Potrubné rozvody

Potrubné rozvody

Napojte sa bezpečne a spoľahlivo

Napojte sa bezpečne a spoľahlivo

TÜV SÜD ponúka komplexné a inovatívne služby pre priemyselné odvetvia potrubných rozvodov. Pomocou overených testovacích postupov a techník dokážeme presne zhodnotiť stav potrubia, bez toho aby bola narušená jeho prevádzka. Zákazníkom tiež poskytujeme podporu ohľadom koncepcie obnovy a opráv.


Pomocou overených testovacích postupov a techník dokážeme presne zhodnotiť stav potrubia, bez toho aby bola narušená jeho prevádzka.


prehľad našich služieb


 • Preverenie návrhu
 • Odborné posudky
 • Podpora počas konštrukcie a prevádzky potrubných rozvodov
 • Riadenie stavby pri konštrukcii potrubných systémov
 • Aktualizácia a vytváranie koncepcií pre opravy potrubia (napr. "Hot Sleeves")
 • Projektovanie výstavby závodov na dodávky plynu podľa nemeckého nariadenia o výške honorárov pre architektov a inžinierov HOAI
 • Analýza porúch
Skúšky a inšpekcia
 • Detekcia chýb za použitia Pipeline Inspection Gauges (PIGS): schválenie postupu nových testovacích systémov podľa pig, voľba vhodných testovacích postupov podľa pig, vyhodnotenie výsledkov získaných testovaním
 • Long Range Ultrasonic Testing [BK3] (LRUT) pre skríning potrubia
 • Integrita potrubí / priame zhodnotenie za použitia technológie neintrusivnej kontroly
 • Guided wave ultrasonic, ultrazvukové skúšanie / rádiografické skúšanie - vyhodnotenie anomálií
 • Skúšky pre systémy plastických trubiek a príslušenstva:

  • Skúšky statického a dynamického krátkodobého a dlhodobého vnútorného tlaku - (ASTM D 2992)
  • Skúšky krátkodobej a dlhodobej kompresie
  • Skúšky korózie spôsobené namáhaním (FRP potrubná armatúra)
  • Meranie námahy
 • Meranie pachov
 • Nedeštruktívne skúšanie oblasti podpory potrubia pre externú koróziu potrubia, a izolačné spojky pre vnútornú stratu anódového materiálu voči EN 473 [BK10]
 • Kontrola mechanického, elektrického a inštalačného (MEP) vybavenia

certifikácia

 • Certifikácia potrubných ježkov (PIGS)

prínosy pre vás

 • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
 • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčné znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
 • Získate prístup k horizontálnemu inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.


Získajte viac

Vybrať lokalitu