Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2018

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 a EN ISO 19011

Komu je kurz určený

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Cieľ kurzu

Oboznámite sa s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015, ktoré Vám ozrejmia skúsení audítori s dlhoročnou praxou.
Vysvetlíme Vám techniky interných auditov v organizáciách a pripravíme ich na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa normy EN ISO 19011:2018.


Obsah kurzu

 • oboznámenie účastníkov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015,
 • význam a potreba auditovania systému managementu kvality internými audítormi,
 • priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19011:2018,
 • priebeh a dokumentovanie interného auditu,
 • simulácia interného auditu,
 • kvalifikácia interných audítorov,
 • vysvetlenie techniky interných auditov v organizáciách,
 • základy psychológie pre interných audítorov,
 • osobná prezentácia a komunikácia pri audite.

ČO VÁM KURZ PRINESIE?

Získate znalosti a zručnosti potrebné na vykonávanie funkcie interného audítora systému manažérstva kvality v spoločnosti. Praktickou formou sa oboznámite s priebehom auditov, ich dokumentovaním a zásadami chovania pri audite. Budete mať možnosť konzultovať svoje praktické skúsenosti s odborníkom a kolegami z rovnakého alebo iného odboru. Školenie je ukončené záverečným testom, na ktorého základe Vám bude vystavené osvedčenie interného audítora QMS (platnosť na 3 roky od dátumu vystavenia).

 

PROGRAM

 • 1. deň
  08:00 - 08:30    Prezentácia účastníkov
  08:30 - 08:45    Úvod, Otvorenie kurzu, Oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu
  08:45 - 09:45    Úvod do systémov manažérstva
  09:45 - 12:15    Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality
  12:15 - 13:00    Prestávka na obed
  13:00 - 16:30    Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality
 • 2. deň
  08:30 - 09:30    Požiadavky na interného audítora a interné audity
  09:30 - 12:30    Požiadavky normy EN ISO 19011:2018 Návod na auditovanie systémov manažérstva
  12:30 - 13:30    Prestávka na obed
  13:30 - 14:30    Psychologické aspekty auditu a komunikácia
  14:30 - 15:30    Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
  15:30 - 16:00    Záverečný test
 • Platobné podmienky

  Cena kurzu: 300,00 € bez DPH (360,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia - cena kurzu 255,00 € bez DPH (306,00 € s DPH) / osoba

  Prezenčná forma kurzu:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, obed, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

  Webinár:

  V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, záverečná skúška a vystavenie a zaslanie Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

  Účastnícky poplatok sa uhrádza po absolvovaní kurzu, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]


  Videokurz:

  Cena videokurzu: 300,00 € bez DPH (360,00 € s DPH) / osoba

  Pre klientov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. poskytujeme zľavu 15% z ceny školenia.

  Účastnícky poplatok za video kurz sa uhrádza vopred, na základe vystavenej faktúry. V prípade záujmu o zaslanie predfaktúry nás môžete kontaktovať e-mailom na [email protected]


 

Ako si vybrať správny typ školenia a aké sú medzi nimi rozdiely?

Čo je webinár a čo je elearning

PREČO SA VZDELÁVAŤ V AKADÉMII TÜV SÜD?

TÜV SÜD prostredníctvom svojej akadémie pripravuje ľudí a organizácie pre ich odbornú prax. Poskytujeme efektívne školiace programy pre jednotlivcov ale aj  celé organizácie, od bezpečnosti práce, cez systémy riadenia a technické zručností. Naše školenia a programy osobnej kvalifikácie pokrývajú celý rozsah aspektov bezpečnosti a ochrany podľa príslušných štandardov a noriem.

Školenia prinášame prostredníctvom našich odborníkov po celom svete, ako otvorené školenia alebo kurzy prispôsobené na mieru.

Získajte viac

Vybrať lokalitu