e-Mobilita

Čistejšia a udržateľnejšia forma pohonu

Čistejšia a udržateľnejšia forma pohonu

Čo je e-mobilita?

Dnes spaľujú motory našich vozidiel fosílne palivá. E-mobilita prináša nádej, že v budúcnosti zavedie čistejšiu a udržateľnejšiu forma pohonu. Elektrické vozidlá sú tiché a pri prevádzke nevznikajú škodlivé výfukové plyny. Ak budeme schopní v budúcnosti využiť obnoviteľnú energiu v batériách vozidla alebo vo vodíkových nádržiach, podarí sa nám jazdiť úplne bez emisií.

Súčasný vývoj ponúka elektrickým vozidlám jedinečné príležitosti - na jednej strane stojí zásadný pokrok v technológiách a infraštruktúre, na strane druhej nárast cien pohonných hmôt a dôraz na ochranu životného prostredia. Výrobcovia áut, batérií, energetické firmy aj politici spoločne pracujú na tom, aby bol potenciál e-mobility prevedený aj do reality.

SpoluprácA s TÜV SÜD

TÜV SÜD má viac ako sto rokov skúseností v oblasti bezpečnostného inžinierstva v automobilovom priemysle. Radíme vládam, ako bezpečne a udržateľne vyvinúť infraštruktúru pre e-mobilitu. Obracajú sa na nás aj výrobcovia a dodávatelia, ktorí si od našej spoločnosti nechávajú vykonať nezávislé skúšky a certifikáciu vozidiel alebo ich súčastí. Naše komplexné služby v oblasti e-mobility dopĺňajú odborné školenia, napr. seminár o technológiách elektrických pohonov.

Ponuka služieb v oblasti e-mobility

Získajte viac

Vybrať lokalitu