ISO 14064

ISO 14064

Systém overovania výpočtu skleníkových plynov

Systém overovania výpočtu skleníkových plynov

Čo je to ISO 14064?

V záujem efektívnejšieho boja proti klimatickým zmenám a lepšieho riadenia emisií skleníkových plynov (Green House Gas - GHG), musia organizácie aktívnejšie vykonávať kontroly svojich činností.

ISO 14064 je dodatkom k rodine medzinárodných noriem environmentálneho manažérstva ISO 14000. Priemyselné odvetvie môžu tieto štandardy využiť k zníženiu emisií skleníkových plynov, k správe uhlíkovej stopy a sledovanie trendov spotrieb. 

TÜV SÜD je vašim partnerom pre overenie zníženia emisií uhlíka

S rozsiahlymi odbornými znalosťami poskytuje TÜV SÜD nasledujúce služby pre organizácie po celom svete a v rôznych priemyselných odvetviach:

  • validácia a overenie tvrdenia/inventára GHG,
  • posúdenie metodiky zberu údajov GHG a jej kontrola, 
  • posúdenie údajov a informácií GHG,
  • posúdenie podľa kritérií validácie alebo overovania 
  • prehlásenie o overení a validácii

Výhody overovania iso 14064

ISO 14064 funguje ako efektívny nástroj pre organizácie, aby spĺňali súčasné predpisy o inventarizácii skleníkových plynov alebo sa pripravovali na budúcnosť. Práve to je jedným zo spôsobov riadenia rizík v environmentálnom manažérstve. ISO 14064 je možné použiť k podpore organizačného úsilia pri riadení a znižovaní emisií skleníkových plynov. 

Získajte viac

Vybrať lokalitu