Geotermálna energia

Geotermálna energia - pre udržateľný profit

Geotermálna energia - pre udržateľný profit

Geotermálna energia je nákladovo efektívna, spoľahlivá, udržateľná a šetrná k životnému prostrediu. Najnovší technologický pokrok výrazne rozšíril rozsah a veľkosť použiteľných zdrojov, a to najmä pre aplikácie, ako je napríklad vykurovanie domácností a odhalil potenciál pre široké využitie. Ak geotermálna energia z veľkej časti nahradí fosílne palivá, môže pomôcť zmierniť globálne otepľovanie.

Geotermálna energia je základná energia. Dôležitosť využívania geotermálnej energie, ako z plytkých, tak z hlbinných vrtov, teda rastie.

Úlohou investorov je navrhnúť prevádzkovo efektívne zariadenie, ktoré zaistí dosiahnutie očakávaného energetického výťažku. Kľúčom k úspechu je uvedomiť si, správne vyhodnotiť a začleniť technické požiadavky do konštrukcie elektrárne. Predpokladom pre prevádzku je tiež postup získania licencie a povolenia a posúdenie podľa zákona o obnoviteľných zdrojoch energie.

Prečo si vybrať TÜV SÜD a aké služby ponúkame?

TÜV SÜD poskytuje komplexný súbor podporných služieb pre investorov do geotermálnych elektrární, výrobcov vybavenia a prevádzkovateľa elektrární. Naše služby sú navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálnu výťažnosť, optimálnu prevádzkovú efektivitu a zníženie nákladov vďaka obmedzeniu odstávok na údržbu.

 • Služby pre investorov, banky, inžinierske, dodávateľské a stavebné (EPC) firmy a developerov
  • Predbežné štúdie uskutočniteľnosti
  • Hodnotenie zdrojov
  • Posúdenie lokalít
  • Štúdia financovateľnosti
  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Environmentálne due diligence
  • Štúdia výťažnosti
  • Štúdia finančných výnosov
  • Revízia zmlúv
  • Nákupné služby
  • Služby pre overenie bezúhonnosti dodávateľov
  • Overenie vhodnosti rozvodnej siete
 • Služby pre výrobcov vybavenia a komponentov
  • Konzultácie predpisov ASME v kombinácii so smernicou EÚ pre tlakové zariadenia 97/23/ES.
  • Posudzovanie zhody konštrukčných prvkov podľa DIN EN 1090.
  • Vzdelávanie a kvalifikácia.
  • Certifikácia systémov manažérstva podľa:
   • ISO 9001
   • ISO 14001
   • OHSAS 18001
   • ISO 50001
 • Služby pre majiteľov a prevádzkovateľov
  • Inžinierske služby "owners 'engineer"
  • Certifikácia geotermálnych elektrární
  • Konečné preberacie skúšky
  • Hodnotenie výkonu
  • Diagnóza porúch
  • Posúdenie refinancovania
  • Revízia prevádzky a údržby
  • Inšpekcia za prevádzky
  • Školenie a kvalifikácia zamestnancov
  • Certifikácia podľa:
   • TÜV SÜD Energy a Media Efficiency Standard (EME)
   • Energetická efektivita


Prínosy pre Vás

 • Naše služby v oblasti realizovateľnosti a financovateľnosti umožňujú investorom a finančným inštitúciám určiť presné energetické výťažky a výnosy z ich investícií.
 • Vykonávame certifikáciu podľa medzinárodných noriem a poskytujeme certifikačnú značku TÜV SÜD, ktorá je po celom svete všeobecne považovaná za známku dôvery a kvality.
 • Naši odborníci sú členmi národných a medzinárodných výborov pre štandardizáciu a poskytujú vám zasvätené znalosti a prognostické informácie o vývoji nových noriem.

Získajte viac

Vybrať lokalitu