Stavebné systémy

Vybudujte bezpečné a spoľahlivé prostredie

Vybudujte bezpečné a spoľahlivé prostredie

Konštruktéri, dodávatelia, vlastníci budov a prevádzkovatelia stoja pred úlohou zabezpečiť bezpečie, efektivitu nákladov a dostupnosť svojich stavieb. To zahŕňa zariadenia budov, ako napr systémy odvetrávanie a klimatizácie, sanitárne a vykurovacie systémy, chladiace systémy, jednotky na odsávanie dymu a tepla, požiarne vybavenie a požiarnej bariéry alebo aj automatizovaný systém riadenia budovy.

Naši odborníci z rôznych inžinierskych odborov pracujú priamo v tímoch, čo je to pravé miesto, odkiaľ Vám môžu najlepšie pomôcť pri riešení aj tých najzložitejších problémov. Zároveň tak môžu veľmi skoro odhaliť možné komplikácie pri plánovaní alebo inštaláciu.

 

prehľad našich služieb


Konzultácie
 • Komplexné podporné služby
 • Príprava komplexných plánov požiarnej ochrany budov (prevencia požiaru, boj s ohňom, požiarna bezpečnosť organizácií)
 • Vyhodnocovanie hygieny klimatizačných zariadení
 • Plánovanie a vyhodnotenie inštalácií v sektore zdravotníctva a priemyselných čistých priestorov (cleanroom)
 • Preverenie sietí medzi automatizovanými systémami riadenia budovy a bezpečnostnými systémami
 • Podporné služby pre inštalačné služby budov (analýza a optimalizácia)
 • Vyhodnotenie energetického výkonu budov a inštalácií (určenie porovnateľných údajov, správa operačných výdavkov)
 • Príprava údržbových a testovacích programov
 • Podpora v oblasti požiadaviek stavebného zákona

Skúšanie a inšpekcia

 • Technické audity
 • Predbežné poverenia a periodické testovanie a kontrola stavebných zariadení
 • Testovanie zariadení stavieb pri ich odovzdaní
 • Vyhodnocovanie stavebných a inštalačných vyhodnotení

prínosy pre vás

 • Získate prístup k viacodborovému inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera
 • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
 • Vybudujete značku s dobrou povesťou, ktorá napĺňa stratégiu dostupnosti služieb a bezpečnosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu