Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Služby a riešenia pre výrobcov automobilov (OEM)

Interdisciplinárne znalosti a komplexné služby v oblasti automobilového vývoja

TÜV SÜD ponúka interdisciplinárne znalosti a komplexné služby v oblasti automobilového vývoja. Počnúc preskúmaním prvotných návrhov a konzultáciami, cez testovanie vozidiel a komponentov až k homologizácii. Disponujeme aktuálnymi informáciami o bezpečnostných normách a požiadavkách na kvalitu, pracujeme s najnovšími metodikami a používame najmodernejšie zariadenia na vykonávanie skúšok. V úzkej súčinnosti s výrobcom pružne spolupracujeme na príprave homologizačnej dokumentácie a všetkých podkladov potrebných na schválenie vozidla.

 

PREHĽAD NAŠICH SLUŽIEB

 

 • Certifikácia podľa IATF 16949
  • Norma IATF 16949 je jedna z medzinárodne uznávaných noriem, ktorej požiadavky musí spĺňať každý dodávateľ automobilového priemyslu. 
 • Detské zádržné systémy

  Vývojové a homologizačné skúšky detských autosedačiek všetkých kategórií.

  • Dynamické skúšky podľa metodiky AMS.
  • Dynamické skúšky podľa predpisu EHK R44.
 • Dlhodobé skúšky

  Dlhodobé skúšky:

  • Životnosti vozidel a ich častí
  • Opotrebovanie pneumatík
  • Simulácia starnutia dielov
  • Cyklické skúšky komponentov
  • Vývoj skúšobných metód a metodík.

  Skúšky sa vykonávajú v súlade s ISO 17025, podľa špecifikácie zákazníka.

 • Emisie spaľovacích motorov

  Testy motorov

  • Zákonné schvaľovacie skúšky motorov podľa medzinárodných predpisov EHK, ES, EPA a GTR
  • Meranie emisií výfukových plynov a obsahu škodlivých častíc s pomocou CVS
  • Meranie výkonu, spotreby paliva a ďalších parametrov motora na dynamických s testovacích stanovištiach
  • Indikácia spaľovacích tlakov s výpočtom tepelnej bilancie
  • Skúšky motorov upravených na alternatívne palivá (CNG, PLG, vodík)
  • Meranie účinnosti katalyzátorov a zachatávačov častíc
  • Meranie dymovosti
  • Skúšky príslušenstva motorov a overenie ich vplyvu na parametre motora 
  • Dlhodobé skúšky životnosti motorov a ich príslušenstva 

  Skúšky na valcovom dynamometre

  • Zákonné schvaľovacie skúšky osobných automobilov a motocyklov podľa národných noriem alebo medzinárodných predpisov
  • Skúšanie emisií výfukových plynov a obsahu škodlivých častíc
  • Meranie výkonu na kolesách vozidla
  • Skúšky alternatívnych pohonov (CNG, PLG, vodík)
  • Meranie prenosným systémom merania emisií (PEMS)
  • Meranie spotreby paliva podľa SORT
  • Dlhodobé skúšky životnosti automobilov a motocyklov
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Elektronické príslušenstvo

  Naše služby:

  • Skúšanie elektrického a elektronického príslušenstva motorových vozidiel podľa VW (TL) a noriem DIN (elektrické, klimatické, vibračné a mechanické skúšky)
  • Vývojové skúšky elektronických prístrojov
  • Organizácia a zariaďovanie rôznych skúšok v externých laboratóriách, súhrnné správy
  • Schvaľovacie skúšky obmedzovačov rýchlosti podľa EHK R 89, EHS 92/06 a 92/24
  • Schvaľovacie skúšky vozidlových poplašných systémov (VAS) a imobilizérov podľa EHK R 97 a R 116, EHS 95/56
  • Skúšky a vyjadrenia (správy) o elektronických prístrojoch vozidiel podľa národnej legislatívy
 • Funkčná bezpečnosť v automobilovom priemysle

  Funkčná bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou celkovej bezpečnosti Vášho výrobku. Zariadenie musí správne reagovať na vstupy systému, vrátane pravdepodobných chýb operátora, zlyhanie hardwaru alebo softwaru a zmeny prostredia. Tradičné posudzovanie bezpečnosti výrobkov tu už nepostačuje -  vzhľadom k stále zložitejším technológiám a s nimi spojeným rizikám je nutné postúpiť o úroveň vyššie.

  Všeobecná norma funkčnej bezpečnosti IEC 61508 sa týka celého životného cyklu elektrických, elektronických alebo programovateľných elektronických (E/E/PE) systémov a výrobkov. Ďalšie normy, ako napr. EN ISO 13849-1, sa venujú tiež mechanickým a pneumatickým zariadeniam.

  Výrobcovia musia zabezpečiť, že poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť  u ich produktov alebo systémov, zo sebou nenesú neprijateľné riziká.

  TÜV SÜD ponúka rozsiahle služby v oblasti funkčnej bezpečnosti pre výrobcov v mnohých priemyselných odvetviach ako napr. automatizácia, letectvo, automobilový priemysel, železnice, zdravotníctvo, strojárstvo, jadrová energetika, procesná automatizácia a spotrebné výrobky. Posudzujeme funkčnú bezpečnosť výrobku – medzi hodnotené oblasti patrí prevencia náhodných porúch výrobku alebo jeho súčastí a prevencia systémových porúch, ktoré boli do výrobku neúmyselne navrhnuté. Na našich školeniach a workshopoch sa výrobcovia vzdelávajú v oblastiach štandardov podľa IEC 61508. Vykonávame posudzovanie podľa mnohých medzinárodných noriem funkčnej bezpečnosti, ako sú ISO 26262, EN 50129, EN ISO 13849-1 a IEC 62061.

 • Hluk a vibrácie

  Zabezpečujeme služby:

  • Meranie vonkajšieho a vnútorného hluku vozidiel
  • Hluk strojov a zariadení
  • Meranie a hodnotenie akustických materiálov
  • Analýza strojov a ich častí z hľadiska hluku
 • Komfort, ovládateľnosť, brzdy a brzdové systémy

  Naše služby:

  • Homologizačné a schvaľovacie skúšky bŕzd, riadenia a elektronických stabilizačných a brzdových systémov
  • Vývojové skúšky podvozkov
  • Jazdné skúšky ovládateľnosti vozidiel, bŕzd a pneumatík
  • Skúšky mechanického jazdného komfortu
  • Statické skúšky vozidiel
  • Analýzy skúšok a vývoj špeciálnych meraní
  • Vývoj testovacích metód a metodík
  • Výskumno-vývojová činnosť pri riešení špecifických projektov

  Vykonávanie skúšok:

  • Na objektívne a subjektívneho hodnotenia ovládateľnosti vozidiel
  • Na objektívne a subjektívneho hodnotenia mechanického jazdného komfortu
  • Elektronických stabilizačných a ďalších systémov vozidla (ESC, TPMS ...)
  • kinematiky a elastokinematiky podvozkov
  • Pneumatík zamerané na ovládateľnosť, komfort a životnosť
  • Odpruženie vozidiel a kmitanie
  • Riadenie vozidiel
  • brzdných vlastností vozidiel a pneumatík
  • Hodnotenie hlukových prejavov brzdových systémov
  • Meranie ťažisko a momentu zotrvačnosti
  • Špeciálna jazdné skúšky podľa požiadaviek zákazníka
  • Vývojové skúšky podvozkov
  • Vývoj testovacích metód a metodík

  Vybavenie laboratória mimo štandardných meradiel a zariadení:

  • Riadiaci robot AB Dynamics SR60
           - možnosť definovania ovládania vozidla v špeciálnych manévroch
  • Stabilizovaná plošina OXTS RT3102
           - možnosť merania rýchlosti, zrýchlenia, uhlov a uhlovej rýchlosti a polohy vozidla v troch osiach a smerové úchylky vozidlá
  • Meracie volant MSW / S
           - možnosť merania uhlov, uhlových rýchlostí a síl na volante
  • Optické snímače zdvihu kolies Corrsys
  • Optické snímače smerových úchyliek kolies Corrsys

  Vykonávanie skúšok v súlade s EN ISO / IEC 17025: 2005. Realizácia skúšok podľa predpisov EHK, noriem ISO, NHTSA, GOST, interných a externých skúšobných metodík a podľa aktuálnych požiadaviek a špecifikácií zákazníka.

 • Legislatívna podpora

  Experti TÜV SÜD Slovakia sú vyhľadávanými odborníkmi v oblasti legislatívy pre konštrukciu, schvaľovanie a prevádzku vozidiel, aktívne sa zúčastňuje mnohých medzinárodných pracovných skupín pre vývoj predpisov v automobilovom priemysle.

  TÜV SÜD ponúka:

  • Legislatívne konzultácie pri vývoji vozidiel a ich časti
  • Distribúcia slovenských integrovaných verzií legislatívy pre schvaľovanie vozidiel, vrátane pravidelných aktualizácii
  • Interpretácia technických predpisov
  • Rokovania so schvaľovacími autoritami
 • Pevnosť

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky:

  • kotevných miest bezpečnostných pásov
  • Sedadiel a opierok hlavy
  • prístrojových dosiek a vnútorných výčnelkov
  • Volant, riadenie a zámkov riadenie
  • Zámkov a závesov dverí
  • Dverí a striech vozov
  • Popredných a zadných nárazníkov
  • Zariadenie proti podbehnutiu a ťažných zariadení
  • Ochranných rámov
  • Palivových nádrží
  • Diskov kolies

  Tenzometrické a telemetrické merania.

  Vývoj testovacích metód a metodík.

  Vykonávanie skúšok v súlade s EN ISO / IEC 17025: 2005, podľa predpisov EHK R11, R12, R14, R17, R21, R34, R42, R46, R55, R58, R62, R66, R73, R80, R93, R105, R116, R124, FMVSS 216, FIA a ďalších požiadaviek alebo špecifikácie zákazníka.

 • Podpora pri schvaľovacích konaniach

  Každý schvaľovací proces sa skladá zo skúšok vozidiel alebo ich súčastí, a tak isto s administratívneho schválenia. To predstavuje dodanie technických podkladov v predpísanej forme. Vďaka nám sa od toho môžete odbremeniť. Ponúkame vám:

  • Podporu pri spracovaní podkladov pre schválenie vozidla alebo jeho súčasti v SR alebo inej zemi
  • Zabezpečenie schválenia vozidiel a komponentov v nasledujúcich územiach:
  • EÚ - globálna homologizácia, homologizácia systémov, homologizácia komponentov
  • Rusko - predpisy GHOST)
  • India - spolupráca s výskumnou organizáciou A.R.A.I
  • Brazília - certifikácia INMETRO
  • Čína - certifikácia CCC
  • Austrália - systém DOTARS
  • Taiwan - poverenie VSCC
 • Testovanie airbagov

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky airbagov:

  • Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (volant/prístrojová doska)
  • Predné a zadné bočné airbagy (sedadlá/dvere)
  • Hlavový airbag (vnútorné obloženie strecha a stĺpiky)
  • Kolenné airbagy (prístrojová doska)
  • Ostatné typy airbagov
  • Poťahy sedadiel
  • Špeciálne skúšky

  Statické výstrelové skúšky za bežných aj extrémnych klimatických podmienok.

  Simulácia starnutia dielov.

  V súlade s ISO 17025, podľa noriem VW: PV 1200, PV 3545, PV 3546, 3550 a ďalších požiadaviek a špecifikácie zákazníka.

 • TISAX
 • Virtuálna simulácia

  Vzhľadom k permanentnému tlaku na znižovanie nákladov u finálnych výrobcov vozidiel aj ich dodávateľov rastie význam virtuálneho testovania. Niektoré európske predpisy už umožňujú schválenie vozidla alebo jeho súčastí na základe výstupov virtuálnych simulácií s validovaným matematickým modelom namiesto výsledkov fyzických testov s drahými prototypy.

  Vychádzame z našich bohatých skúseností s laboratórnymi testami, virtuálnymi simuláciami a schvaľovaním vozidiel a prinášame inovatívne riešenia vašich vývojových potrieb.

  Naši odborníci sú široko uznávaní a spolupracujú s komisiami, ktoré vytvárajú medzinárodné normy pre automobilový priemysel. Vieme teda veľmi skoro, akým smerom sa budú predpisy vyvíjať a aktualizovať, a tieto cenné informácie Vám radi odovzdáme. Vďaka tomu dokážete už v ranej fáze vývojového cyklu predvídať nové požiadavky na výrobky či procesy a to Vám ušetrí nielen čas, ale aj peniaze.

 

Ponuka ďalších služieb

Konzultácie počas celého vývojového cyklu vozidla

 • Poskytujeme konzultačnú podporu od preskúmania prvotných návrhov až po odborné posudky funkčnosti vozidiel aj komponentov. Interpretujeme medzinárodné normy, predpisy a nariadenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti vozidiel aj ich vplyvu na životné prostredie.

Testovanie vozidiel a komponentov 

 • Vykonávame širokú škálu testov vozidiel, ich subsystémov aj komponentov podľa všetkých príslušných národných, medzinárodných alebo zákazníkom špecifikovaných predpisov a noriem Využívame sieť našich laboratórií akreditovaných podľa ISO / IEC 17025. 

Homologizácia a typové schválenie s celosvetovo uznávanou certifikáciou 

 • V prípade exportu na tradičné i nové trhy budete musieť splniť zákonné a technické požiadavky príslušnej homologizácie. Skúsení experti TÜV SÜD Vám pomôžu pri realizácii tých najnáročnejších homologizačných projektov - od prvotného posúdenia a podania žiadosti, cez poskytovanie podpory pri schvaľovaní koncepcie nového vozidla, celkové riadenie projektu a školenia v oblasti homologizačných požiadaviek až po typové schválenie.

Plnenie požiadaviek kvality

 • Posudzujeme zhodu výroby (COP) vozidiel, komponentov i doplnkov v priebehu ich životného výrobného cyklu.

Audity dodávateľov

 • Poskytujeme službu "Integrované zabezpečenie kvality" (IQA), ktorá zahŕňa komplexné preverenie dodávateľa od návrhov, cez výrobu, manažment kvality a uvedomelý prístup zamestnancov ku kvalite až po inšpekcie pred expedíciou, vykonávame audity dodávateľov podľa ISO, ECE, INMETRO.

Certifikácia systémov manažérstva podľa noriem kvality, bezpečnosti a životného prostredia

 • Vykonávame audity systémov manažérstva a certifikujeme ich podľa niekoľkých medzinárodných noriem, vrátane:
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (pôvodná OHSAS 18001), ISO / TS 16949, TISAX

Vzdelávanie

 • Poskytujeme školenia ku všetkým národným a medzinárodným nariadeniam a predpisom alebo školenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

PRÍNOSY PRE VÁS

 • Laboratóriá TÜV SÜD sú akreditované podľa ISO / IEC 17025 a sú zodpovedajúcimi homologačnými orgánmi uznávané ako poverené technické skúšobne.
 • Naša sieť lokálnych expertov zaistí, že získate aktuálne informácie a najnovšie technické poznatky z oblasti automobilového priemyslu.
 • Vaše výrobky budú spĺňať požiadavky medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti a kvality, čo Vám umožní vstúpiť bezpečne na medzinárodné trhy a obstáť v tvrdej konkurencii.
 • Zákazníkom budete dodávať bezpečné súčiastky a subsystémy v požadovanej kvalite. Pomáhame Vám dostať sa až na špicu.
 • Vďaka auditom systémov mamažérstva a našej certifikácii presne spoznáte oblasti, kde sú možné prevádzkové zlepšenia a zabezpečíte, že Vaše výrobné operácie budú prebiehať s optimálnou efektivitou.
 • Naše školiace kurzy upozornia Vašich zamestnancov na to, ako je dôležitá bezpečnosť a kvalita výrobkov aj procesov. Celá firma tak pôjde za jediným spoločným obchodným cieľom.

Objaviť

More Than Just Compliance Providing High-Quality Battery Systems in xEVs
White paper

Providing High-Quality Battery Systems in xEVs

Ensure high performance and reliability of innovative battery Systems.

Learn more

Electric Vehicle Banner
White paper

New requirements for EV batteries

Understand the new requirements under revision 2 of UNECE R100

Learn more

Advanced Non-Destructive Testing Methods for Automotive Components
White paper

Non-Destructive Component Testing

Ensure faster and more accurate safety assessments during vehicle development.

Learn more

Emissions and Fuel Efficiency Regulations
White paper

Emissions and Fuel Efficiency Regulations

Achieve compliance with WLTP and RDE requirements.

Learn more

SAFETY TESTING REQUIREMENTS FOR ELECTRIC VEHICLE BATTERIES UNDER R100
White paper

Safety of Lithium-ion Battery Systems

Read more about testing of potential effects of internal battery fires on electric vehicles and their intended occupants.

Learn more

Automotive Buzz, Squeak and Rattle (BSR) Testing
White paper

Automotive BSR testing

Receive a direct comparison of servohydraulic and servoelectric four poster test systems.

Learn more

Automotive wireless connectivity
Príbeh

Keeping it connected: Wireless technology for automotive

Ensure road safety with increasing connectivity

Learn more

LITHIUM BATTERY REQUIREMENTS TESTING UNDER UN/DOT 38.3
White paper

Lithium battery testing under UN/DOT 38.3

Outlines Lithium battery testing required under UN/DOT 38.3.

Learn more

Homologation of Automated Vehicles: The Regulatory Challenge
White paper

Homologation of Automated Vehicles: The Regulatory Challenge

A six-point approach for developing a regulatory framework.

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa