ENERGIA PRE BUDÚCNOSŤ

Ekonomický rozvoj je podmienený dostatkom energetických zdrojov. To je dôvod, prečo globalizácia ide ruka v ruke s potrebou bezpečných, cenovo dostupných dodávok energie.

S expanziou svetových ekonomík dopyt rastie exponenciálne. V dôsledku toho, vlády a spoločnosti vyvíjajú novú infraštruktúru na výrobu energie rôznymi spôsobmi. Od elektrickej energie po vodnú či solárnu energiu - novšie a účinnejšie zdroje energie sa rýchlo rozvíjajú.

TÜV SÜD poskytuje komplexné riešenie technických služieb v oblasti energetiky pre obnoviteľné aj konvenčné zdroje energie. Od optimalizácie elektrárenských procesov, podporu v oblasti energetického manažmentu cez zabezpečenie výnosnej návratnosti investície po energetickú stimuláciu - pokrývame všetky aspekty výroby energie.

 • Konvenčná energia

  Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti pri zachovaní maximálnej efektivity nákladov

  • Služby pre konštruktérov a projektantov elektrární
  • Služby pre inžinierske, dodávateľské a stavebné (EPC) firmy
  • Služby pre dodávateľov súčastí pre elektrárne
  • Služby pre majiteľov a prevádzkovateľov elektrární

  Zistiť viac o konvenčnej energii

 • Jadrová energia

  Bezpečnosť má pre jadrové zariadenia prvoradý význam. Ale bezpečnosť nie je sama o sebe cieľom. Naopak, pri používaní jadrovej energie je to nevyhnutný prvok pre zabezpečenie ochrany verejnosti, prevádzkového personálu a životného prostredia pred účinkami vysokej radiácie.

  Zistiť viac o jadrovej energii

 • Obnoviteľná energia

  Plánujte zelenšiu budúcnosť

  Zvýšený dopyt po energii spolu s nedostatkom energie z ropy, plynu a uhlia tlačí ceny konvenčnej energie rýchlo nahor. Vlády po celom svete na to reagovali stanovením cieľov v oblasti čistej energie a okrem toho hľadajú a podporujú nové formy energie z obnoviteľných zdrojov.

  Úlohou investorov a finančných inštitúcií je stanoviť presné energetické výťažky a výnosy z investícií. Výrobcovia a dodávatelia zasa musia zaručiť spoľahlivosť svojich výrobkov a služieb. Cieľom prevádzkovateľov je zabezpečiť, aby ich zariadenia a prevádzky zaručovali potrebnú výstupnú kapacitu a maximalizovať dostupnosť a efektivitu, čo im zaistí silný rast výnosov aj hospodárskeho výsledku.

  TÜV SÜD poskytuje investorom, výrobcom a prevádzkovateľom komplexné služby v oblasti kvality a bezpečnosti od koncepčnej fázy až po výstavbu, pripojenie do sústavy a prevádzku. Pomáha im pri zabezpečení kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení na výrobu obnoviteľnej energie a dosiahnutie očakávaného energetického výťažku.

 • Vodíková energia

  Boj proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy je výzvou, ktorá sa dotýka každého - vo všetkých krajinách a priemyselných odvetviach. Mnohé krajiny sa už zaviazali k zníženiu spotreby energie a súhlasili s ambicióznymi cieľmi za účelom minimalizácie javov spojených s emisiami uhlíka. Prechod od konvenčných energií k obnoviteľným, ako je veterná a solárna, je však len prvým krokom k dosiahnutiu týchto cieľov.

  Zistiť viac ako vodíku ako palive pre zelenú budúcnosť

Získajte viac

Vybrať lokalitu