Autoservisy a predajcovia vozidiel

Autoservisy a predajcovia vozidiel

Zefektívnite vaše obchodovanie s vozidlami

Zefektívnite vaše obchodovanie s vozidlami

Vďaka dlhoročnej praxi preverenou skúsenostiam vám TÜV SÜD pomôže zefektívniť vaše obchodovanie s vozidlami.

Prehľad našich služieb

Posúdenie stavu vozidiel, stanovenie škôd

  • Nastavenie ceny je rozhodujúcim faktorom pre konkurencieschopnosť a ziskovosť. Ak viete, akú skutočnú hodnotu majú vaše vozidlá, môžete si byť istý, že vaše náklady neporastú rýchlejšie, než ich návratnosť. Profesionálne posudky sú preto nutnosťou pri nákupe aj predaji vozidiel.
  • TÜV SÜD je odborníkom na posudzovanie stavu vozidiel v prípade poškodenia alebo pri ukončení ich prenájmu. Sme neutrálna autorita a garantujeme nezávislý, spravodlivý a uznávaný posudok. To zvyšuje dôveru vašich klientov a dáva istotu pri vašich rokovaniach.

Audity výkonu predajcov a autoservisov

  • Vykonávame audity činností a procesov (vrátane "Mystery shoppingu") podľa vašich konkrétnych požiadaviek a poskytujeme vám cenný a nezávislý názor na to, kde je možné zvýšiť výkon. Po ukončení auditu spoločne s vami vyvíjame a implementujeme nápravný akčný plán. Odstraňujeme problémy, zvyšujeme profesionálne zručnosti Vašich zamestnancov a staviame na Vašich silných stránkach.

Bezpečnosť práce a životného prostredia

  • Služby v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci
  • Kontrola a inšpekcia meracích a skúšobných zariadení
  • Podpora v oblasti energetickej efektívnosti
  • Inšpekcia systémov triedenia odpadu

prínosy pre vás

  • Zvýšite dôveru svojich zákazníkov a získate istotu vďaka nezávislým profesionálnym posudkom.
  • Prostredníctvom auditov získate cenný názor nezávislej strany na možnosti zlepšenia výkonu a zvýšite efektivitu interných procesov.

Získajte viac

Vybrať lokalitu