Homologizácia vozidiel

Homologizácia vozidiel

Zjednodušenie procesov homologizácie pre vozidlá, systémy a komponenty

Zjednodušenie procesov homologizácie pre vozidlá, systémy a komponenty

Čo je homologizácia?

Pri expandovaní na nové trhy, výrobcovia (OEM) a dodávatelia musia spĺňať rôzne právne a technické požiadavky, špecifické pre danú krajinu. Pochopenie širokej škály smerníc a príslušných nariadení je najväčšou výzvou ktorej čelíte, aby sa váš produkt dostal na trh.

Osvedčenie je vládou vydaný certifikát, ktorý umožňuje vstup výrobku na trh. Homologizácia je názov pre celý schvaľovací proces. Začína sa vstupnými hodnoteniami, po ktorých nasledujú testy podľa noriem a smerníc, až po prípravu technických správ, ktoré sú predložené schvaľovaciemu orgánu s cieľom získať konečné schválenie.

 

 • Homologizácia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky

  Pri procese schvaľovania celého vozidla (napr. typové schválenie EÚ celého vozidla) sa najprv skúšajú jednotlivé systémy a komponenty vozidla podľa predpisov EHK a smerníc/nariadení EÚ, pre ktoré sa následne vydávajú tzv. „čiastkové“ homologizácie typu vozidla, systému alebo komponentu podľa predpisov EHK alebo tzv. „čiastkové“ typové schválenie EÚ vozidla, systému alebo komponentu podľa smerníc/nariadení EÚ. Príslušným orgánom SR vo veci udelenia homologizácie alebo typového schválenia EÚ je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

  Homologizáciou typu vozidla je napríklad homologizácia vozidla z hľadiska bŕzd, hluku, pevnosti úchytov bezpečnostných pásov, montáže zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu alebo montáže osvetlenia . Homologizácia komponentov je dôležitým osvedčením, že typ komponentu je z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti vhodný pre montáž do vozidiel.

  Komponenty, ktoré podliehajú homologizácii:

  • Sklá
  • Spätné zrkadlá
  • Pneumatiky
  • Bezpečnostné pásy
  • Svetlomety, svietidlá a odrazky
  • Riadiace jednotky
  • Húkačky
  • Detské sedačky
  • Brzdové platničky
  • CNG/LPG komponenty
  • Disky kolies
  • Predné ochranné rámy
  • Ostrekovače svetlometov

  Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred udelením homologizácie typu alebo typového schválenia EÚ povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňať, ustanovujú príslušné predpisy EHK alebo smernice/nariadenia EÚ.

  TÜV SÜD V OBLASTI KOMPONENTOV VOZIDIEL PONÚKA:

  • Úvodné a priebežné audity systému kvality
  • Skúšky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
  • Skúšky v laboratóriách
  • Dohľad nad skúškami v laboratóriách výrobcov
  • Kontrolu výroby (COP)
  • Príprava schvaľovacej dokumentácie

 

Ako sa môžete pripraviť na homologizáciu?

Proces homologizácie vyžaduje, aby ste uskutočnili vstupné hodnotenie a pripravili informačný dokument a homologizačný plán. Po získaní súhlasu od príslušného orgánu ste zodpovedný aj za zhodu výroby (COP).

ako vám môžeme pomôcť?

Spoločnosť TÜV SÜD má bohaté skúsenosti v oblasti riešení mobility. Naši skúsení a vyškolení inžinieri Vás budú sprevádzať aj tým najnáročnejším homologizačným projektom.

prečo si vybrať TÜV SÜD?

Ako expert na homologizačný proces v automobilovom priemysle a poskytovateľ technických služieb kategórie A, B, C a D podľa DIN EN ISO / IEC 17025, sme akreditovaní pre viac ako 400 národných a medzinárodných testovacích postupov a máme prístup k testovacím laboratóriám po celom svete.

naše homologizačné služby

TÜV SÜD ponúka rôzne druhy služieb homologizácie, napríklad na získanie schválenia pre vozidlá, komponenty či služby.

 • testy COP

    Pomáhame pri vykonávaní testov COP po tom, ako získate súhlas od príslušných orgánov.

 • Európske schválenia podľa nasledujúcich smerníc:

  - 2007/46 / ES (osobné automobily, autobusy, nákladné automobily a prípojné vozidlá)

  - 2003/37 / ES (poľnohospodárske a lesné traktory)

  - 2002/24 / ES (motocykle a ľahké 3- a 4-kolesové vozidlá)
 • Samostatné technické jednotky, komponenty a systémy Mimoeurópske schválenia podľa týchto noriem:

  • ADR pre Austráliu
  • CMVSS pre Kanadu         
  • FMVSS pre Severnú Ameriku
  • GB-Standards pre Čínu (CCC mark) 
  • GOST pre Rusko
  • INMETRO pre Brazíliu          
  • TRIAS pre Japonsko
  • VSTD pre Taiwan  
 • Národné schválenia podľa miestnych predpisov o cestnej premávke:

  • Nemecko
  • Česká republika
 • kontrola dokumentácie

  Môžeme vykonať kontrolu kompletnej dokumentácie poskytnutej výrobcom.

 • Príprava odôvodnených technických správ

  Pripravujeme podložené technické správy na schválenie európskym a mimoeurópskym orgánom.

 • Homologizačné služby

  Poskytujeme pomoc pri riešení kompletnej homologizácie projektov alebo pri nedostatočných kapacitách.

 • Technická podpora

  Naši miestni experti sa dobre orientujú v ECE predpisoch a hovoria miestnym jazykom podľa toho, na ktorý z trhov chcete expandovať. Na trhu, kde spoločnosť TÜV SÜD nie je akreditovaná, môžeme interpretovať miestne normy a vykonať analýzu nedostatkov na identifikáciu potenciálnych nezhôd výrobku v porovnaní s týmito predpismi. Uľahčujeme nápravu týchto nedostatkov, proces homologizácie a všetku komunikáciu medzi vašou firmou a miestnym dozorným orgánom.


prínosy pre vás

 • Ušetrite čas a peniaze - s odborníkmi, ktorí sú nápomocní počas celého procesu homologizácie dokážu zabrániť hrozbe nákladného a časovo náročného prepracovávania.
 • Prístup k viacerým trhom - tým, že Vám pomôžeme pochopiť a identifikovať požiadavky rôznych predpisov, aby ste mohli splniť požiadavky pre rôzne certifikácie v rámci jedného projektu.
 • Zachovajte si konkurenčnú výhodu - nasadením nášho expertného projektového manažmentu na dosiahnutie skráteného časového rozmedzia, zefektívnenia procesov a rýchlejšieho prístupu na kľúčový trh.
 • Minimalizujte riziko – nedodržania požiadaviek vnútroštátnych a medzinárodných regulačných noriem pre Vaše produkty.

Získajte viac

Vybrať lokalitu