ISO 9001 Systém manažérstva kvality

ISO 9001

Certifikácia systémov manažérstva kvality

Certifikácia systémov manažérstva kvality

Čo je ISO 9001?

Systém manažérstva kvality (QMS) ISO 9001 je najvyhľadávanejšou normou manažérstva kvality na svete. ISO 9001 poskytuje rámec manažérstva kvality, ktorý môžu spoločnosti využiť k zaisteniu konzistentnej kvality svojich produktov a služieb. Spoločnosti si vyberajú certifikáciu ISO 9001, aby preukázali svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a eliminuje výskyt problémov v budúcnosti. Zároveň znižuje pravdepodobnosť servisných nedostatkov alebo chýb produktov a ich sťahovanie z trhu.

Pre koho je certifikácia podľa ISO 9001 určená?

Požiadavky normy ISO 9001 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie i pre služby. Je ich možné uplatniť vo všetkých výrobných odvetviach v strojárstve, spracovateľskom priemysle a stavebníctve, ale aj napr. v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, finančných služieb a pod.

Prínosy certifikácie ISO 9001

  • výrazné zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám (napríklad investori, peňažné ústavy, poisťovne, verejná správa)
  • rozšírenie obchodných príležitostí v exportnej oblasti a v oblasti štátnych zákaziek
  • vedenie podniku ku kvalite sa stáva know-how podniku, ktoré podnik neustále rozvíja
  • orientácia na dlhodobé zisky a ich maximalizáciu, s ohľadom na ekológiu, bezpečnosť procesov a predovšetkým kvalitnú produkciu
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku

Certifikácia treťou stranou od spoločnosti TÜV SÜD

Spoločnosť TÜV SÜD je popredným poskytovateľom riešení pre systémy manažérstva a po celom svete už vydala desiatky tisíc certifikátov systémov manažérstva podnikom všetkých veľkostí. Náš špecializovaný globálny tím skúsených audítorov vám pomôže preskúmať možnosť integrácie vašej certifikácie ISO 9001 s inými systémami manažérstva. Môžeme sa tiež stať jednotným poskytovateľom pre všetky vaše požiadavky na certifikáciu systému manažérstva, pretože ponúkame integrovaný systém manažérstva. Okrem komplexných hodnotení a správ vám môžeme poskytnúť tiež certifikačnú značku TÜV SÜD, ktorá je celosvetovo uznávaná a ktorá sa stala synonymom kvality a bezpečnosti.

Kroky k certifikácii ISO 9001

  1. Audit prehľadu dokumentácie: TÜV SÜD vyhodnotí vašu dokumentáciu a firemné záznamy.
  2. Audit na mieste: TÜV SÜD skontroluje zhodu vašich skutočných činností s požiadavkami normy ISO 9001 a s firemnými záznamami.
  3. Vyriešenie problémov: Vaša organizácia identifikuje a vykoná opatrenia na nápravu základnej príčiny všetkých nesúladov zistených auditom
  4. Vydanie certifikátu: TÜV SÜD vydá certifikát a certifikačnú značku ISO 9001.
  5. Kontrolné audity: Každoročné audity požadované k udržaniu platnosti certifikácie. (V osobitných prípadoch sa môžu konať neohlásené audity.)

Preskúmať

IMS školenie
Produktový leták

ISO 9001

Certifikácia systémov manažérstva kvality

Stiahnuť

ISO 14001
Produktový leták

ISO 14001

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Stiahnuť

ISO 45001 occupational health safety management system
Infografika

ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zistiť viac

Reviewing construction plans
E-book

ISO 45001 Systém manažérstva BOZP

Požiadavky normy a jej zámer, výzvy BOZP a rozbor pracovných úrazov za rok 2019

Zistiť viac

Zobraziť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu