e-Mobilita - vzdelávanie

e-Mobilita - vzdelávanie

Špičkovo kvalifikovaní zamestnanci

Špičkovo kvalifikovaní zamestnanci

Trh s e-mobilitou je relatívne nový a veľmi dynamický. Aby ste zaistili bezpečnosť v okamihu, keď elektrické súčiastky trakčného napätia na vozidlách alebo dobíjacích staniciach prichádzajú do kontaktu s človekom, musíte mať kvalifikovaných a dobre vyškolených zamestnancov. Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku je kľúčom k úspešnému rozšíreniu e-mobility.

Partner s TÜV SÜD

TÜV SÜD garantuje, že Vaši zamestnanci budú mať potrebné vedomosti a zručnosti. Naši odborníci na oblasť automobilov a elektromobilov pôsobia na viac ako 600 miestach po celom svete. Nech už podnikáte kdekoľvek, poskytneme Vám najaktuálnejšie poznatky, technické znalosti aj certifikačné služby.

Naše služby prispôsobujeme Vašim potrebám. Školenia sú koncipované tak, aby zaisťovali, že budete aj naďalej plniť požiadavky výrobcov a dodávateľov elektrických vozidiel. Činnosť TÜV SÜD pokrýva všetky relevantné disciplíny vrátane inžinierstva, prevádzkového dohľadu a výkonného riadenia.

Našich 500 poradcov a 2500 školiteľov poskytuje školenia po celom svete. Jedná sa o lokalizované kurzy, ktoré zodpovedajú národným normám. Naši odborníci dokonale poznajú medzinárodné nariadenia, ovplyvňujúce celé priemyselné odvetvie elektrických vozidiel. Všetky naše školiace programy tak reflektujú najnovšie technológie aj problémy odvetvia.

 

Prehľad našich služieb


Certifikácia systémov manažérstva

 • Manažment kvality

  • systém manažérstva ISO 9001
  • systém manažérstva ISO / TS 16949
  • Six Sigma
 • Environmentálne manažérstvo (systém manažérstva ISO 14001)
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (systém manažérstva OHSAS 18001)

Funkčná bezpečnosť

 • Základné znalosti vo vzťahu k normám (ISO 26262 / IEC 61508)
 • Riadenie funkčnej bezpečnosti
 • Hodnotenie rizika, návrhu koncepcie a vývoja
 • Analytika a pravdepodobnosť

Elektrická bezpečnosť

 • Školenia v oblasti trakčného napätia a bezpečnosti pri práci
 • Otázky zodpovednosti, metód, rizík a ručenia
 • Základy technológie, nariadenia a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred výbuchom
 • Stanovenie a koncepcia návrhu meracieho vybavenia

Školenia pre systémy vysokého napätia a hybridy

Technológia trakčných elektrických systémov používaných v hybridných vozidlách, elektrických vozidlách alebo elektromobiloch (FCEV) s palivovými článkami je veľmi komplexná a rýchlo sa vyvíja. Odborné školenia pre špecialistov sú tak nutnosťou.

V závislosti na predchádzajúcich poznatkoch účastníkov ponúkame rôzne kurzy:

 • Kvalifikovaná osoba (QP) - elektrická kvalifikácia pre prevádzku elektrických vozidiel
 • Elektrický špecialista pre úlohy v oblasti systémov trakčného napätia
 • Školiace programy na mieru podľa špecifických požiadaviek výrobcov elektrických vozidiel a ich dodávateľov

prínosy pre vás

 • Účastníci získajú vedomosti o hybridnej technológii a technológii využívajúcej palivové články.
 • Zlepšenie schopností zamestnancov a rozšírenie rozsahu ich práce.
 • V špecializovaných kurzoch získajú zamestnanci kvalifikáciu pre prácu na systémoch trakčného napätia.
 • V pravidelných kurzoch si zamestnanci oživia svoje znalosti a získajú aktuálne informácie.
 • Zaistíte bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

Získajte viac

Vybrať lokalitu