Airbagy

Elektromagnetická kompatibilita

Služby a riešenia v automobilovom priemysle

Služby a riešenia v automobilovom priemysle

Nové EMC laboratórium TÜV SÜD Czech

Stredisko Testovania elektroniky divízie Mobility TÜV SÜD Czech rozšírilo od januára 2018 svoje kapacity o nové EMC laboratórium v Bezděčíně. Nové pracovisko plní najnovšie požiadavky legislatívy i zákazníkov v oblasti testovania komponentov. V tejto lokalite už prevádzkujeme centrum pasívnej bezpečnosti a nové EMC pracovisko tak ďalej rozširuje komplexitu miestnych služieb.

Naše služby

 • Schvaľovacie skúšky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility vozidiel a príslušenstva podľa EHK 10.03, 72/245 / EHS * 2009/19 / ES, 97/24 kap. 8 a príslušných noriem ISO, podobné skúšky podľa národnej legislatívy - nariadenie Ministerstva dopravy ČR č. 341/2002, ČSN EN ISO 14 982 - zemědělské stroje, ISO 13 766 – strojní zařízení pro zemní práce.
 • Skúška impulznej odolnosti elektronických zariadení podľa ISO 7637 a českej normy ČSN 30 401
 • Meranie rušivých svorkových napätí vyžarovaných do siete vozidla
 • Meranie elektromagnetického rušenia anténou a na umelej sieti podľa CISPR 12 a CISPR 25 a noriem od nich odvodených
 • Skúšanie elektromagnetickej odolnosti metódou BCI a anténnou metódou
 • Zvláštne normy výrobcov, napr. VW TL 965
 • Skúška odolnosti proti elektrickým výbojom podľa noriem ISO 10605, EN 61000-4-2 a podobných predpisov

prínosy pre vás

 • Skúšanie, technické spracovanie a schvaľovanie vykonávané v rámci jednej spoločnosti
 • Odborné schopnosti, kvalita a bezpečnosť TÜV SÜD
 • Rýchlosť a pružnosť v automobilovej technike
 • Výhoda stredoeurópskych / východoeurópskych nákladov
 • Celosvetová podpora prostredníctvom siete odborných stredísk

Získajte viac

Vybrať lokalitu