Úprava odpadových vôd

Fungujte bezpečne

Fungujte bezpečne

TÜV SÜD ponúka špecializované služby pre vlastníkov a prevádzkovateľov čističiek odpadových vôd. Pomáhame Vám pri plánovaní, výstavbe a prevádzke čistiarní odpadových vôd. S nami nájdete rovnováhu medzi splnením požiadaviek ochrany životného prostredia, bezpečnosťou a efektívnym vynaložením nákladov.


prehľad našich služieb


Konzultácie
 • Poradenstvo pre zber komunálnych a priemyselných odpadových vôd na úpravu vrátane spracovania kalov
 • Vyhodnotenie a optimalizácia výrobných procesov, ktoré by mali prebiehať podľa najnovších postupov ochrany životného prostredia vo výrobe
 • Technická podpora a / alebo služby za núdzového stavu v prípade poruchy alebo havárie
 • Integrované vyhodnotenie odtokového systému, úpravy dažďovej vody a odpadových vôd
 • Poradenstvo a kontinuálna podpora počas výberových konaní
 • Optimalizácia práce na čističkách odpadových vôd s cieľom maximalizovať ich kapacitu a výkon a znížiť prevádzkové náklady
 • Príprava žiadostí o licencie pre úpravne odpadových vôd podľa zákonov o vodách
 • Poradenstvo v oblasti opatrení na vnútorný monitoring práce na čističkách odpadových vôd
 • Príprava na arbitrážne správy a odborné posudky
 • Ohodnotenie práce na čističkách odpadových vôd
Skúšky a inšpekcia
 • Laboratórne testovanie a meranie
 • Funkčné testovanie
 • Monitoring podzemných vôd - detailná analýza podzemných vôd
 • Chemická analýza vody
 • Kontrola mechanického, elektrického a inštalačného (MEP) vybavenia
Vzdelávanie
 • Príprava a realizácia školiacich kurzov na mieru

prínosy pre vás

 • Vďaka tomu, že identifikujete vady a potenciálne chyby už v ranom štádiu, zamedzíte nákladnému prepracovávaniu.
 • Vďaka spoločnosti TÜV SÜD, ktorá má bezkonkurenčné znalosti technických smerníc, nariadení a noriem, budete lepšie spravovať riziká a niesť zodpovednosť.
 • Získate prístup k horizontálnemu inžinierskemu know-how prostredníctvom jedného partnera.


Získajte viac

Vybrať lokalitu