Nabíjacie stanice pre elektro automobily

Bezpečné a pohodlné dobíjanie, kompatibilné pre všetky vozidlá

Bezpečné a pohodlné dobíjanie, kompatibilné pre všetky vozidlá

Prevádzkujete alebo sa chystáte prevádzkovať nabíjaciu stanicu pre elektro automobily?

Podľa dnešných odhadov bude v r. 2030 Európa potrebovať 3 000 000 nabíjacích staníc. Od r. 2015 do r. 2020 sa len v SR zvýšil počet elektro-automobilov z 310 na vyše 3000.

Každá desiata stanica však nevyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Proces nabíjania elektrického vozidla (batérií) prebehne len vtedy, ak nabíjacia stanica správne komunikuje s elektrickým vozidlom. Tým je zabezpečená bezpečnosť stanice, vozidla aj prevádzky.

Správna dlhodobá a bezpečná prevádzka si vyžaduje starostlivosť o nabíjaciu stanicu. Čo viete urobiť sami?

Dbať už pri výstavbe nabíjacej stanice na:

- správne umiestnenie nabíjacej stanice a dostatočnú vzdialenosť od ostatných staníc a zariadení, vhodné parkovacie miesta, dostatočný manipulačný priestor, prítomnosť návodu na obsluhu,
- ochranu zariadenia (vhodné prevedenie vzhľadom na umiestnenie a frekvenciu používania, dostatočnú kapacitu napájacieho obvodu, dodatočnú ochranu zariadenia pred mechanickým poškodením).

Dbať na preventívnu kontrolu počas prevádzkovania zariadenia (vizuálna kontrola - pravidelná kontrola možného poškodenia zariadenia a jeho súčastí, základná kontrola funkčnosti zariadenia).

Ako vám vieme pomôcť?

Nabíjacia stanica (vr. wallboxu) sa považuje za elektrické zariadenie, o ktoré je každý prevádzkovateľ povinný sa zo zákona náležite starať (udržiavať ho vo funkčnom a bezpečnom stave). Do prevádzky takéhoto zariadenia vstupujú rôzne faktory, ktoré prevádzkovateľ nemusí vedieť v plnej miere ovplyvniť (ľudský faktor: rozpoloženie zamestnanca, klienta využívajúceho službu; stav nabíjacieho ústrojenstva elektrického automobilu...).

Čo je avšak potrebné skontrolovať?

 • návrh nabíjacej stanice (kontrola projektovej dokumentácie pred vybudovaním nabíjacej stanice, kedy sa hodnotí okrem samotnej elektrickej bezpečnosti aj vhodnosť umiestnenia, ochrany, odolnosti atď.);
 • bezpečnosť prevádzkovanej nabíjacej stanice (ako napr.: nabíjací wallbox (mód nabíjania 3 – konektor typ 2), nízko rýchlostná AC nabíjacia stanica (mód nabíjania 3 – konektor typ 2), vysoko rýchlostná DC nabíjacia stanica (mód nabíjania 4 – konektor CCS, CHAdeMO), kombinovaná AC/DC nízko/vysoko rýchlostná nabíjacia stanica (mód nabíjania 3, 4 – konektor typ 2, CCS, CHAdeMO);
 • bezpečnosť nabíjacieho príslušenstva elektro automobilu (mód nabíjania 2 – konektor typ 2 s modulom pre nabíjanie zo štandardnej domovej zásuvky 230V, 400V);
 • bezpečnosť nabíjacieho príslušenstva vr. nabíjacieho ústrojenstva elektro automobilu (mód nabíjania 2, 3 – konektor typ 2 vr. pripojeného elektro automobilu)

Z čoho pozostáva kontrola nabíjacích staníc?

 • komplexná vizuálna prehliadka (zhodnotenie umiestnenia, celkovej ochrany/odolnosti),
 • kontrola a meranie prívodného napájania (ochrana napájania, zariadenia a obsluhy),
 • kompletná diagnostika procesu nabíjania (kontrola komunikácie rozhrania nabíjacej stanice – elektrického automobilu, simulácie automatickej regulácie nabíjacieho prúdu, simulácia kontroly ochrán nabíjacej stanice pre uzemnenie, chladenie, vypnutie atď.).

Benefity pre vás a prečo sa to oplatí

 • chránite seba, svojich zamestnancov a používateľov nabíjacej stanice,
 • len funkčné a bezpečné zariadenia bude generovať spokojných zákazníkov,
 • preventívnym a včasným vyriešením možných negatívnych udalostí šetríte čas, peniaze a predĺžite životnosť zariadenia,
 • v prípade nepriaznivej udalosti a možného poistného plnenia, máte istotu, že ste dodržali platné predpis.

Preskúmať

Nabijacie stanice pre elektromobily
Produktový leták

Nabíjacie stanice pre elektro automobily

Splnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

Stiahnuť

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu