ISO 14021

ISO 14021 Overovanie environmentálnych tvrdení

Ecolabeling

Ecolabeling

Čo je ISO 14021 a čoho sa týka?

14021 popisuje environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov (ekolabeling) alebo služieb, ktoré sú k životnému prostrediu ohľaduplnejšie ako ostatné výrobky porovnateľných kvalitatívnych parametrov. Samotné environmentálne tvrdenie deklaruje, že sa pri realizácií zohľadnili všetky príslušné aspekty životného cyklu výrobku.

Pre aké firmy je vhodná?

Je vhodná pre všetky výrobné spoločnosti, ktoré chcú deklarovať, že ich výrobky (služby) sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Ide napríklad o tvrdenie, že ich produkty sú vyrobené z recyklovaného materiálu, majú stanovený recyklovaný obsah, výroba je realizovaná pri zníženej spotrebe energie, výrobky sú opätovne použiteľné, alebo dochádza k redukcii odpadu.  

Záujem o overovanie environmentálnych tvrdení

Ak má organizácia záujem o overenie environmentálneho tvrdenia, podmienkou je vykonanie dôkladného preskúmania podniku s cieľom overiť a potvrdiť jeho environmentálne vyhlásenie, ktoré má pozitívny vplyv na životné prostredie oproti bežnej praxi.

Vybrané oblasti, ktoré sa bežne používajú v environmentálnych vyhláseniach, ktoré si podniky sami deklarujú sú napríklad: 

Produkt s predĺženou životnosťou
Obnovená energia
Recyklovateľné
Recyklovaný obsah
Recyklovaný materiál
Obnovený [regenerovaný] materiál
Znížená spotreba energie
Znížené využitie zdrojov
Znížená spotreba vody
Opätovne použiteľné
Redukcia odpadu

Organizácia v rámci environmentálneho vyhlásenia musí viesť záznamy o takejto oblasti s pozitívnym environmentálnym vplyvom a environmentálnym overovateľom musí poskytnúť dôkazy a takomto tvrdení. Výsledkom overovania je potvrdenie (validácia) takéhoto vyhlásenia.  

Environmentálne označenie typu I

Princípom tohto nástroja je Environmentálne označenie typu I v súlade s nariadením ES pod č. 1980/2000/ES, v súlade so zákonom NR SR č. 489/2002 Z.z. a európskych noriem radu ISO 14 021. Ide v podstate o dobrovoľné pristúpenie k podmienkam Národného programu na podporu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov alebo programov Európskej únie.

Aký je postup?

Ak organizácia splní všetky požadované podmienky, Ministerstvo životného prostredia SR udelí organizácii licenciu, na základe ktorej môže subjekt vstupovať na slovenský trh s používaním označenia EVV - environmentálne vhodný výrobok. Dňom vstupu Slovenska do EÚ môže používať aj európske označenie - Európsky kvet.

ENVIRONMENTÁLNE OZNAČENIE TYPU II a partnerstvo s TÜV SÜD

Ďalším nástrojom environmentálnej politiky je Environmentálne označovanie typu II, v rámci ISO 14 021. Oproti predchádzajúcemu nástroju nie je potrebné požadovať certifikáciu výrobkov ako u predchádzajúceho nástroja. Vychádza z hodnotenia celého životného cyklu výrobku prostredníctvom tretej, nezainteresovanej strany. Pre environmentálne označenie výrobkov na spotrebiteľskom trhu sa používajú tzv. normalizované vyhlásenia ako je napr. slovo recyklovateľný, kompostovateľný, výrobok s predĺženou životnosťou.

AKá legislatíva je spojená so službou?

Kontroluje sa dodržiavanie zákonov v príslušnej oblasti ako napr. zákon o odpadoch a príslušné vyhlášky a nariadenia.


Prínosy pre vás

  • Cieľom environmentálneho označovania produktov je informovať spotrebiteľa a výrobcov o nadštandardných, environmentálne prijateľných parametroch produktu označených environmentálnou značkou a motivovať ich k používaniu týchto produktov.
  • Environmentálne tvrdenie by mala usmerniť spotrebiteľov ku kúpe tých výrobkov a služieb, ktoré v porovnaní s inými výrobkami a službami v tom istom výrobkovom rade majú lepšie vlastnosti z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie.
  • Pre organizáciu to znamená lepšie preukázanie spoločenskej zodpovednosti voči životnému prostrediu. 

Preskúmajte

ISO 14001
Produktový leták

ISO 14001

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Stiahnuť

EMAS webinár
Webinár

Objavte schému EMAS

Zistite aké sú výhody zavedenia schémy EMAS.

Zistiť viac

Zobratiť všetky informačné zdroje

Získajte viac

Vybrať lokalitu