnosti, strate alebo odcudzeniu citlivých dát spoločnosti alebo osobných údajov pacientov, a v konečnom dôsledku môžu ohroziť aj zdravie alebo život pacientov.

čo je to it/ot soc - security operations center (centrum riadenia kybernetickej bezpečnosti)?

TÜV SÜD SOC pre IT a OT je bezpečnostné operačné centrum obsluhované odborníkmi, ktoré monitoruje, zbiera a vyhodnocuje prevádzku v prostredí zákazníka. SOC deteguje, analyzuje a vyhodnocuje kybernetického bezpečnosti udalosti alebo incidenty v prostredí zákazníka, a spoločne v spolupráci so zákazníkom sa snaží minimalizovať dopad bezpečnostného incidentu na prevádzku zákazníka. Zozbierané dáta sú zároveň diskrétne uchovávané do budúcnosti, kedy sú potrebné ako podklad pre vyšetrovanie bezpečnostného incidentu vyžadované orgánmi činnými v trestnom konaní alebo ako auditný dôkaz.

Produkt je určený organizáciám a spoločnostiam pôsobiacim v zdravotníctve na území Slovenskej republiky, subjektom definovaným zákonom ako poskytovatelia základnej služby (nemocnice, špecializované laboratóriá a pod.), výrobcom zdravotníckej techniky a zariadení, a všetkým ostatným, ktorí v tomto sektore pôsobia a chcú aktívne pristupovať k zabezpečeniu vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti vo svojej spoločnosti.

 

Prečo je SOC pre vás dôležitý

Nároky na bezpečnosť dát sa zvyšujú čoraz viac, no len málo subjektov dokáže držať krok s nariadeniami a príkazmi autorít v reálnom čase a to z rôznych dôvodov.

 

prečo si vybrať TÜV SÜD?

Ako odborníci v oblasti bezpečnosti IT, kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov TÜV SÜD môže poskytovať služby IT a kybernetickej bezpečnosti podľa najvyšších štandardov. Naše špecializované interdisciplinárne tímy vám pomôžu identifikovať a vysporiadať sa s informačným a kybernetickým rizikom, vylepšiť zabezpečenie vašich IT systémov a aplikácií, minimalizovať riziko zneužitia firemných informácií a splniť požiadavky na ochranu údajov.


Aké sú najdôležitejšie benefity soc?

Ako sme už spomenuli vyššie, sektor zdravotníctva sa stretá s mnohými problémami, pričom využitie TÜV SÜD SOC môže pomôcť mnohé z nich vyriešiť. Systém pre zber dát nasadený v prostredí zákazníka je neinvazívny a nezaťažuje prevádzku, ale poskytuje komplexný pohľad na fungovanie celého systému, štandardné správanie používateľov alebo anomálie v ich chovaní, a tým odhaliť potenciálny bezpečnostný problém.

Pri výskyte takéhoto problému je zákazník upovedomený spoločne s odporúčaniami ako daný problém odstrániť alebo napraviť tak, aby sa minimalizoval potenciál jeho ďalšieho výskytu. Nie je pritom potrebné, aby boli zamestnanci zákazníka špecialistami na kybernetickú bezpečnosť, čo je výrazné plus. SOC je obsluhovaný trénovanými odborníkmi, ktorí sa neustále vzdelávajú v bezpečnostných hrozbách a ich zvládaní.

Ďalším pozitívom sú minimálne náklady na financie, zariadenia alebo čas, ktorý je potrebný pre implementáciu bezpečnostného systému v porovnaní s využitím externého TÜV SÜD SOC. Naši špecialisti prídu s návrhom bezpečnostného riešenia vytvoreným presne pre potreby zákazníka s ohľadom na jeho možnosti.


 

VIAC ZDROJOV

SOC - Security Operations Center
Produktový leták

SOC - Security Operations Center

Ochráňte firmu pred kybernetickými útokmi a zistite akú sú benefity SOC.

Stiahnuť

kybernetická bezpečnosť
Produktový leták

Audit kybernetickej bezpečnosti

Buďte pripravení na kybernetické hrozby a splňte požiadavky zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Stiahnuť

Software Escrow
Produktový leták

Software Escrow

Depozit vždy aktuálneho softvéru s TÜV SÜD Software Escrow.

Stiahnuť

Program podpory priemyslu 4.0
Produktový leták

Program podpory priemyslu 4.0

Zistite viac o indexe pripravenosti na priemysel 4.0 (Smart Industry Readiness Index - SIRI) a aké výhody prináša tento program pre vaše podnikanie.

Stiahnuť

VŠETKY SLUŽBY Z KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Získajte viac

Vybrať lokalitu