ISO 14001

ISO 14001 Certification

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Čo je ISO 14001?

ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.

pre koho je certifikácia iso 14001 určená?

Systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001 je určený výrobcom, dodávateľom a poskytovateľom služieb vo všetkých oblastiach podnikania.

prínosy ISO 14001 pre vašu firmu

Efektívny systém environmentálneho manažérstva môže znížiť dopady Vašej organizácie na životné prostredie, zlepšiť prevádzkovú výkonnosť, odhaliť príležitosti k úsporám a znížiť vašu zodpovednosť za poškodzovanie životného prostredia.

  • rozšírenie záruk za plnenie právnych a iných požiadaviek
  • odhalenie, popísanie rizík a ich znižovanie
  • včasné rozpoznanie problémov so životným prostredím
  • zaistenie a vylepšenie starostlivosti o životné prostredie
  • zlepšenie profilu / imidžu firmy
  • zvýšenie konkurencieschopnosti firmy

Preskúmať

ISO 14001
Produktový leták

ISO 14001

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Stiahnuť

IMS školenie
Produktový leták

ISO 9001

Certifikácia systémov manažérstva kvality

Stiahnuť

Reviewing construction plans
E-book

ISO 45001 Systém manažérstva BOZP

Požiadavky normy a jej zámer, výzvy BOZP a rozbor pracovných úrazov za rok 2019

Zistiť viac

ISO 45001 occupational health safety management system
Infografika

ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu