Veterná energia

Veterná energia

Premeňte silu vetra na zisk

Premeňte silu vetra na zisk

Pri snahe o splnenie ambicióznych cieľov redukcie emisií uhlíka sa vlády po celom svete stále viac obracajú k veternej energií ako kľúčovému prvku čistého energetického mixu. Veterné parky na pevnine i na mori teraz generujú viac ako 125 gigawattov elektriny, čo sú takmer 2% z celosvetového dopytu.

Záujmom investorov a developerov projektov je zabezpečiť návratnosť investícií a získať pre svoje investičné rozhodnutia nezávislé informácie o očakávanom energetickom výťažku. Výroba súčastí pre veterné turbíny sa stala vysoko konkurenčným globálnym biznisom. Hráči na trhu potrebujú zabezpečiť, aby ich výrobky boli kvalitné a spoľahlivé, ale aj v súlade s medzinárodnými štandardmi. Prevádzkovateľom zase záleží na tom, aby farma dosahovala očakávaný energetický výťažok a fungovala efektívne. Prestoje z dôvodu porúch vybavenia a náklady na údržbu priamo ovplyvňujú hospodársky výsledok.

Prečo si vybrať TÜV SÜD a ponuka našich služieb

TÜV SÜD ponúka rad služieb - od návrhu veternej farmy až po demontáž, ktoré zaistia bezpečnosť, kvalitu a účinnosť veternej farmy, ale aj uistenie o vhodnosti investície. Po začatí projektu vykonajú odborníci z TÜV SÜD štúdie uskutočniteľnosti,o vhodnom umiestnení a hodnotenie rozvrhnutia a miesta z hľadiska očakávaného energetického výťažku farmy a poskytnú investorom a developerom projektov nezávislé a nestranné odborné správy.

Po začatí výstavby farmy monitorujeme stavbu veternej veže a turbíny, po uvedení do prevádzky pomáhame prostredníctvom kontrol oprávnenia a povolenia pre výstavbu a sieťové pripojenia. Ponúkame typové osvedčovanie veterných turbín a ich súčasti vrátane skúšok prototypov. Po uvedení do prevádzky vykonávame konečné schválenie a pravidelné kontroly, ako aj posúdenie pripájania do sústavy a kvalitu siete.

Naše služby sú navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálnu výťažnosť, optimálnu prevádzkovú efektivitu a zníženie nákladov vďaka obmedzeniu odstávok na údržbu. Náš certifikačný orgán akreditovaný podľa ISO / IEC Guide 65 (DIN EN 45011) a laboratóriá akreditované podľa ISO / IEC 17025 môžu certifikovať vaše veterné komponenty podľa všetkých národných i medzinárodných noriem.

 • Služby pre investorov, banky, inžinierske, dodávateľské a stavebné (EPC) firmy a developerov
  • Predbežné štúdie uskutočniteľnosti
  • Hodnotenie zdrojov
  • Posúdenie lokalít
  • Štúdia financovateľnosti
  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Environmentálne due diligence
  • Štúdia výťažnosti
  • Štúdia finančných výnosov
  • Revízia zmlúv
  • Nákupné služby
  • Služby pre overenie bezúhonnosti dodávateľov
  • Overenie vhodnosti rozvodnej siete
 • Služby pre majiteľov a prevádzkovateľov
  • Inžinierske služby "owners 'engineer"
  • Certifikácia solárnych tepelných elektrární
  • Konečné preberacie skúšky
  • Hodnotenie výkonu
  • Diagnóza porúch
  • Posúdenie refinancovania
  • Revízia prevádzky a údržby
  • Inšpekcia za prevádzky
  • Školenie a kvalifikácia zamestnancov
 • Služby pre výrobcov vybavenia a komponentov
  • Konzultácie predpisov ASME v kombinácii so smernicou EÚ pre tlakové zariadenia 97/23/ES.
  • Posudzovanie zhody konštrukčných prvkov podľa DIN EN 1090.
  • Vzdelávanie a kvalifikácia.
  • Certifikácia systémov manažérstva podľa:
   • ISO 9001
   • ISO 14001
   • OHSAS 18001
   • ISO 50001


PRÍNOSY PRE VÁS

 • Ako celosvetovo uznávaný orgán pre certifikáciu veternej energie a skúšobné laboratórium môžeme vykonávať všetky certifikácie, schválenia a kontroly.
 • Naši odborníci sú členmi národných a medzinárodných výborov pre štandardizáciu a poskytujú vám zasvätené znalosti a prognostické informácie o vývoji nových noriem.
 • Naši inžinieri sa zaoberajú všetkými aspektmi schvaľovania, skúmania návrhu a kalkuláciou (pevnostné výpočty, dynamika, hodnotenie životného cyklu) a posudzovaním, testovaním, schvaľovaním a certifikáciou všetkých typov veterných turbín. Úspešne sme spolupracovali na množstve projektov veternej energie, vykonávali meranie vetra a hodnotenie mnohých veterných parkov.
 • Naše simulačné testy výkonu a životnosti umožňujú investorom a finančným inštitúciám určiť presné energetické výťažky a výnosy z ich investícií.

Získajte viac

Vybrať lokalitu