Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Prínosy pre Vás

  • Objektívne a nestranné technické poradenstvo po celý životný cyklus projektu - od návrhu až po vyradenie z prevádzky a nakladania s odpadmi.
  • Integrovaný prístup k systémom zaisťuje najvyššiu úroveň hodnotenia bezpečnosti, dostupnosti a spoľahlivosti jadrových zariadení.
  • Medzinárodné tímy vysoko špecializovaných odborníkov zo všetkých odborov.
  • Skúsenosti s rôznymi národnými a medzinárodnými normami, smernicami a postupmi.
  • Použitie špecializovaného a najmodernejšieho vybavenia, softvéru a metód.

Preskúmať

Safety Requires experience
White paper

Safety requires experience

Find out how to carry out a successful decommissioning project.

Learn more

equipment qualification for nuclear
Inforgrafika

How to qualify your safety-critical nuclear equipment

Get an overview of what you should do to ensure equipment compliance

Learn more

Zobraziť všetky zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa