ECE

Služby schválení typu EU

Vstúpte na európsky trh so svojimi kompatibilnými automobilovými výrobkami

Vstúpte na európsky trh so svojimi kompatibilnými automobilovými výrobkami

Čo sú predpisy pre vozidlá EHK?

Cieľom Európskej hospodárskej komisie (EHK) je vytvoriť jednotný systém predpisov týkajúcich sa designu vozidiel. Vozidlá, ktoré sú v súlade s predpismi EHK, obdržia značku E, čo je záväzná požiadavka pre všetky automobilové súčasti a vozidlá predávané v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Po pripojení značky E k produktu môžu distribútori a výrobcovia automobilov so svojimi produktami voľne obchodovať v rámci EHP.

Prečo je dôležité pre váš produkt získať značku E?

Značka E preukazuje, že vaše vozidlo alebo súčasť vyhovujú príslušným predpisom EU/EHK a môžete ho predávať v EÚ a v ďalších regiónoch, ktoré predpisy EHK pre vozidlá prijali. Schválenie typu EÚ je povinné pre celé vozidlá aj mnoho automobilových systémov a súčastí.

Medzi výhody značky E patrí:

 • Splnenie noriem EÚ za účelom získania certifikácie
 • Prístup na trh EÚ a ďalších regiónov, na ktoré sa vzťahujú predpisy EHK OSN
 • Odomknutie príležitostí k rastu
 • Vyhnutie sa stiahnutiu produktov z trhu a strate tržieb z predaja

TÜV SÜD je váš všestranný poskytovateľ riešení pre vstup na európsky automobilový trh

TÜV SÜD je váš globálny partner pre bezstarostný vývoz vozidiel a súčastí do EÚ. Naši odborníci poskytujú služby schvaľovania typu a homologizácie pre rôzne kategórie vozidiel definované v EÚ, ako sú osobné automobily, nákladné vozidlá, autobusy, motocykle a vozidlá odvodené z motocyklov, prívesy a hospodárske a lesnícke vozidlá. Poskytujeme aj homologizačné služby pre množstvo automobilových systémov (napr. vykurovanie alebo systémy zabraňujúce krádeži) a súčastí (napr. spojovacie zariadenia, brzdy, svetlomety alebo pneumatiky), aby sme vám pomohli vyhovieť príslušným smerniciam EÚ a zaistiť certifikáciu vašich výrobkov pomocou značky E.

Pomocou podpory od našej globálnej siete skúšobných zariadení a odborníkov na homologizáciu ponúkame komplexnú škálu služieb certifikácie značkou E v súlade s nasledujúcimi predpisovými rámcami EU:

 • Nariadenie (EU) 2018/858 (skoršia Smernica 2007/46/ES)
 • Nariadenie (EU) 167/2013
 • Nariadenie (EU) 168/2013

V prípade pracovných strojov s vlastným pohonom, na ktoré sa tieto kategórie vozidiel nevzťahujú, sme nemeckou vládou poverení k testovaniu pre vnútroštátne schválenie typu. Okrem toho sme nemeckým orgánom pre schvaľovanie typu „Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)“ poverenie k testovaniu a kontrole zhody výroby (CoP). To pomáha znížiť náklady na homologizáciu hlavne pre výrobcov mimo EU.

Proces certifikácie pre značku E

Získanie značky E zahŕňa komplexné posúdenie výkonu produktu a dôkladné posúdenie skúšobného zariadenia. Schválenie typu EU/EHK môže byť zložité, takže je užitočné využiť nezávislý externý tím poskytujúci technické služby, ktorý vás dokáže podporiť vo všetkých fázach a zaistiť, že vám nič neunikne. Po vyplnení kompletnej technickej dokumentácie a skúšobného protokolu a schválenia zhody výroby bude žiadateľom vydané osvedčenie o schválení typu. Výrobcovia potom môžu svoje vyhovujúce diely označiť značkou schválenia typu a vydávať osvedčenia o zhode (CoC) pre vozidlá, ktoré ich používajú.

REGULOVANÝ PROCES SCHVÁLENia TYPU EU

Grafika EHK

Služby schválenia typu EU TÜV SÜD

Naše certifikační služby EU/EHK podporujú výrobcov v rámci celého procesu homologizácie, a to napríklad prostredníctvom nasledujúcich služieb:

 • Vytvorenie cenovej ponuky pre homologizačné projekty
 • Poskytovanie poradenstva o najvhodnejšej trase schvaľovania skúšok (v prípade niekoľkých možností)
 • Výber skúšobných vzoriek
 • Príprava požadovanej dokumentácie (dokumentácia výrobcu)
 • Poradenstvo v oblasti zmien právnych predpisov a/alebo vyžadovaných schválení

Za účelom minimalizácie času a optimalizácie investícií poskytuje TÜV SÜD aj služby pre správu viacerých predpisov, ktoré identifikujú prekrývajúce sa a vyvíjajúce sa požiadavky rôznych predpisov, aby ste mohli získať viac certifikácií v rámci jedného projektu.

Získajte viac

Vybrať lokalitu