Služby v automobilovom priemysle

Prehľad našich služieb v automobilovom priemysle

Komplexné služby v oblasti automobilového priemyslu

Komplexné služby v oblasti automobilového priemyslu

SPĹŇAJTE NAJVYŠŠIE BEZPEČNOSTNÉ NORMY A NORMY PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL VĎAKA NAŠIM KOMPLEXNÝM RIEŠENIAM

TÜV SÜD sa v oblasti automobilovej bezpečnosti pohybuje už viac ako sto rokov. Vychádzame z našich skúseností a prinášame inovatívne riešenia na všetkých stupňoch hodnotového reťazca. Finálni výrobcovia vozidiel (OEM) a dodávatelia pre automobilový priemysel potrebujú partnera s rozsiahlymi znalosťami a bohatými skúsenosťami. Partnera, ktorý im z jedného miesta poskytne odbornú a interdisciplinárnu pomoc v oblasti automobilového priemyslu - od preskúmania prvotných návrhov, cez testovanie vozidiel aj komponentov až po podporu pri homologizácii.

Poskytujeme ucelené služby pre výrobcov vozidiel aj komponentov, inštitúcie verejnej správy, majiteľov vozidiel, predajcov, autoopravovne a spoločnosti zaoberajúce sa správou vozového parku. Naša ponuka siaha od konzultácií cez testovanie vozidiel až k ich certifikácii.

Získajte viac

Vybrať lokalitu