Dynamic Component Testing - DYCOT

Dynamic Component Testing

Poskytovanie prínosov pre váš biznis v kľúčových segmentoch

Poskytovanie prínosov pre váš biznis v kľúčových segmentoch

Čo je Dynamic Component testing (DYCOT)?

Nárazové skúšky s použitím celých vozidiel (tzv. crash testy) budú u výrobcov automobilov prebiehať aj naďalej, avšak v DYCOT laboratóriu môžeme ich počet optimalizovať a mnoho testov vykonávať efektívnejšie z hľadiska množstva použitých komponentov, času a nákladov všeobecne. Virtuálne aj fyzické nedeštruktívne simulácie čoraz viac nahrádzajú tradičné deštruktívne metódy a v TÜV SÜD Slovakia oba tieto svety prepájame. Systém nedeštruktívnych skúšok (Non-destructive DYnamic COmponent Testing system - DYCOT) poskytuje dáta rýchlo a s vysokou kvalitou opakovateľnosti pulzov pri nízkych servisných nákladoch. DYCOT teda dokáže účinne podporiť vývoj produktu, typové schválenie aj skúšky zhody výroby (CoP).

Pozrite si video ako vykonáva takáto simulácia.

ako vám môžeme pomôcť?

Laboratórium TÜV SÜD je vybavené najnovšou saňovou technológiou - pokročilým hydraulickým katapultom kombinovaným s programovateľným systémom pre simuláciu bočných nárazov, tzv. Advanced Lateral Impact Simulator (2018). Vďaka týmto technológiám vás TÜV SÜD dokáže podporovať v širokej škále fyzických skúšok dynamického zaťaženia súčiastok i zostáv. Celý systém TÜV SÜD je prispôsobený pre testovanie zadržiavacích systémov a konštrukcií podľa platnej legislatívy a požiadaviek zákazníckych organizácií a výrobcov. V laboratóriách možno testovať súčasti a konštrukcie až do piatich ton hmotnosti v kombinácii s virtuálnymi simuláciami a vplyvom životného prostredia na ne.

Vybavenie laboratória

Naše špecializované laboratórium DYCOT disponuje nasledujúcim vybavením:

 • IST CSA Advanced Acceleration System (katapult)

- Maximálna sila katapultu až 2,5 MN
- Zrýchlenie 90 G pri 1 000 kg / 35 G pri 5 000 kg, -35 G pri 800 kg
- Maximálna rýchlosť 100 km / h
- Maximálny gradient 14 G / ms
- Opakovateľnosť 0,5 km / h alebo 1 G
- Pracovný rozsah 1,7 m
- Simulácia malých zrýchlenie 5-12G

 • ENCOPIM Advanced lateral Impact Simulation System (pokročilý simulačný systém bočného nárazu, k dispozícii od januára 2018)

- Simulátor bočných nárazov s tromi nezávislými aktuátormi
- Riadená deformácia konštrukcie aktuátormi pred hlavným pohybom katapultu
- Vodič i spolujazdec pod súčasnou záťažou
- Štrukturálne pevnostné skúšky

 • HS Vision vysokorýchlostné kamerový systém s LED osvetľovacím systémom
 • Kistler meracia technika a snímače
 • Skúšobné inštrumentované figuríny HIII 5%, 50%, 95% (DTI), WS (DTI), Qs
 • Statická aj dynamická 3D fotogrametria

Služby laboratória DYCOT

 • Fyzické simulácie čelných, zadných a bočných nárazov vozidiel
 • Testy podľa ENCAP metodík vrátane "Knee mapping" a "Whiplash"
 • Testovanie komponentov ako napr. Airbagy, prístrojové dosky, centrálne konzoly, palivové nádrže, strešné nosiče, sedadlá, interiérové diely, príslušenstvo
 • Skúšky vykonávame podľa nasledujúcich povinných predpisov EHK R11, R16, R17, R21, R44, R67, R80, R110, R129 a taktiež podľa rôznych noriem pod FMVSS, VSTD, ADR, FIA, NCAP, ISO, AMS, EASA CS, ZMK

prínosy pre vás

 • Šetrite čas i náklady - s našim inovatívnym prístupom k skúškam komponentov a celkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť vašich výrobkov.
 • Zvýšte svoju efektivitu a ziskovosť - vďaka vysoko účinným a opakovateľným skúškam môžete vyvíjať vysoko kvalitné výrobky.
 • Zvýšte predajnosť výrobku - vďaka našim jedinečným, na mieru prispôsobeným službám, ktoré sú motivované k spokojnosti zákazníka.
 • Pracujte s kompetentným partnerom - naše komplexné riešenie kombinuje mechanické skúšky s virtuálnymi simuláciami. Je podporované svetovými expertmi, ktorí môžu poskytnúť ďalšiu pomoc pri vývoji konštrukcie.

Získajte viac

Vybrať lokalitu