Dodávatelia pre automobilový priemysel

Služby a riešenia pre dodávateľov v automobilovom priemysle

Komplexné služby, ktoré sprevádzajú výrobok po celú dobu jeho životného cyklu

Komplexné služby, ktoré sprevádzajú výrobok po celú dobu jeho životného cyklu

TÜV SÜD ponúka dodávateľom v automobilovom priemysle komplexné služby, ktoré sprevádzajú výrobok po celú dobu jeho životného cyklu. Počnúc preskúmaním prvotného návrhu cez testovanie a posúdenie plnenia legislatívnych požiadaviek až k auditu systémov riadenia a certifikácii.

 

Prehľad našich služieb:

 

 • Aftermarket

  V oblasti schvaľovania vozidiel a ich súčasti je ešte veľká časť príslušenstva vozidiel (tzv. aftermarketových dielov) schvaľovaná na úrovni jednotlivých štátov EÚ procesom národného schvaľovania. Disky kôl a brzdové platničky a tiež niektoré elektronické zariadenia je tiež možné schváliť podľa medzinárodných predpisov (homologizovať), čím je umožnený predaj po celej Európe.

  TÜV SÜD v tejto oblasti ponúka:

  • skúšky a podpora pre získanie národného schválenia pre príslušenstvo
  • alarmy
  • audio a video systémy
  • čalúnenie, poťahy, koberce
  • disky kolies
  • elektronické vybavenie vozidiel
  • nosiče batožiny
  • ochranné rámy vozidiel
  • ovládacie prvky pro potreby autoškôl
  • snehové reťaze
  • vnútorné a vonkajšie doplnky atď,…
  • zabezpečenie aftermarketových skúšok a homologizácie aftermarketových dielov
 • Detské zádržné systémy

  Vývojové a homologizačné skúšky detských autosedačiek všetkých kategórií.

  • Dynamické skúšky podľa metodiky AMS.
  • Dynamické skúšky podľa predpisu EHK R44.
 • Disky kolies

  Vývojové a homologizačné skúšky pevnosti diskov kolies:

  • Cyklické skúšky ohybu pri rotácii
  • Skúšky podľa predpisu EHK R124

  Nejedná sa o legalizáciu diskov pre účely tuningu, ale o schválenie typu komponentov pre dovozcov či výrobcov.

 • Dynamic Component Testing (DYCOT)
 • Elektronické príslušenstvo

  Naše služby:

  • Skúšanie elektrického a elektronického príslušenstva motorových vozidiel podľa VW (TL) a noriem DIN (elektrické, klimatické, vibračné a mechanické skúšky)
  • Vývojové skúšky elektronických prístrojov
  • Organizácia a zariaďovanie rôznych skúšok v externých laboratóriách, súhrnné správy
  • Schvaľovacie skúšky obmedzovačov rýchlosti podľa EHK R 89, EHS 92/06 a 92/24
  • Schvaľovacie skúšky vozidlových poplašných systémov (VAS) a imobilizérov podľa EHK R 97 a R 116, EHS 95/56
  • Skúšky a vyjadrenia (správy) o elektronických prístrojoch vozidiel podľa národnej legislatívy
 • Funkčná bezpečnosť v automobilovom priemysle

  Funkčná bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou celkovej bezpečnosti Vášho výrobku. Zariadenie musí správne reagovať na vstupy systému, vrátane pravdepodobných chýb operátora, zlyhanie hardwaru alebo softwaru a zmeny prostredia. Tradičné posudzovanie bezpečnosti výrobkov tu už nepostačuje -  vzhľadom k stále zložitejším technológiám a s nimi spojeným rizikám je nutné postúpiť o úroveň vyššie.

  Všeobecná norma funkčnej bezpečnosti IEC 61508 sa týka celého životného cyklu elektrických, elektronických alebo programovateľných elektronických (E/E/PE) systémov a výrobkov. Ďalšie normy, ako napr. EN ISO 13849-1, sa venujú tiež mechanickým a pneumatickým zariadeniam.

  Výrobcovia musia zabezpečiť, že poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť  u ich produktov alebo systémov, zo sebou nenesú neprijateľné riziká.

  TÜV SÜD ponúka rozsiahle služby v oblasti funkčnej bezpečnosti pre výrobcov v mnohých priemyselných odvetviach ako napr. automatizácia, letectvo, automobilový priemysel, železnice, zdravotníctvo, strojárstvo, jadrová energetika, procesná automatizácia a spotrebné výrobky. Posudzujeme funkčnú bezpečnosť výrobku – medzi hodnotené oblasti patrí prevencia náhodných porúch výrobku alebo jeho súčastí a prevencia systémových porúch, ktoré boli do výrobku neúmyselne navrhnuté. Na našich školeniach a workshopoch sa výrobcovia vzdelávajú v oblastiach štandardov podľa IEC 61508. Vykonávame posudzovanie podľa mnohých medzinárodných noriem funkčnej bezpečnosti, ako sú ISO 26262, EN 50129, EN ISO 13849-1 a IEC 62061.

 • Komfort, ovládateľnosť, brzdy a brzdové systémy

  Naše služby:

  • Homologizačné a schvaľovacie skúšky bŕzd, riadenia a elektronických stabilizačných a brzdových systémov
  • Vývojové skúšky podvozkov
  • Jazdné skúšky ovládateľnosti vozidiel, bŕzd a pneumatík
  • Skúšky mechanického jazdného komfortu
  • Statické skúšky vozidiel
  • Analýzy skúšok a vývoj špeciálnych meraní
  • Vývoj testovacích metód a metodík
  • Výskumno-vývojová činnosť pri riešení špecifických projektov

  Vykonávanie skúšok:

  • Na objektívne a subjektívneho hodnotenia ovládateľnosti vozidiel
  • Na objektívne a subjektívneho hodnotenia mechanického jazdného komfortu
  • Elektronických stabilizačných a ďalších systémov vozidla (ESC, TPMS ...)
  • kinematiky a elastokinematiky podvozkov
  • Pneumatík zamerané na ovládateľnosť, komfort a životnosť
  • Odpruženie vozidiel a kmitanie
  • Riadenie vozidiel
  • brzdných vlastností vozidiel a pneumatík
  • Hodnotenie hlukových prejavov brzdových systémov
  • Meranie ťažisko a momentu zotrvačnosti
  • Špeciálna jazdné skúšky podľa požiadaviek zákazníka
  • Vývojové skúšky podvozkov
  • Vývoj testovacích metód a metodík

  Vybavenie laboratória mimo štandardných meradiel a zariadení:

  • Riadiaci robot AB Dynamics SR60
           - možnosť definovania ovládania vozidla v špeciálnych manévroch
  • Stabilizovaná plošina OXTS RT3102
           - možnosť merania rýchlosti, zrýchlenia, uhlov a uhlovej rýchlosti a polohy vozidla v troch osiach a smerové úchylky vozidlá
  • Meracie volant MSW / S
           - možnosť merania uhlov, uhlových rýchlostí a síl na volante
  • Optické snímače zdvihu kolies Corrsys
  • Optické snímače smerových úchyliek kolies Corrsys

  Vykonávanie skúšok v súlade s EN ISO / IEC 17025: 2005. Realizácia skúšok podľa predpisov EHK, noriem ISO, NHTSA, GOST, interných a externých skúšobných metodík a podľa aktuálnych požiadaviek a špecifikácií zákazníka.

 • LPG & CNG komponenty

  Palivové sústavy vozidiel poháňaných stlačeným zemným plynom (CNG) alebo skvapalneným ropným plynom (LPG, propan-butan) musia byť zostavené len z homologovaných dielov, počínajúc tlakovými nádržami, cez ventily a potrubia až po vstrekovače.

  TÜV SÜD ponúka:

  • skúšky všetkých typov komponentov palivových systémov CNG a LPG - zabezpečenie homologácie týchto dielov
  • skúšky inštalácie CNG/LPG sústav na vozidlách, za účelom homologizácie vozidla, typového schválenia prestavby vozidla a individuálnej prestavby vozidla
 • Nárazníky

  Vývojové a homologačné skúšky pevnosti predných a zadných nárazníkov vozidiel.

  • Materiálové skúšky absorpcie energie za okolitých a extrémnych teplotných podmienok.
  • Skúšky podľa predpisu EHK R42.

  Nejedná sa o legalizáciu nárazníkov pre účely tuningu, ale o schválenie typu komponentov pre dovozcov či výrobcov.

 • Osvetlenie

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky pre:

  Stretávacie a diaľkové svetlomety podľa predpisu EHK č. 1, EHK č. 8, EHK č. 20, EHK č. 31, EHK č. 98, EHK č. 112
  Spätné odrazky podľa predpisu EHK č. 3
  Osvetlenie zadných tabuliek s evidenčným číslom podľa predpisu EHK č. 4
  Smerové svietidlá podľa predpisu EHK č. 6
  Obrysové a brzdové svietidlá podľa predpisu EHK č. 7
  Bočné obrysové svietidlá podľa predpisu EHK č. 91
  Predné a zadné hmlové svietidlá podľa predpisu EHK č. 19, EHK č. 38
  Spätné svetlomety podľa predpisu EHK č. 23
  Parkovacie svietidlá podľa predpisu EHK č. 77
  Denné svietidlá podľa predpisu EHK č. 87
  Adaptívne predné osvetľovacie zariadenia AFS podľa predpisu EHK č. 123
  Žiarovky pre svietidlá podľa predpisu EHK č. 37
  Svetelné zdroje s plynovou výbojkou podľa predpisu EHK č. 99
  Zdroje svetla využívajúce LED svetelné diódy podľa predpisu EHK č. 128 

 • Palivové nádrže

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky tesnosti, odolnosti a uchytenia palivových nádrží pre motorové vozidlá podľa predpisu EHK č. 34.

 • Pneumatiky

  Vývojové, porovnávacie a dlhodobé skúšky pneumatík cestných vozidiel:

  • Skúšky životnosti a opotrebovania pneumatík
  • Skúšky valivého odporu
  • Merania spotreby a merania hluku
 • Prístrojové dosky

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky:

  • Skúšky vnútorných výčnelkov podľa EHK R21.
  • Statické výstrelové skúšky kolenných airbagov a airbagov spolujazdca.
  • Simulácia starnutia dielov podľa normy VW PV 1200.
 • Sedadlá a ukotvenia

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky:

  • Skúšky pevnosti sedadiel a opierok hlavy podľa EHK R17 a EHK R18.
  • Skúšky pevnosti kotevných miest bezpečnostných pásov podľa EHK R14.
  • Statické výstrelové skúšky bočných airbagov.
 • Sklá a zasklenie

  V spolupráci s partnerským laboratóriom KTG prinášame:

  • Skúšky optických a mechanických vlastností skiel, vrátane plastových
  • Zabezpečenie homologizácie skiel
  • Klimatotechnologické skúšky (pevnosť za extrémnych podmienok, odmrazovanie, …)
  • Skúšky inštalácie skiel
  • Skúšky súvisiacich komponentov (napr. systémy stierania a ostrekovania; spätné zrkadlá, ...)
 • Spätné zrkadlá

  Zrkadlá sú jednými z mnohých dielov na vozidle, ktoré sa homologizujú ako komponent. Jedná sa o pomerne rôznorodé skúšky, ktorých cieľom je preveriť bezpečnosť a odrazivosť zrkadiel. Zástavba zrkadiel na vozidlá potom vyžaduje ďalšie skúšky, tzv. výhľadov z vozidla.

  TÜV SÜD Slovakia v tejto oblasti ponúka:

  • homologizačné a vývojové skúšky zrkadiel
  • zabezpečenie schválenia zrkadiel v EU (homologizácia), ale i ďalších teritóriách (napr. Taiwan)
  • homologizačné skúšky výhľadov z vozidiel všetkých kategórií
  • skúšky výhľadov individuálne dovezených áut z krajín s ľavostrannou premávkou
 • Testovanie airbagov

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky airbagov:

  • Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (volant/prístrojová doska)
  • Predné a zadné bočné airbagy (sedadlá/dvere)
  • Hlavový airbag (vnútorné obloženie strecha a stĺpiky)
  • Kolenné airbagy (prístrojová doska)
  • Ostatné typy airbagov
  • Poťahy sedadiel
  • Špeciálne skúšky

  Statické výstrelové skúšky za bežných aj extrémnych klimatických podmienok.

  Simulácia starnutia dielov.

  V súlade s ISO 17025, podľa noriem VW: PV 1200, PV 3545, PV 3546, 3550 a ďalších požiadaviek a špecifikácie zákazníka.

 • Volanty

  Vývojové, homologizačné a COP skúšky:

  • Skúšky pevnosti volantov a stĺpikov riadenia podľa EHK R12
  • Statické výstrelové skúšky airbagu vodiča.
 • Zámky a imobilizéry

  Každé vozidlo musí byť dnes od výrobcu vybavené uzamykaním riadenia a imobilizérom, avšak v oblasti aftermarketu sa stále ponúka veľké množstvo rôznych dielov zamedzujúcich neoprávnenému použitiu vozidiel, a to ako mechanického tak i elektronického typu, vrátane  zariadení so satelitným sledovaním vozidla. Tak ako uzamykania riadenia z prvovýroby, tak aj aftermarketové diely podliehajú homologizáciám resp. schváleniu.

  TÜV SÜD v tejto oblasti ponúka:

  • skúšky zámkov riadenia a imobilizérov pre výrobcov vozidiel a následná homologizácia
  • skúšky doplnkových zámkov riadenia a imobilizérov ako príslušenstva vozidiel
  • zabezpečenie národného schválenia tohoto typu príslušenstva vozidiel (ATEST 8SD)

 

Ponuka ďalších služieb

Preskúmanie prvotného návrhu a konzultačná podpora počas celého vývojového cyklu výrobku

 • Poskytujeme konzultačnú podporu od preskúmanie prvotných návrhov až po odborné posudky funkčnosti komponentov a interpretácii noriem / nariadení v oblasti bezpečnosti a kvality.

Skúšky komponentov vozidiel podľa národných, medzinárodných a OEM kritérií a podpora pri ich homologizácii

 • Vykonávame mechanické, elektrické, funkčné a chemické skúšky všetkých súčastí vozidiel vrátane airbagov, bŕzd, elektronického príslušenstva, motorov, nárazníkov, osvetlenia, palivových systémov, pneumatík, prístrojových dosiek, sedadiel, skiel, volantov, výfukových systémov, zámkov, zrkadiel a ostatných prvkov aktívnej i pasívnej bezpečnosti.

Audit a certifikácia systému manažérstva

 • Vykonávame audity systémov manažérstva a certifikujeme ich podľa niekoľkých medzinárodných noriem systému manažérstva vrátane: 
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (pôvodná OHSAS 18001), ISO / TS 16949, TISAX 

Audity dodávateľov

 • Poskytujeme službu "Integrované zabezpečenie kvality" (IQA), ktorá zahŕňa komplexné preverenie dodávateľa od návrhov, cez výrobu, manažment kvality a uvedomelý prístup zamestnancov ku kvalite až po inšpekcie pred expedíciou, vykonávame audity dodávateľov podľa ISO, ECE, INMETRO.

Vzdelávanie

 • Poskytujeme školenia ku všetkým národným a medzinárodným nariadeniam a predpisom alebo školenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

PRÍNOSY PRE VÁS

 • Laboratóriá TÜV SÜD sú akreditované podľa ISO / IEC 17025 a sú zodpovedajúcimi homologačnými orgánmi uznávané ako poverené technické skúšobne.
 • Naša sieť lokálnych expertov zaistí, že získate aktuálne informácie a najnovšie technické poznatky z oblasti automobilového priemyslu.
 • Vaše výrobky budú spĺňať požiadavky medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti a kvality, čo vám umožní vstúpiť bezpečne na medzinárodné trhy a obstáť v tvrdej konkurencii.
 • Zákazníkom budete dodávať bezpečné súčiastky a subsystémy v požadovanej kvalite. Pomáhame vám dostať sa až na špicu.
 • Vďaka auditom systémov manažérstva a našej certifikácii presne spoznáte oblasti, kde sú možné prevádzkové zlepšenia a zabezpečíte, že Vaše výrobné operácie budú prebiehať s optimálnou efektivitou.
 • Naše školiace kurzy upozornia vašich zamestnancov na to, ako je dôležitá bezpečnosť a kvalita výrobkov aj procesov. Celá firma tak pôjde za jediným spoločným obchodným cieľom.

Získajte viac

Vybrať lokalitu