Solárna energia

Riešenia pre slnečnú budúcnosť

Riešenia pre slnečnú budúcnosť

Slnečná energia je jedným z najspoľahlivejších a najčistejších zdrojov energie, ktoré dnes máme k dispozícii, a mnohé vlády sa v rámci plnenia svojich cieľov v oblasti čistej energie snažia prejsť práve na slnečnú energiu.

Záujmom investorov a developerov projektov je zabezpečiť návratnosť investícií a získať pre svoje investičné rozhodnutia nezávislé informácie o očakávanom energetickom výťažku. Výrobcovia zariadení pre solárne tepelné elektrárne potrebujú zabezpečiť, aby ich výrobky boli kvalitné a spoľahlivé, ale aj v súlade s medzinárodnými štandardmi. Prevádzkovateľom zase záleží na tom, aby solárna tepelná elektráreň dosahovala očakávaný energetický výťažok a fungovala efektívne. Prestoje z dôvodu porúch a údržby majú vplyv na hospodársky výsledok.

Prehľad našich služieb

TÜV SÜD poskytuje rad služieb od preskúmania návrhu solárnych zariadení po priebežnú kontrolu údržby po uvedení do prevádzky. Po začatí projektu vykonávajú odborníci TÜV SÜD štúdie uskutočniteľnosti pre určenie potenciálnej výťažnosti zariadení a odhad rentability. Vykonávame vyhodnotenie rizík projektu, aby sme sa mohli zamerať na ich zmierňovanie, poskytujeme podporu pri hodnotení dodávateľov a ponúkame konzultácie kvality výrobkov. Po uvedení do prevádzky vykonávame preberacie skúšky a pravidelné kontroly. Máme širokú škálu služieb pre zaistenie miestnej bezpečnosti, vrátane riadenia požiarnej kontroly a mimoriadnych situácií. Naše portfólio uzatvára školenie a kvalifikácia výrobcov a prevádzkovateľov v otázkach súvisiacich s bezpečnosťou a tiež audit a certifikáciu podľa normy ISO 9001, 14001, 18001 a 50001.

Naše holistické služby sú navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálnu výťažnosť, optimálnu prevádzkovú efektivitu a zníženie nákladov na údržbu z dôvodu odstávok údržby.

 • Služby pre investorov, banky, inžinierske, dodávateľské a stavebné (EPC) firmy a developerov
  • Predbežné štúdie uskutočniteľnosti
  • Hodnotenie zdrojov
  • Posúdenie lokalít
  • Štúdia financovateľnosti
  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Environmentálne due diligence
  • Štúdia výťažnosti
  • Štúdia finančných výnosov
  • Revízia zmlúv
  • Nákupné služby
  • Služby pre overenie bezúhonnosti dodávateľov
  • Overenie vhodnosti rozvodnej siete
 • Služby pre majiteľov a prevádzkovateľov
  • Inžinierske služby "owners 'engineer"
  • Certifikácia solárnych tepelných elektrární
  • Konečné preberacie skúšky
  • Hodnotenie výkonu
  • Diagnóza porúch
  • Posúdenie refinancovania
  • Revízia prevádzky a údržby
  • Inšpekcia za prevádzky
  • Školenie a kvalifikácia zamestnancov
 • Služby pre výrobcov vybavenia a komponentov
  • Konzultácie predpisov ASME v kombinácii so smernicou EÚ pre tlakové zariadenia 97/23/ES.
  • Posudzovanie zhody konštrukčných prvkov podľa DIN EN 1090.
  • Vzdelávanie a kvalifikácia.
  • Certifikácia systémov manažérstva podľa:
   • ISO 9001
   • ISO 14001
   • OHSAS 18001
   • ISO 50001


PRÍNOSY PRE VÁS

 • Naše štúdie realizovateľnosti a financovateľnosti zabezpečia, aby vaša elektráreň dosiahla očakávaného výnosu.
 • Vďaka pravidelným kontrolám elektrární a hodnoteniam údržby bude vaše zariadenie generovať očakávaný výťažok a požadovaný hospodársky výsledok.

Získajte viac

Vybrať lokalitu