Dodávky vody

Dodávka vody

Spoľahlivý prúd vody

Spoľahlivý prúd vody

TÜV SÜD ponúka celý rad podporných, testovacích a kontrolných služieb pre inštalácie pitnej vody, zariadenia na ohrev vody, chladiace systémy, parné bojlery a bojlery na horúcu vodu.


Odborníci TÜV SÜD dokážu včas identifikovať všetky potenciálne slabiny, takže je možné urobiť potrebné preventívne alebo nápravné opatrenia.


prehľad našich služieb


Konzultácie
 • Vyhodnotenie rizík korózie podľa zodpovedajúcich národných a medzinárodných noriem
 • Chemická analýza zariadení pre pitnú vodu, hygienické opatrenia pre vodu z vodovodu
 • Hodnotenie systémov zásobovania studenej vody a inštalácie ohrevu vody z hľadiska zlyhania systému spôsobeného plynmi - vyhodnotenie opatrení, ktoré majú zabrániť prístupu vzduchu a analýza postupov pre zníženie obsahu plynov (degasifikácia, expanzia)
 • Hodnotenie zariadení pre ohrev vody z hľadiska usadzovania vodného kameňa a vzniku korózie podľa smernice VDI
 • Hodnotenie parných bojlerov a bojlerov na horúcu vodu z hľadiska chemických požiadaviek podľa národných smerníc, výkonnosti prístrojov pri fyzickom odstraňovaní rozpustených plynov z napájacej vody, preverovanie kondenzačných systémov a systémov napájacej vody, kontaminačného rizika a čistoty pary
 • Podpora v oblasti korózie v rámci obnovy potrubných systémov a vyhodnocovanie existujúcich opatrení
 • Podpora týkajúca sa chemického inžinieringu a technológie materiálov
 • Vytvorenie koncepcie chemickej úpravy otvorených systémov chladenia vody z hľadiska chemického zloženia vody a korózie
 • Ochrana proti korózii, postup úprav
Skúšky a inšpekcia
 • Kontroly potrubia za pomoci video-endoskopu
 • Materiálová analýza potrubia
 • Chemické skúšky a analýza vody a korózie
 • Monitoring podzemných vôd - detailná analýza podzemnej vody
 • Chemická analýza vody
 • Kontrola mechanického, elektrického a inštalačného (MEP) vybavenia

prínosy pre vás

 • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
 • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčné znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
 • Získate prístup k horizontálnemu inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.


Získajte viac

Vybrať lokalitu