Nabíjacie stanice pre elektro automobily

Bezpečné a pohodlné dobíjanie, kompatibilné pre všetky vozidlá

Bezpečné a pohodlné dobíjanie, kompatibilné pre všetky vozidlá

Prevádzkujete alebo sa chystáte prevádzkovať nabíjaciu stanicu pre elektro automobily?

Podľa dnešných odhadov bude v r. 2030 Európa potrebovať 3 000 000 nabíjacích staníc. Od r. 2015 do r. 2020 sa len v SR zvýšil počet elektro-automobilov z 310 na vyše 3000.

Každá desiata stanica však nevyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Proces nabíjania elektrického vozidla (batérií) prebehne len vtedy, ak nabíjacia stanica správne komunikuje s elektrickým vozidlom. Tým je zabezpečená bezpečnosť stanice, vozidla aj prevádzky.

Správna dlhodobá a bezpečná prevádzka si vyžaduje starostlivosť o nabíjaciu stanicu. Čo viete urobiť sami?

Dbať už pri výstavbe nabíjacej stanice na:

- správne umiestnenie nabíjacej stanice a dostatočnú vzdialenosť od ostatných staníc a zariadení, vhodné parkovacie miesta, dostatočný manipulačný priestor, prítomnosť návodu na obsluhu,
- ochranu zariadenia (vhodné prevedenie vzhľadom na umiestnenie a frekvenciu používania, dostatočnú kapacitu napájacieho obvodu, dodatočnú ochranu zariadenia pred mechanickým poškodením).

Dbať na preventívnu kontrolu počas prevádzkovania zariadenia (vizuálna kontrola - pravidelná kontrola možného poškodenia zariadenia a jeho súčastí, základná kontrola funkčnosti zariadenia).

Ako vám vieme pomôcť?

Nabíjacia stanica (vr. wallboxu) sa považuje za elektrické zariadenie, o ktoré je každý prevádzkovateľ povinný sa zo zákona náležite starať (udržiavať ho vo funkčnom a bezpečnom stave). Do prevádzky takéhoto zariadenia vstupujú rôzne faktory, ktoré prevádzkovateľ nemusí vedieť v plnej miere ovplyvniť (ľudský faktor: rozpoloženie zamestnanca, klienta využívajúceho službu; stav nabíjacieho ústrojenstva elektrického automobilu...).

Čo je avšak potrebné skontrolovať?

 • návrh nabíjacej stanice (kontrola projektovej dokumentácie pred vybudovaním nabíjacej stanice, kedy sa hodnotí okrem samotnej elektrickej bezpečnosti aj vhodnosť umiestnenia, ochrany, odolnosti atď.);
 • bezpečnosť prevádzkovanej nabíjacej stanice (ako napr.: nabíjací wallbox (mód nabíjania 3 – konektor typ 2), nízko rýchlostná AC nabíjacia stanica (mód nabíjania 3 – konektor typ 2), vysoko rýchlostná DC nabíjacia stanica (mód nabíjania 4 – konektor CCS, CHAdeMO), kombinovaná AC/DC nízko/vysoko rýchlostná nabíjacia stanica (mód nabíjania 3, 4 – konektor typ 2, CCS, CHAdeMO);
 • bezpečnosť nabíjacieho príslušenstva elektro automobilu (mód nabíjania 2 – konektor typ 2 s modulom pre nabíjanie zo štandardnej domovej zásuvky 230V, 400V);
 • bezpečnosť nabíjacieho príslušenstva vr. nabíjacieho ústrojenstva elektro automobilu (mód nabíjania 2, 3 – konektor typ 2 vr. pripojeného elektro automobilu)

Z čoho pozostáva kontrola nabíjacích staníc?

 • komplexná vizuálna prehliadka (zhodnotenie umiestnenia, celkovej ochrany/odolnosti),
 • kontrola a meranie prívodného napájania (ochrana napájania, zariadenia a obsluhy),
 • kompletná diagnostika procesu nabíjania (kontrola komunikácie rozhrania nabíjacej stanice – elektrického automobilu, simulácie automatickej regulácie nabíjacieho prúdu, simulácia kontroly ochrán nabíjacej stanice pre uzemnenie, chladenie, vypnutie atď.).

Benefity pre vás a prečo sa to oplatí

 • chránite seba, svojich zamestnancov a používateľov nabíjacej stanice,
 • len funkčné a bezpečné zariadenia bude generovať spokojných zákazníkov,
 • preventívnym a včasným vyriešením možných negatívnych udalostí šetríte čas, peniaze a predĺžite životnosť zariadenia,
 • v prípade nepriaznivej udalosti a možného poistného plnenia, máte istotu, že ste dodržali platné predpis.

Získajte viac

Vybrať lokalitu