Analýzy systému a bezpečnosti

Prevádzková a bezpečnostná kultúra v jadrových zariadeniach

Prevádzková a bezpečnostná kultúra v jadrových zariadeniach

Vedľa tradičnejších deterministických prístupov vykonávame podrobné posudzovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky jadrových zariadení na základe moderných matematicko-štatistických metód hodnotenia a nástrojov (pravdepodobnostné metódy), ktoré sú ďalej doplnené novými kritériami, ktoré vyplývajú z riadenia bezpečnosti a diskusií o bezpečnostnej kultúre. Náš integrovaný prístup k systémom zaisťuje najvyššiu úroveň hodnotenia bezpečnosti, dostupnosti a spoľahlivosti jadrových zariadení.


Prehľad našich služieb

Celkové analýzy systémov a prevádzky jadrových zariadení

Celkové analýzy systémov a prevádzky jadrových zariadení sa už neobmedzujú na jednoduché výpočty pevnosti a spoľahlivosti súčastí. Vzhľadom k väčšej zložitosti systémov a prevádzkových požiadaviek, lepším metódam a menšej neistote sme schopní poskytnúť reálnejší pohľad na situáciu.

Deterministické hodnotenie bezpečnosti systémov a prevádzky

Deterministické a pravdepodobnostné bezpečnostné analýzy tvoria dva piliere hodnotenia bezpečnosti TÜV SÜD. Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti (PSA) sa po celom svete stále častejšie používa pri rozhodovaní o bezpečnosti ako doplnok k technickým hodnoteniam bezpečnosti na základe deterministických princípov. Cieľom bezpečnostných analýz je zhodnotiť bezpečnostnú úroveň danej jadrovej elektrárne a odhaliť prípadné slabé miesta.

Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti (PSA) systémov a prevádzky

Deterministické a pravdepodobnostné bezpečnostné analýzy tvoria dva piliere hodnotenie bezpečnosti TÜV SÜD. Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti (PSA) sa po celom svete stále častejšie používa pri rozhodovaní o
bezpečnosti ako doplnok k technickým hodnoteniam bezpečnosti na základe deterministických princípov. Cieľom bezpečnostných analýz je zhodnotiť bezpečnostnú úroveň danej jadrovej elektrárne a odhaliť prípadné slabé miesta.

Analýzy spoľahlivosti a dostupnosti

Zhromažďujeme dôležité informácie o koncepcii systému a konštrukcii súčastí, o pracovných postupoch a skúsenostiach, o spoľahlivosti súčastí a systému a správanie ľudí v elektrárni a spracovávame celkové hodnotenie súčasného stavu a výkonnosti závodu. Sme schopní vyhodnotiť všetky typy systémov, mechanické a elektrické konfigurácie a konfigurácie merania a regulácie. To platí pre všetky typy komponentov od zložitých turbín a čerpadiel po jednoduché ventilátory.

Hodnotenie prevádzkových príručiek a postupov

Výsledky PSA umožňujú - na základe deterministického príspevku systémových analýz a vyhodnotení prevádzkových skúseností - komplexné posúdenie bezpečnostnej koncepcii jadrovej elektrárne a umožňujú zhromaždenie kvantitatívnych informácií o jej úrovni bezpečnosti. Odhaľujeme slabé miesta z hľadiska bezpečnosti a hodnotíme vyváženosť bezpečnostnej koncepcie.

Riadenie bezpečnosti a posudzovanie bezpečnostnej kultúry

  • Systematické používanie "klasických" deterministických analýz systému podporené komplexným PSA viedlo k významnému
    zlepšeniu bezpečnosti existujúcich zariadení. Vďaka tomu zodpovedné osoby pri riešení bezpečnostných otázok čoraz častejšie rozhodujú s použitím výsledkov deterministických a pravdepodobnostných hodnotení bezpečnosti.
  • Výsledkom technickej optimalizácie systémov, komponentov a prevádzky je, že jadrová technológia dosiahla vysokú úroveň bezpečnosti. Ale je táto bezpečnosť dostatočná?
  • Pri hľadaní ďalších zlepšení sa v posledných rokoch medzinárodná pozornosť obrátila k nekľúčovým problémom prevádzky elektrární. V tejto oblasti disponujeme rozsiahlymi znalosťami a ponúkame služby pre hodnotenie a certifikáciu systémov riadenia bezpečnosti, riešenie problematiky bezpečnostnej kultúry a prevádzkových systémov a požiadaviek.

Získajte viac

Vybrať lokalitu