Skúšanie, inšpekcia a poradenstvo pre jadrové zariadenia a výskumné laboratóriá

Skúšanie, inšpekcia a podpora

Naše služby pre jadrové zariadenia a výskumné laboratóriá

Naše služby pre jadrové zariadenia a výskumné laboratóriá

Posudzovanie bezpečnostných prvkov budov elektrární a ich konštrukcií, ochranné obálky reaktora, posudzovanie žeriavov, manipulačných a dopravných zariadení pre nebezpečné materiály a palivových fliaš pomocou strojného a stavebného inžinierstva. Komplexné hodnotenie prvkov fyzickej ochrany s ohľadom na rozvrhnutie elektrárne, detekčné a monitorovacie systémy a organizačné postupy.

Naše hodnotiace a poradenské služby zahŕňajú nasledovné oblasti:

  • Doprava a manipulácia, ochranná obálka reaktora.
  • Stavebné inžinierstvo a požiarna ochrana.
  • Zabezpečenie a fyzická ochrana.

doprava a manipulácia, ochranná obálka reaktora

TÜV SÜD vykonáva požadované hodnotenie v oblasti strojného a stavebného inžinierstva pre žeriavy jadrových zariadení, manipulačnú a dopravnú techniku, a to pre zaistenie bezpečnosti dopravy v jadrovej energetike a zaistenie bezpečnej manipulácie s fľašami, kontajnermi, súčasťami systému a s ťažkými bremenami. Súčasťou sú konštrukčné a pevnostné výpočty, stavebné, preberacie a pravidelné skúšky. Pre overenie konštrukčných a únavových analýz týchto komponentov používame medzinárodne uznávané kódy, ako je napr ANSYS alebo SOFISTIC.

Okrem toho pokrývame celé spektrum výpočtov pevnosti komplexnej reaktorovej obálky vrátane existujúcich priechodiek v obálke (napr. potrubie, uzávery a káble).

stavebné inžinierstvo a požiarna ochrana

Zložitosť jadrových zariadení vyžaduje špeciálne opatrenia požiarnej ochrany a prvky konštrukčného riešenia, ktoré môžu ďaleko prekračovať bežné stavebné predpisy. Za týmto účelom vykonávame hodnotenie požiarnej ochrany, analyzujeme nebezpečenstvo požiaru a vykonávame požiarne modelácie s použitím vysoko špecializovaných výpočtových kódov, ako napr KOBRA 3D. Vzhľadom k vysokým požiadavkám na bezpečnosť v súvislosti s konštrukčnými riešeniami v jadrových zariadeniach vykonávame hodnotenie a schvaľovanie postupov v prípade pôsobenia vonkajších vplyvov, napr zemetrasenia, havárie lietadla, extrémne poveternostné podmienky, ako napr záplavy a vnútorné vplyvy, napr rázová vlna, vnútorná záplava. V oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky vykonávame hodnotenie stavebného inžinierstva a požiarnej ochrany.

Ďalej vykonávame schvaľovanie stability zložitých oceľových konštrukcií a experimentálne dynamické testy bezpečnostných komponentov ("vibračná skúška") pomocou medzinárodne uznávaných kódov, ako napr SOFISTIC.

zabezpečenie a fyzická ocHrana

Pre účinnú ochranu proti krádeži, sabotáži a ekonomickej špionáži v riadne fungujúcej organizácii je potrebné vypracovať a implementovať bezpečnostné plány, ktoré sú šité na mieru miestnym a konštrukčným podmienkam. Preto hodnotenie TÜV SÜD zohľadňuje technické a konštrukčné bezpečnostné opatrenia rovnako ako personálne a administratívne opatrenia. Cieľom je implementovať všetky opatrenia do dobre vyváženej bezpečnostnej koncepcie, ktorá minimalizuje narušenie každodennej prevádzky.

Získajte viac

Vybrať lokalitu