GDPR

Ochrana osobných údajov podľa GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) platí od 25. mája 2018

General Data Protection Regulation (GDPR) platí od 25. mája 2018

Najväčšia európska regulácia v ochrane osobných údajov za posledných 20 rokov sa dotkne takmer každej firmy. Smernica GDPR – General Data Protection Regulation začne platí od 25. mája 2018 a vyžiadala si množstvo zmien v informačných systémoch a procesoch spoločností. TÜV SÜD Slovakia vám pomôže zosúladiť sa s týmito pravidlami.

Čo je cieľom gdpr?

Cieľom GDPR je harmonizovať existujúce zákony na ochranu dát v jednotlivých členských štátoch EÚ. Skutočnosť, že sa jedná o nariadenie znamená, že táto právna úprava je uplatniteľná vo všetkých členských štátoch EÚ. Nariadenie sa týka každej firmy, ktorá spracováva osobné údaje.

postup efektívnej implementácie gdpr

Pre Vaše úvodné oboznámenie Vám predkladáme postup efektívnej implementácie GDPR, ktorý pozostáva z nasledovných 3 etáp a 10 krokov:

ETAPA STRATÉGIE GDPR

1. Budovanie povedomia - Oboznámenie sa s agendou GDPR, prínosy, požiadavky, termíny 
2. Stratégia GDPR - Definovanie rolí a jednotlivých zodpovedností, definovanie projektu, zdrojov, termínov 
3. GAP analýza - Vykonanie rozdielovej analýzy vzhľadom na GDPR a riadenia informačnej bezpečnosti v spoločnosti

ETAPA IMPLEMENTÁCIE GDPR

4. Klasifikácia - Klasifikácia Informačných systémov vzhľadom k GDPR
5. Funkčné požiadavky - Definovanie funkčných požiadaviek (práva dotknutých osôb, retenčné doby, reportovanie incidentov, ...)
6. Pracovné postupy - Definovanie postupov, dokumentácia, zodpovednosti

ETAPA KONTINUÁLNEHO ZLEPŠOVANIA GDPR

7. Riadenie rizík - Analýza rizík posúdením hrozieb, zraniteľností, pravdepodobnosti a dopadu na spoločnosť
8. Opatrenia - Akčný plán implementácie opatrení na zníženie kritických hrozieb
9. Audit Vykonanie auditu v zmysle požiadaviek certifikačného auditu
10. Certifikácia - Certifikácia akreditovaným orgánom. Udelenie štatútu súladu s požiadavkami GDPR

Preskúmajte

gdpr
Produktový leták

Nariadenie GDPR

Zistite viac o nariadení GDPR, ktoré je v platnosti od 25. 5. 2018.

Stiahnuť

Audítorske služby
Infografika

GDPR implementačná mapa

Najväčšia európska regulácia v ochrane osobných údajov

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu