Bezpečnostné systémy

Zaistite vysokú úroveň bezpečnosti

Zaistite vysokú úroveň bezpečnosti

TÜV SÜD pomáha vlastníkom a prevádzkovateľom budov pri zaisťovaní bezpečnosti stavby. To zahŕňa použitie počítačových kontrolných systémov a systémov požiarnej ochrany.

 

prehľad našich služieb


  • Odborný posudok bezpečného a vhodného používania počítačových bezpečnostných systémov
  • Odborný posudok fungovania automatizovaného systému riadenia budov

Skúšanie a inšpekcia

  • Počiatočné a periodické kontroly systému, zistenie požiaru a poplach
  • Certifikácia firiem zaoberajúcich sa návrhmi, realizáciou a údržbou podľa DIN 14 75

prínosy pre vás

  • Získate prístup k viacodborovému inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera
  • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
  • Vybudujete značku s dobrou povesťou, ktorá napĺňa stratégiu dostupnosti služieb a bezpečnosti.

Získajte viac

Vybrať lokalitu