Jadrová energia

Elektrotechnické služby

Elektrotechnika pre bezpečné procesy v jadrovom priemysle

Elektrotechnika pre bezpečné procesy v jadrovom priemysle

Elektronické systémy sú mozgom jadrových elektrární. K tomu, aby sa tieto vysoko rizikové procesy udržali pod kontrolou, je potrebná elektrická energia. TÜV SÜD pomáha klientom z oblasti jadrovej energetiky získať dôveru, že elektrické a elektronické systémy boli správne navrhnuté a implementované a prevádzkujú sa bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

Poskytujeme služby v nasledujúcich oblastiach:

 • Spoľahlivé dodávky elektrickej energie
 • Meranie a regulácia procesov
 • Programovanie procesov a komunikácie

Naše služby

Začneme tým, že pre klientov vykonáme hodnotenie rizika spojeného s novým projektom alebo modernizáciou. Pri posudzovaní navrhovanej štruktúry systému a implementácii určíme dôležité bezpečnostné vlastnosti a zhodnotíme odolnosť proti ojedinelým alebo dokonca systémovým zlyhaním. Keďže zložitosť elektrických systémov neustále rastie, našim zákazníkom pomáhame zmierniť najčastejšie kritické závady a vyvíjame nové inteligentné monitorovacie stratégie pre integritu systému.

 • Aplikácia
  • Núdzové napájacie systémy (EPS).Pohony a senzory používané v rámci prevádzkových a havarijných podmienok.
  • Systémy ochrany reaktora (funkcia rýchleho odstavenia reaktora (trip) a systém spúšťania technických prostriedkov pre zaistenie bezpečnosti (ESFAS)).
  • Obmedzovacie systémy.
  • Informačné a riadiace systémy elektrárne.
  • Systémy manipulácie s palivom.
  • Detekcia požiaru a poplašné systémy.
  • Komunikačné systémy.
  • Bezpečnostné merania a regulácia pre výskum a špeciálne zariadenie na nakladanie s jadrovým odpadom a reaktormi.
  • Bezpečnostné merania a regulácie pre zariadenia na spracovanie paliva.
 • Inžinierstvo
  • Koncepcia ochrany pred bleskom a prepätím.Inžinierske koncepcie k dosiahnutiu elektromagnetickej kompatibility.
  • Vývoj bezpečnostných politík pre IT.
  • Vývoj bezpečných elektronických pracovných postupov.
 • Technológia
  • Analógové bezpečnostné systémy pre meranie a reguláciu.Digitálne / softvérové bezpečnostné systémy pre meranie a reguláciu.
  • Analógové a digitálne senzory..
  • Motory, elektromechanické pohony vrátane vstavaného riadenia.
  • Dieselové motory a batérie.
  • Spínacie zariadenia pre distribúciu elektrickej energie.
  • Meniče a záložné zdroje napájania.
  • Bezpečnostné káble a priechodky.
 • Služby
  • Pravidelné testovanie bezpečnostných systémov na mieste.Posudzovanie zastarania elektrických súčiastok vrátane káblov.
  • Kvalifikácia súčastí podľa pravidiel KTA (Výbor pre jadrovú techniku).
  • Meranie elektromagnetického rušenia a útlmu tienenia.
  • Hodnotenie bezpečnosti IT.
  • Hodnotenie systémov manažérstva kvality (ISO 9001).
  • Vývoj koncepcie pre manažérstvo kvality (ISO 9001, MAAE SG).


PREČO SI VYBRAŤ TÜV SÜD

Ponúkame niekoľko monitorovacích služieb pre bezpečnostné systémy a ich súčasti - od snímačov tlaku po dieselové motory - prostredníctvom ich opakovaného testovania. Keďže sa v tradičných pohonoch používajú digitálne zariadení alebo vstavané systémy, je potrebný sofistikovanejší dohľad, ktorý je tiež súčasťou nášho portfólia služieb.

TÜV SÜD vyvíja implementačnú koncepcie pre elektromagnetickú kompatibilitu a implementáciu bezpečnosti IT a jej ochranu proti kybernetickému terorizmu. Okrem toho ponúkame technickú podporu vo všetkých fázach projektu, ktoré je podporené sofistikovaným meracím zariadením a vlastným centrom zabezpečenia.

Prínosy pre vás

 • Naši zákazníci oceňujú našu úzku spoluprácu s procesnými odborníkmi, fyzikmi a ďalšími expertmi pri riešení všetkých aspektov celkového riadenia procesov.
 • Aktívne sa podieľame na vývoji noriem, ako napríklad KTA a IEC a poskytujeme našim zákazníkom zasvätené znalosti a prognostické informácie o vývoji nových noriem.

Získajte viac

Vybrať lokalitu