ISO 50001 Energy Management

ISO 50001

Certifikácia systémov energetického manažérstva

Certifikácia systémov energetického manažérstva

Prognózou globálneho vývoja v oblasti hospodárenia s energiou sa v súčasnej dobe zaoberá mnoho analytikov. Aj cez niektoré nezhody, ktoré v ich záveroch nachádzame, analýzy jednoznačne poukazujú na nevyhnutnosť zásadných zmien v prístupe k energii, jej získavaniu a využívaniu.

Úspora energie a teda aj finančných prostriedkov nie je závislá iba na počiatočných investičných nákladoch. Jej závislosť na dôslednej optimalizácii prevádzky budovy či výrobných procesov môže byť v niektorých prípadoch ďaleko vyššia.

čo je Norma ISO 50001?

Cieľom medzinárodnej normy ISO 50001 je pomôcť organizáciám so znižovaním energetickej náročnosti prostredníctvom vytvárania potrebných systémov a procesov. Norma je určená pre všetky typy a veľkosti organizácií, ktoré hospodária s energiami - výrobné spoločnosti i poskytovatelia služieb.

Pre koho je vhodná certifikácie systémov ISO 50001?

  • výrobné spoločnosti
  • energetické spoločnosti
  • poskytovateľov služieb správy nehnuteľností
  • nemocnice
  • školské zariadenia
  • hotely a ubytovne

 

Prínosy certifikácie podľa ISO 50001

  • zníženie prevádzkových nákladov
  • znižovanie dopadu na životné prostredie
  • imidž spoločensky zodpovednej organizácie = konkurenčná výhoda
  • jednotné stanovenie zodpovednosti a právomoci

Preskúmať

ISO 50001
Produktový leták

ISO 50001

Znižovanie nákladov na energiu pre získanie konkurenčnej konkurenčnej výhody

Stiahnuť

ISO 14001
Produktový leták

ISO 14001

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Stiahnuť

EMAS webinár
Webinár

Objavte schému EMAS

Zistite aké sú výhody zavedenia schémy EMAS.

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu