Vnútroštátne typové schválenie celého vozidla

Služby pre výrobcov vozidiel (OEM)

Služby pre výrobcov vozidiel (OEM)

Vnútroštátne typové schválenie celého vozidla sa v SR riadi ustanoveniami § 10 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak sa na niektoré druhy vozidiel alebo kategórie vozidiel uplatňuje len postup typového schválenia EÚ celého vozidla ustanovený právom Európskej únie, typu vozidla nemožno udeliť vnútroštátne typové schválenie celého vozidla. Príslušným orgánom SR vo veci udelenia vnútroštátneho typového schválenia je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla je pred udelením typového schválenia celého vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí typ vozidla danej kategórie spĺňať, stanovuje § 10 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 - § 9 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.


TÜV SÜD PONÚKA SLUŽBY:

  • Stanovenie rozsahu skúšok pre vnútroštátne typové schválenie celého vozidla
  • Skúšky a kontroly vozidiel a ich systémov
  • Príprava schvaľovacej dokumentácie

Získajte viac

Vybrať lokalitu