Vodná energia

Vodné elektrárne - prameň nového rastu

Vodné elektrárne - prameň nového rastu

Vodné elektrárne sú najstarším typom technológie pre výrobu elektriny. V rôznych formách sa používajú už viac ako sto rokov a po celom svete poskytujú 20% elektrickej energie.

Pre investorov je dôležité zabezpečiť dostupnosť vodnej elektrárne a jej systémov, aby bol dosiahnutý očakávaný výnos. Pre prevádzkovateľa to znamená uplatňovať prísne opatrenia preventívnej údržby. Okrem toho je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a ochranu životného prostredia.

Prečo si vybrať TÜV SÜD a ponuka našich služieb

TÜV SÜD poskytuje komplexný súbor podporných služieb pre investorov do vodných elektrární, výrobcov súčastí a prevádzkovateľov elektrární. Naše služby sú navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálnu výťažnosť, optimálnu prevádzkovú efektivitu a zníženie nákladov vďaka obmedzeniu odstávok na údržbu.

Naše referencie

 • Služby pre investorov, banky, inžinierske, dodávateľské a stavebné (EPC) firmy a developerov
  • Predbežné štúdie uskutočniteľnosti
  • Hodnotenie zdrojov
  • Posúdenie lokalít
  • Štúdia financovateľnosti
  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Environmentálne due diligence
  • Štúdia výťažnosti
  • Štúdia finančných výnosov
  • Revízia zmlúv
  • Podporné služby pre nákup
  • Služby pre overenie bezúhonnosti dodávateľov
  • Overenie vhodnosti rozvodnej siete
 • Služby pre majiteľov a prevádzkovateľov
  • Inžinierske služby "owners 'engineer".Certifikácia vodných elektrární
  • Konečné preberacie skúšky
  • Hodnotenie výkonu
  • Diagnóza porúch
  • Posúdenie refinancovanie
  • Revízia prevádzky a údržby
  • Inšpekcia za prevádzky
  • Školenie a kvalifikácia zamestnancov
  • Certifikácia podľa:
   • TÜV SÜD Energy a Media Efficiency Standard (EME)
   • Energetická efektivita
 • Služby pre výrobcov vybavenia a komponentov
  • Kontrola kvality podľa:
  • medzinárodných noriem, napr. ASME, PED, BS, IEC 61508, označenie CE,
  • európskych noriem, napr nová smernica pre strojné zariadenia 2006/42/ES.
  • Certifikácia systémov manažérstva podľa:
   • ISO 9001
   • ISO 14001
   • OHSAS 18001
   • ISO 50001


PRÍNOSY PRE VÁS

 • TÜV SÜD je notifikovaná osoba pre smernicu 2000/14/ES o hluku.
 • Naši odborníci sú členmi národných a medzinárodných výborov pre štandardizáciu a poskytujú vám zasvätené znalosti a prognostické informácie o vývoji nových noriem.
 • Naše služby v oblasti realizovateľnosti a financovateľnosti umožňujú investorom a finančným inštitúciám určiť presné energetické výťažky a výnosy z ich investícií.

Získajte viac

Vybrať lokalitu