Automotive testing

Služby a riešenia pre výrobcov automobilov (OEM)

Interdisciplinárne znalosti a komplexné služby v oblasti automobilového vývoja

Interdisciplinárne znalosti a komplexné služby v oblasti automobilového vývoja

TÜV SÜD ponúka interdisciplinárne znalosti a komplexné služby v oblasti automobilového vývoja. Počnúc preskúmaním prvotných návrhov, cez testovanie vozidiel a komponentov až k homologizácii. Disponujeme aktuálnymi informáciami o bezpečnostných normách a požiadavkách na kvalitu, pracujeme s najnovšími metodikami a používame najmodernejšie zariadenia na vykonávanie skúšok. V úzkej súčinnosti s výrobcom pružne spolupracujeme na príprave homologizačnej dokumentácie a všetkých podkladov potrebných na schválenie vozidla.

 

PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

 

 • Certifikácia podľa IATF 16949
  • Norma IATF 16949 je jedna z medzinárodne uznávaných noriem, ktorej požiadavky musí spĺňať každý dodávateľ automobilového priemyslu. 
 • Detské zádržné systémy

  Vývojové a homologizačné skúšky detských autosedačiek všetkých kategórií.

  • Dynamické skúšky podľa metodiky AMS.
  • Dynamické skúšky podľa predpisu EHK R44.
 • Dlhodobé skúšky

  Dlhodobé skúšky:

  • Životnosti vozidel a ich častí
  • Opotrebovanie pneumatík
  • Simulácia starnutia dielov
  • Cyklické skúšky komponentov
  • Vývoj skúšobných metód a metodík.

  Skúšky sa vykonávajú v súlade s ISO 17025, podľa špecifikácie zákazníka.

 • Emisie spaľovacích motorov

  Testy motorov

  • Zákonné schvaľovacie skúšky motorov podľa medzinárodných predpisov EHK, ES, EPA a GTR
  • Meranie emisií výfukových plynov a obsahu škodlivých častíc s pomocou CVS
  • Meranie výkonu, spotreby paliva a ďalších parametrov motora na dynamických s testovacích stanovištiach
  • Indikácia spaľovacích tlakov s výpočtom tepelnej bilancie
  • Skúšky motorov upravených na alternatívne palivá (CNG, PLG, vodík)
  • Meranie účinnosti katalyzátorov a zachatávačov častíc
  • Meranie dymovosti
  • Skúšky príslušenstva motorov a overenie ich vplyvu na parametre motora 
  • Dlhodobé skúšky životnosti motorov a ich príslušenstva 

  Skúšky na valcovom dynamometre

  • Zákonné schvaľovacie skúšky osobných automobilov a motocyklov podľa národných noriem alebo medzinárodných predpisov
  • Skúšanie emisií výfukových plynov a obsahu škodlivých častíc
  • Meranie výkonu na kolesách vozidla
  • Skúšky alternatívnych pohonov (CNG, PLG, vodík)
  • Meranie prenosným systémom merania emisií (PEMS)
  • Meranie spotreby paliva podľa SORT
  • Dlhodobé skúšky životnosti automobilov a motocyklov
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Elektronické príslušenstvo

  Naše služby:

  • Skúšanie elektrického a elektronického príslušenstva motorových vozidiel podľa VW (TL) a noriem DIN (elektrické, klimatické, vibračné a mechanické skúšky)
  • Vývojové skúšky elektronických prístrojov
  • Organizácia a zariaďovanie rôznych skúšok v externých laboratóriách, súhrnné správy
  • Schvaľovacie skúšky obmedzovačov rýchlosti podľa EHK R 89, EHS 92/06 a 92/24
  • Schvaľovacie skúšky vozidlových poplašných systémov (VAS) a imobilizérov podľa EHK R 97 a R 116, EHS 95/56
  • Skúšky a vyjadrenia (správy) o elektronických prístrojoch vozidiel podľa národnej legislatívy
 • Funkčná bezpečnosť v automobilovom priemysle

  Funkčná bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou celkovej bezpečnosti Vášho výrobku. Zariadenie musí správne reagovať na vstupy systému, vrátane pravdepodobných chýb operátora, zlyhanie hardwaru alebo softwaru a zmeny prostredia. Tradičné posudzovanie bezpečnosti výrobkov tu už nepostačuje -  vzhľadom k stále zložitejším technológiám a s nimi spojeným rizikám je nutné postúpiť o úroveň vyššie.

  Všeobecná norma funkčnej bezpečnosti IEC 61508 sa týka celého životného cyklu elektrických, elektronických alebo programovateľných elektronických (E/E/PE) systémov a výrobkov. Ďalšie normy, ako napr. EN ISO 13849-1, sa venujú tiež mechanickým a pneumatickým zariadeniam.

  Výrobcovia musia zabezpečiť, že poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť  u ich produktov alebo systémov, zo sebou nenesú neprijateľné riziká.

  TÜV SÜD ponúka rozsiahle služby v oblasti funkčnej bezpečnosti pre výrobcov v mnohých priemyselných odvetviach ako napr. automatizácia, letectvo, automobilový priemysel, železnice, zdravotníctvo, strojárstvo, jadrová energetika, procesná automatizácia a spotrebné výrobky. Posudzujeme funkčnú bezpečnosť výrobku – medzi hodnotené oblasti patrí prevencia náhodných porúch výrobku alebo jeho súčastí a prevencia systémových porúch, ktoré boli do výrobku neúmyselne navrhnuté. Na našich školeniach a workshopoch sa výrobcovia vzdelávajú v oblastiach štandardov podľa IEC 61508. Vykonávame posudzovanie podľa mnohých medzinárodných noriem funkčnej bezpečnosti, ako sú ISO 26262, EN 50129, EN ISO 13849-1 a IEC 62061.

 • Hluk a vibrácie

  Zabezpečujeme služby:

  • Meranie vonkajšieho a vnútorného hluku vozidiel
  • Hluk strojov a zariadení
  • Meranie a hodnotenie akustických materiálov
  • Analýza strojov a ich častí z hľadiska hluku
 • Komfort, ovládateľnosť, brzdy a brzdové systémy

  Naše služby:

  • Homologizačné a schvaľovacie skúšky bŕzd, riadenia a elektronických stabilizačných a brzdových systémov
  • Vývojové skúšky podvozkov
  • Jazdné skúšky ovládateľnosti vozidiel, bŕzd a pneumatík
  • Skúšky mechanického jazdného komfortu
  • Statické skúšky vozidiel
  • Analýzy skúšok a vývoj špeciálnych meraní
  • Vývoj testovacích metód a metodík
  • Výskumno-vývojová činnosť pri riešení špecifických projektov

  Vykonávanie skúšok:

  • Na objektívne a subjektívneho hodnotenia ovládateľnosti vozidiel
  • Na objektívne a subjektívneho hodnotenia mechanického jazdného komfortu
  • Elektronických stabilizačných a ďalších systémov vozidla (ESC, TPMS ...)
  • kinematiky a elastokinematiky podvozkov
  • Pneumatík zamerané na ovládateľnosť, komfort a životnosť
  • Odpruženie vozidiel a kmitanie
  • Riadenie vozidiel
  • brzdných vlastností vozidiel a pneumatík
  • Hodnotenie hlukových prejavov brzdových systémov
  • Meranie ťažisko a momentu zotrvačnosti
  • Špeciálna jazdné skúšky podľa požiadaviek zákazníka
  • Vývojové skúšky podvozkov
  • Vývoj testovacích metód a metodík

  Vybavenie laboratória mimo štandardných meradiel a zariadení:

  • Riadiaci robot AB Dynamics SR60
           - možnosť definovania ovládania vozidla v špeciálnych manévroch
  • Stabilizovaná plošina OXTS RT3102
           - možnosť merania rýchlosti, zrýchlenia, uhlov a uhlovej rýchlosti a polohy vozidla v troch osiach a smerové úchylky vozidlá
  • Meracie volant MSW / S
           - možnosť merania uhlov, uhlových rýchlostí a síl na volante
  • Optické snímače zdvihu kolies Corrsys
  • Optické snímače smerových úchyliek kolies Corrsys

  Vykonávanie skúšok v súlade s EN ISO / IEC 17025: 2005. Realizácia skúšok podľa predpisov EHK, noriem ISO, NHTSA, GOST, interných a externých skúšobných metodík a podľa aktuálnych požiadaviek a špecifikácií zákazníka.

 • Legislatívna podpora

  Experti TÜV SÜD Slovakia sú vyhľadávanými odborníkmi v oblasti legislatívy pre konštrukciu, schvaľovanie a prevádzku vozidiel, aktívne sa zúčastňuje mnohých medzinárodných pracovných skupín pre vývoj predpisov v automobilovom priemysle.

  TÜV SÜD ponúka:

  • Legislatívne konzultácie pri vývoji vozidiel a ich časti
  • Distribúcia slovenských integrovaných verzií legislatívy pre schvaľovanie vozidiel, vrátane pravidelných aktualizácii
  • Interpretácia technických predpisov
  • Rokovania so schvaľovacími autoritami
 • Pevnosť

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky:

  • kotevných miest bezpečnostných pásov
  • Sedadiel a opierok hlavy
  • prístrojových dosiek a vnútorných výčnelkov
  • Volant, riadenie a zámkov riadenie
  • Zámkov a závesov dverí
  • Dverí a striech vozov
  • Popredných a zadných nárazníkov
  • Zariadenie proti podbehnutiu a ťažných zariadení
  • Ochranných rámov
  • Palivových nádrží
  • Diskov kolies

  Tenzometrické a telemetrické merania.

  Vývoj testovacích metód a metodík.

  Vykonávanie skúšok v súlade s EN ISO / IEC 17025: 2005, podľa predpisov EHK R11, R12, R14, R17, R21, R34, R42, R46, R55, R58, R62, R66, R73, R80, R93, R105, R116, R124, FMVSS 216, FIA a ďalších požiadaviek alebo špecifikácie zákazníka.

 • Podpora pri schvaľovacích konaniach

  Každý schvaľovací proces sa skladá zo skúšok vozidiel alebo ich súčastí, a tak isto s administratívneho schválenia. To predstavuje dodanie technických podkladov v predpísanej forme. Vďaka nám sa od toho môžete odbremeniť. Ponúkame vám:

  • Podporu pri spracovaní podkladov pre schválenie vozidla alebo jeho súčasti v SR alebo inej zemi
  • Zabezpečenie schválenia vozidiel a komponentov v nasledujúcich územiach:
  • EÚ - globálna homologizácia, homologizácia systémov, homologizácia komponentov
  • Rusko - predpisy GHOST)
  • India - spolupráca s výskumnou organizáciou A.R.A.I
  • Brazília - certifikácia INMETRO
  • Čína - certifikácia CCC
  • Austrália - systém DOTARS
  • Taiwan - poverenie VSCC
 • Testovanie airbagov

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky airbagov:

  • Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (volant/prístrojová doska)
  • Predné a zadné bočné airbagy (sedadlá/dvere)
  • Hlavový airbag (vnútorné obloženie strecha a stĺpiky)
  • Kolenné airbagy (prístrojová doska)
  • Ostatné typy airbagov
  • Poťahy sedadiel
  • Špeciálne skúšky

  Statické výstrelové skúšky za bežných aj extrémnych klimatických podmienok.

  Simulácia starnutia dielov.

  V súlade s ISO 17025, podľa noriem VW: PV 1200, PV 3545, PV 3546, 3550 a ďalších požiadaviek a špecifikácie zákazníka.

 • TISAX
 • Virtuálna simulácia

  Vzhľadom k permanentnému tlaku na znižovanie nákladov u finálnych výrobcov vozidiel aj ich dodávateľov rastie význam virtuálneho testovania. Niektoré európske predpisy už umožňujú schválenie vozidla alebo jeho súčastí na základe výstupov virtuálnych simulácií s validovaným matematickým modelom namiesto výsledkov fyzických testov s drahými prototypy.

  Vychádzame z našich bohatých skúseností s laboratórnymi testami, virtuálnymi simuláciami a schvaľovaním vozidiel a prinášame inovatívne riešenia vašich vývojových potrieb.

  Naši odborníci sú široko uznávaní a spolupracujú s komisiami, ktoré vytvárajú medzinárodné normy pre automobilový priemysel. Vieme teda veľmi skoro, akým smerom sa budú predpisy vyvíjať a aktualizovať, a tieto cenné informácie Vám radi odovzdáme. Vďaka tomu dokážete už v ranej fáze vývojového cyklu predvídať nové požiadavky na výrobky či procesy a to Vám ušetrí nielen čas, ale aj peniaze.

 

Ponuka ďalších služieb

Podpora počas celého vývojového cyklu vozidla

 • Poskytujeme konzultačnú podporu od preskúmania prvotných návrhov až po odborné posudky funkčnosti vozidiel aj komponentov. Interpretujeme medzinárodné normy, predpisy a nariadenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti vozidiel aj ich vplyvu na životné prostredie.

Testovanie vozidiel a komponentov 

 • Vykonávame širokú škálu testov vozidiel, ich subsystémov aj komponentov podľa všetkých príslušných národných, medzinárodných alebo zákazníkom špecifikovaných predpisov a noriem Využívame sieť našich laboratórií akreditovaných podľa ISO / IEC 17025. 

Homologizácia a typové schválenie s celosvetovo uznávanou certifikáciou 

 • V prípade exportu na tradičné i nové trhy budete musieť splniť zákonné a technické požiadavky príslušnej homologizácie. Skúsení experti TÜV SÜD Vám pomôžu pri realizácii tých najnáročnejších homologizačných projektov - od prvotného posúdenia a podania žiadosti, cez poskytovanie podpory pri schvaľovaní koncepcie nového vozidla, celkové riadenie projektu a školenia v oblasti homologizačných požiadaviek až po typové schválenie.

Plnenie požiadaviek kvality

 • Posudzujeme zhodu výroby (COP) vozidiel, komponentov i doplnkov v priebehu ich životného výrobného cyklu.

Audity dodávateľov

 • Poskytujeme službu "Integrované zabezpečenie kvality" (IQA), ktorá zahŕňa komplexné preverenie dodávateľa od návrhov, cez výrobu, manažment kvality a uvedomelý prístup zamestnancov ku kvalite až po inšpekcie pred expedíciou, vykonávame audity dodávateľov podľa ISO, ECE, INMETRO.

Certifikácia systémov manažérstva podľa noriem kvality, bezpečnosti a životného prostredia

 • Vykonávame audity systémov manažérstva a certifikujeme ich podľa niekoľkých medzinárodných noriem, vrátane:
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (pôvodná OHSAS 18001), ISO / TS 16949, TISAX

Vzdelávanie

 • Poskytujeme školenia ku všetkým národným a medzinárodným nariadeniam a predpisom alebo školenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

PRÍNOSY PRE VÁS

 • Laboratóriá TÜV SÜD sú akreditované podľa ISO / IEC 17025 a sú zodpovedajúcimi homologačnými orgánmi uznávané ako poverené technické skúšobne.
 • Naša sieť lokálnych expertov zaistí, že získate aktuálne informácie a najnovšie technické poznatky z oblasti automobilového priemyslu.
 • Vaše výrobky budú spĺňať požiadavky medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti a kvality, čo Vám umožní vstúpiť bezpečne na medzinárodné trhy a obstáť v tvrdej konkurencii.
 • Zákazníkom budete dodávať bezpečné súčiastky a subsystémy v požadovanej kvalite. Pomáhame Vám dostať sa až na špicu.
 • Vďaka auditom systémov mamažérstva a našej certifikácii presne spoznáte oblasti, kde sú možné prevádzkové zlepšenia a zabezpečíte, že Vaše výrobné operácie budú prebiehať s optimálnou efektivitou.
 • Naše školiace kurzy upozornia Vašich zamestnancov na to, ako je dôležitá bezpečnosť a kvalita výrobkov aj procesov. Celá firma tak pôjde za jediným spoločným obchodným cieľom.

Získajte viac

Vybrať lokalitu